Plan B

Jeg har en langsiktig plan som jeg egentlig ikke liker. Det er en plan som er realistisk og egentlig grei nok, men ikke det jeg egentlig ønsker. Jeg anser den som en plan B. Jeg har tidligere omtalt mitt prosjekt som egentlig er plan A. Plan B er bare en oversikt over hva som skjer hvis jeg ikke gjør noen store endringer.

Nedbetaling av gjeld

Gjelden nedbetales så fort som mulig. Den dyreste gjelden først.

Cresco Gold 31.07.2019
Sbanken 31.07.2020
Nordnet 31.01.2021
Studielånet 15.05.2022

Det neste blir å spare opp penger frem til jeg går av med AFP 01.02.2032.

Investerer jeg 7500 kr i måneden fra og med februar ender jeg opp med 1.330.000 i fond utenom IPS. Beholdningen i IPS blir på 688.000.

Jeg vet ikke om det da fortsatt finnes noen AFP eller hvor gunstig den blir. Jeg regner med at den blir dårligere enn dagens ordning, så det er uansett en fordel med egen sparing.

I løpet av våren vet jeg vel noe mer om hvordan ny offentlig tjenestepensjon og AFP kommer til å bli.

Dette er ikke ille, men jeg håper på noe bedre. For å unngå at Plan B blir det jeg ender opp med så forsøker jeg å nedbetale gjelden raskere samtidig som jeg arbeider med å øke alternative inntekter. Økt inntekter fra bloggene er et viktig virkemiddel. Forbruket er redusert. Jeg tror ikke jeg klarer å redusere det mer.