Kategoriarkiv: Uncategorized

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 3,78 % i november og 346,47 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,22 % i november. Den er redusert med 25,86 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,98 % i november og 18,20 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 73,53 % av bruttoformuen.

Jeg har kjøpt bolig som jeg overtok 1. november. Det betyr at mye kapital er bundet opp i boligen. Det gir også mindre penger til å investere i fond.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,07 % (-11,01 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -33,54 % (-36,65 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,76 % (-6,30 % årlig nominell rente)
Zero -5,61 % (-6,13 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 5,07 % (11,35 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -5,85 % (-6,39 % årlig nominell rente)
PKB -6,02 % (-6,58 % årlig nominell rente)
Totalt -6,42 % (-7,02 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 773,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.600,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.544,00
Kontanter kr 33.131,14
Totalt kr 41.048,14

Dette er en reduksjon på kr 2.929,84 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 70,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 26,3 %
Nordnet Indeksfond Global 53,2 %
Storebrand Vekst A 10,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,7 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,38 %
Obligasjonsfond 2,63 %
Aksjefond 10,06 %
Bolig 82,93 %

Pensjonssparing 11,73 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,93 %
Frie midler 5,09 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 73,92 %
Personlig lån 21,68 %
Fellesgjeld 4,4 %

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 132,06 % i oktober og 331,16 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,92 % i oktober. Den er redusert med 28,18 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,93 % i oktober og 16,85 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 72,90 % av bruttoformuen.

Jeg har fått utbetalt et boliglån. Det er betalt direkte til megler. Jeg overtar boligen i. november.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -12,51 % (-15,02 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -31,77 % (-38,14 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -7,06 % (-8,48 % årlig nominell rente)
Zero -8,29 % (-9,95 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 3,84 % (10,54 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -6,27 % (-7,53 % årlig nominell rente)
PKB -9,40 % (-11,29 % årlig nominell rente)
Totalt -9,38 % (-11,27 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 742,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.534,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.387,00
Kontanter kr 33.319,26
Totalt kr 40.982,26

Dette er en reduksjon på kr 2.995,72 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 72,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,7 %
Nordnet Indeksfond Global 51,6 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn kr 126 i oktober og kjøpt fond for 100 kr.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,4 %
Nordnet Indeksfond Global 21 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 87,27 %
Obligasjonsfond 2,66 %
Aksjefond 10,07 %

Pensjonssparing 11,76 %
Depositum husleie 0,26 %
Klientkonto 82,72 %
Frie midler 5,26 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 77,36 %
Personlig lån 22,64 %

Tanker om statsbudsjettet

Det er nå lagt frem forslag til statsbudsjett for 2023. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall. De må samarbeide med andre og vil da først velge SV.
Vi vet dermed ikke det endelige statsbudsjettet. Men noe vet vi. Jeg ser her bare på det som er relevant for sparing og investeringer.

Det blir høyere formueskatt, spesielt på aksjer. Det blir også økt skatt på gevinster av aksjer og aksjefond.

Det er to grep du kan ta

Spar i IPS

Skatteendringene gjør det mer lønnsomt å spare i IPS.
Aksjesparekonto må ha null i formueskatt og null i skatt på avkastningen for å være like god som IPS.

Du kan spare inntil 15000 kr i året. Det er ikke spesielt mye, men bør likevel utnyttes maksimalt. Penger du trenger før du fyller 62 år bør ikke plasseres i IPS. Med en grense på 15.000 kr i årlig innskudd bør ikke det være noe problem. Pengene utbetales over minimum ti år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år. Starter utbetalingen når du er 62 år får du det utbetalt over 18 år. Det er et viktig unntak. Utbetalingen pr år skal utgjøre minst 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. Det vil pr i dag utgjøre kr 22.295. Antall år vil dermed bli redusert tilsvarende. Vil du ha ut pengene raskt kan du oppnå det ved å begrense hvor mye du har i IPS eller du kan ha IPS hos flere forskjellige leverandører. Selv har jeg valgt å ha to leverandører.

