Plan B

Jeg har en langsiktig plan som jeg egentlig ikke liker. Det er en plan som er realistisk og egentlig grei nok, men ikke det jeg egentlig ønsker. Jeg anser den som en plan B. Jeg har tidligere omtalt mitt prosjekt som egentlig er plan A. Plan B er bare en oversikt over hva som skjer hvis jeg ikke gjør noen store endringer.

Nedbetaling av gjeld

Gjelden nedbetales så fort som mulig. Den dyreste gjelden først.

Bank Norwegian 15.02.2018
Cresco Gold 31.01.2021
Studielånet 15.05.2022
Skandiabanken 28.02.2023
Nordnet 29.02.2024

Det neste blir å spare opp penger frem til jeg går av med AFP 01.02.2032.

Investerer jeg 7500 kr i måneden fra og med mars 2024 ender jeg opp med 985.000 i fond utenom IPS. Beholdningen i IPS blir på 688.000.

Jeg vet ikke om det da fortsatt finnes noen AFP eller hvor gunstig den blir. Jeg regner med at den vil bli dårligere enn dagens ordning, så det er uansett en fordel med egen sparing.

Dette er ikke ille, men jeg håper på noe bedre. For å unngå at Plan B blir det jeg ender opp med så forsøker jeg å nedbetale gjelden raskere samtidig som jeg arbeider med å øke alternative inntekter. Økt inntekter fra bloggene er et viktig virkemiddel. Forbruket er redusert. Jeg tror ikke jeg klarer å redusere det med mye mer.