Investeringskonto Zero

Dette er en kapitalforsikring. Det er flere leverandører og de gir produktet litt forskjellige navn.

Pengene plasseres i fond eller verdipapirer. Gevinster beskattes først ved uttak fra kontoen. Når du tar ut penger blir det fordelt forholdsmessig på gevinst og opprinnelig investert beløp. Det betyr at hvis 20 % av det du har på kontoen er gevinst vil 20 % av det du tar ut bli skattlagt mens resten av uttaket trekkes skattefritt fra innskutt beløp.
Dersom du bare har rentefond på kontoen vil skattepliktig gevinst bli skattlagt med 22 %. Har du bare aksjefond vil hele gevinsten bli skattlagt som aksjer med 37,84 %. Har du både rentefond og aksjefond ser de på gjennomsnittlig fordeling. Dette fastsettes ved årsskiftet. har du 60 % aksjeandel ved slutten av 2021, 65 % ved slutten av 2022 og 70 % ved slutten av 2023 blir det 65 % aksjer i gjennomsnitt. Tar du ut penger i 2024 vil 65 % av gevinsten bli skattlagt som aksjer or resten som renter. Det blir ikke tatt hensyn til kontanter eller endringer mellom hvert årsskifte.

Det er en spesialregel. Dersom andelen aksjefond er maksimalt 20 % ved årssiktet settes den til null. Kontoen blir ved uttak beskattet som om alt var i rentefond.

Det er to måter å oppnå dette på.

Du kan kjøpe rentefond rett før nyttår slik at andelen rentefond blir 80 %. Det er fordelingen ved nyttår som teller. Resten av året kan du ha 100 % i aksjefond.

Det du også kan gjøre er å flytte bufferen du har på sparekonto til Zero og plassere det i et pengemarkedsfond. Så fyller du på med aksjefond til aksjeandelen ligger rett under 20 %.

Lån i Statens pensjonskasse

Medlemmer i SPK kan søke om boliglån som normalt har bedre betingelser enn andre banker.

I dag er renten 1,982 %. Den økes til 2,276 % fra 1. november. i tillegg er det et etableringsgebyr på 1800 kr og et månedsgebyr på 50 kr. Det er samme rente for alle uavhengig av beløp og belåningsgrad. Løpetiden er inntil 30 år. Du kan få avdragsfrihet i inntil 5 år. Avdragsfrihet forutsetter at du har en belåningsgrad på maksimalt 60 %.

Det er noen viktige begrensninger. Du kan låne inntil 2,3 millioner og maksimalt 80 % av boligens verdi. Lånet kan kombineres med boliglån i annen bank så lenge totalen er 80 %.

Du kan bare låne til kjøp av egen bolig oppussing av egen bolig eller refinansiering av boliglån. De tilbyr ikke rammelån.

Slutter du i staten økes renten med 2 % og eventuell avdragsfrihet faller bort. For de som ikke ønsker å lån på boligen til andre formål er det et gunstig lån. Begrensningene gjør at det likevel for noen kan være nødvendig å låne i en vanlig bank.

Ya bank har gode vilkår på innskudd

Ya bank hadde før pandemien gode vilkår på innskudd. Da Norges Bank reduserte renten til null valgte Ya bank å følge etter. Da ble ikke Ya bank bedre enn andre banker.

Nå er det Ya bank tilbake til det gode gamle.

Brukskonto

Brukskontoen er helt gebyrfri og har 0,4 % rente. Bankkortet koster 250 kr i året og har et valutapåslag på 1,75 %.

Høyrentekonto

Høyrentekontoen har rente på 2,1 % på innskudd inntil 500.000. Det er ikke krav om minsteinnskudd. Kontoen har gebyrfri regningsbetaling. Det er ingen restriksjoner på transaksjoner. De tilbyr ikke bankkort på denne kontoen.

Denne kontoen fungere fint som regningskonto.

Høyrentekonto Pluss

De tilbyr Høyrentekonto pluss med 2,4 % rente på innskudd inntil 2 millioner. Det er et gebyrfritt uttak hvert kalender år i tillegg til rentene. Kontoen passer fint til å plassere en reserve.

Uttaks begrensningen er egentlig ikke noe problem. Den ene gangen du trenger pengene tømmer du kontoen. De pengene du ikke trenger setter du inn på en vanlig sparekonto frem til nyttår.

Ya bank tilbyr ikke Bank ID. Du kan logge deg inn med Bank ID hvis du har det fra en annen bank. De tilbyr heller ikke internasjonale betalinger.

For de som bare trenger en brukskonto og sparekonto er Ya bank et bra alternativ.

Ya bank er ikke like gode på utlån.

Lån med pant i boligen

De tilbyr ikke vanlig boliglån og billån. De tilbyr lån mot pant i boligen som du kan få i tillegg til det boliglånet du har. Det er et dyrt lån med rente fra 4,99 %. Det er et etableringsgebyr på 4 %. Det er ikke noe tak på etableringsgebyret. Låner du det maksimale beløp på 1.500.000 blir etableringsgebyret 60.000. Vanvittig.

Ya bank tilbyr også lån til kjøretøy og oppussing

Det stiles ikke krav om pant eller kasko. Pengene utbetales direkte til deg. Dette er egentlig bare et vanlig forbrukslån.

yA Forbrukslån

Ya bank tilbyr også vanlige forbrukslån med rente fra 6,45 %. Siden bare de beste kundene får den beste renten vil de fleste få en høyere rente. Det er også etableringsgebyr på 900 kr og månedsgebyr på 45 kr.

Ya kredittkort

Kredittkortet er helt greit, men har ikke spesielt gunstige betingelser. Renten er 22,8 %. Den eneste fordelen med kredittkortet er den har både Visa og BankAxept. Det gjør at du får brukt kortet der de egentlig ikke tar kredittkort. Valuta påslaget er 1,75 %. Det er lavere enn mange andre kort.

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,26 % i september. Den har økt med 85,80 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 3,43 % i september og 28,83 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 0,42 % i september. Den har økt med 14,63 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 38,30 % av brutto formuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -12,76 % (-17,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -31,29 % (-41,84 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -8,48 % (-11,32 % årlig nominell rente)
Zero -8,22 % (-10,99 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1,62 % (5,8 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -8,61 % (-11,51 % årlig nominell rente)
PKB -10,04 % (-13,42 % årlig nominell rente)
Totalt -10,21 % (-13,65 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 689,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.413,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.516,00
Kontanter kr 33.378,53
Totalt kr 40.996,53

Dette er en reduksjon på kr 2.981,45 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har endret fordelingen slik at den blir i tråd med den opprinnelige planen.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,9 %
Storebrand Vekst A 9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

KLP Obligasjon 5 år 79,3 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 11 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 70,73 %
Obligasjonsfond 6,18 %
Aksjefond 23,10 %

Pensjonssparing 27,03 %
Depositum husleie 0,59 %
Frie midler 72,37 %

Fordeling av gjeld:

Personlig lån 100 %

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 62,68 % i august og 86,28 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 1,13 % i august og 26,30 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,53 % i august og 15,12 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 38,20 % av brutto formuen.

Nå er jeg ikke lenger gjeldfri. Jeg har fått låne penger av familien til egenkapital til blogkjøp. Sammen med det jeg har selv av oppsparte midler og det jeg får lånt i bank har jeg kanskje nok til en billig toromsleilighet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,70 % (-16,07 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -29,28 % (-43,98 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -7,62 % (-11,44 % årlig nominell rente)
Zero -8,27 % (-12,42 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 2,20 % (11,15 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -8,13 % (-12,21 % årlig nominell rente)
PKB -6,20 % (-9,32 % årlig nominell rente)
Totalt -6,98 % (-10,49 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 785,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.444,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.582,00
Kontanter kr 33.530,44
Totalt kr 41.341,44

Dette er en reduksjon på kr 2.636,54 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 10 %
Nordnet Indeksfond Global 69,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,1 %
MS INVF US Growth A 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 80,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

KLP Obligasjon 5 år 79,2 %
Nordnet Indeksfond Global 20,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 69,76 %
Obligasjonsfond 6,31 %
Aksjefond 23,93 %

Pensjonssparing 27,98 %
Depositum husleie 0,59 %
Frie midler 71,43 %

Fordeling av gjeld:

Personlig lån 100 %

Stress med boligkjøp

Jeg er i ferd med å kjøpe min første bolig. Det er mye stress. Hovedproblemet er at jeg ikke vet hvordan det gjøres.

Jeg har fått finansieringsbevis. Jeg har også fått ordnet med egenkapital.
Visninger er stressende. Først må jeg melde meg på visning. Så må jeg finne ut hvordan jeg kommer dit med offentlig transport.

Den første leiligheten jeg så på var egentlig for liten. Neste dag kom det inn budvarsler på min mobil med en lenke. Jeg har ikke smarttelefon, bare en gammel Nokia.

Det er mulig å gi bud på nett. Der ber de om kontaktperson i banken. Det er ikke oppført i mitt finansieringsbevis. Jeg ringer banken. Der får jeg beskjed om å bare opp gi navn på banken og et eget telefonnummer meglere kan ringe.

Bankene skal ta hensyn til 5 % renteøkninger ved lånesøknader. Det vet jeg ikke om banken har gjort ved utstedelse av finansieringsbeviset. Hvis de er mer grundige ved søknadsbehandlingen kan jeg risikere avslag.

Det blir anbefalt å gi bud uten forbehold. Får jeg avslag får jeg et problem. Da blir det i bestefall en forsinkelse vis jeg må gå til en annen bank.

Bare stress. Kanskje det er lurt å vente på et eventuelt fall i boligpriser. Uansett fortsetter jeg med å gå på visning. Jeg har funnet en leilighet jeg sannsynligvis vil legge inn bud på.

Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 2,38 % i juli og 14,50 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,14 % i juli. Den er redusert med 25,46 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -9,06 % (-15,59 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -27,99 % (-48,19 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,05 % (-10,42 % årlig nominell rente)
Zero -5,13 % (-8,83 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 5,28 % (47,00 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -6,25 % (-10,77 % årlig nominell rente)
PKB -5,41 % (-9,31 % årlig nominell rente)
Totalt -5,92 % (-10,19 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 765,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.608,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.588,00
Kontanter kr 33.655,11
Totalt kr 41.616,11

Dette er en reduksjon på kr 2.367,87 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,6 %
Nordnet Indeksfond Global 70,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,9 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Kontanter 0,1 %
MS INVF US Growth A 17,2 %
Nordnet Indeksfond Global 82,7 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

KLP Obligasjon 5 år 79,2 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 50,25 %
Obligasjonsfond 10,35 %
Aksjefond 39,40 %

Pensjonssparing 45,99 %
Depositum husleie 0,97 %
Frie midler 53,05 %

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Formuen har økt med 1,54 % i juni og 11,85 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,15 % i juni. Den er redusert med 27,01 % hittil i år.

Jeg har opprettet IPS i Nordnet og satt inn 15.000 kr i juni.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,48 % (-21,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -28,29 % (-57,05 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -9,48 % (-19,11 % årlig nominell rente)
Zero -7,71 % (-15,55 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1,06 % (38,69 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -10,63 % (-21,43 % årlig nominell rente)
PKB -6,98 % (-14,08 % årlig nominell rente)
Totalt -7,94 % (-16,01 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 754,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.383,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.642,00
Kontanter kr 33.655,90
Totalt kr 41.434,90

Dette er en reduksjon på kr 2.543,08 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,2 %
MS INVF US Growth A 16,7 %
Nordnet Indeksfond Global 83,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 510 kr og kjøpt fond for 500 kr i juni.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 79,5 %
Nordnet Indeksfond Global 20,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har betalt inn 15.000 kr og investert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,5 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 50,13 %
Obligasjonsfond 10,39 %
Aksjefond 39,48 %

Pensjonssparing 46,12 %
Depositum husleie 0,99 %
Frie midler 52,89 %