Kategoriarkiv: Uncategorized

Lokale forhandlinger i staten

Ved tariffoppgjøret i vår ble staten og LO enige om at 50 % av lønnsøkningen skulle skje ved lokale forhandlinger.

Forhandlingene starter til høsten og skal være avsluttet innen 31. oktober.

Forhandlingsrammen er fastsatt ved tariffoppgjøret. Det betyr at det bare forhandles om hvem som skal få lønnsopprykk og hvor mye.

De som er medlem av en fagforening bør sende inn krav vi fagforeningen. I tillegg kan det være lurt å ta det opp med sin overordnede slik at arbeidsgiversiden også fremmer krav. Da blir det er press fra begge sider.

De som ikke er fagorganisert må fremme kravet via arbeidsgiver.

Før du utformer et krav bør du ha oversikt over når du sist fikk opprykk og hvor lenge du har hatt stillingen. Du bør også ha en oversikt over eventuelle endringer i kompetanse og arbeidsoppgaver.

Arbeidsgivere og foreningene er enige om en lokal lønnspolitikk. Den setter opp noen generelle prinsipper for forhandlingene. Det kan du bruke ved utforming av kravet.

Uansett hva du gjør, send inn krav innen fristen. Bruk gjerne tiden frem til fristen for å utforme kravet. Blir du hengende igjen er det vanskelig å få dette hentet inn senere. Det kan bety store tap over tid.

Uansett hvor mye en sparer og investerer er lønna hovedinntekten til de fleste. Selv små ekstra økninger vil over en yrkeskarriere på 30-40 år bety veldig mye.

Jeg har fylt opp IPS i år

Jeg startet sparing i IPS i år. Planen var å sette inn 40.000 totalt i 2021. Jeg valgt å betale inn ekstra i juli slik at jeg nå har nådd 40.000. Jeg har tømt det jeg hadde av reserver. Jeg fikk også utbetalt overtid nå i juli.

Det er greit å få pengene inn så fort som mulig. Nå er i alle fall et av målene for 2021 oppnådd.

Planen er å sette inn penger også neste er slik at jeg får de utbetalt over fire år fra jeg er 62 år. Jeg vet ikke hvor lenge IPS ordningen vil bestå, men regner med den vil være der også neste år.

Når et nytt Storting trer sammen vil budsjettarbeidet være ferdig. Et nytt flertall vil normalt ikke rekke å gjøre veldig store endringer.

Det er likevel bare et tidsspørsmål før IPS blir avskaffet. Jeg tviler på om den overlever neste Stortingsperiode.

De som vil spare i IPS bør kanskje benytte muligheten nå mens den ennå finnes.

Oppfølging av plan for 2021

Ved nyttår satte jeg opp en plan for 2021. Jeg skal nå gå igjennom hvordan jeg har fulgt opp planen.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto for generell sparing, eventuelt pensjon. Jeg har 50 % i et globalt indeksfond og resten i aktivt forvaltede fond. Målet er å investere totalt 86.400 kr i 2021. Jeg har investert 43.200 hittil i år og ligger helt i rute.

Jeg har investeringskonto Zero. Der har jeg bare obligasjonsfond. Den brukes til å spare opp en buffer. Målet var å spare 300 kr i måneden. Det har jeg gjort.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har rebalansert og starte nedvekting som planlagt.

IPS

Jeg har opprettet IPS i Sbanken. Jeg plasserer alt i DNB Global Indeks. Planen var å investere 40.000 kr i år. Jeg har investert 18.400 kr hittil i år. Jeg har satt opp en spareavtale som gjør at jeg sparer totalt 40.000 i år.

Gjeld

Jeg har betalt ned all gjeld. Restskatten betalte jeg 31. mai.

Sparing

Planen var å ha en sparekonto med penger til restskatt og til kjøp ev 365 dagers kort med Ruter. Restskatten ble betalt 31. mai. Jeg har en spareavtale som gjør at det blir nok penger til 365 dagers kortet hos Ruter når det må fornyes i desember. Jeg har også satt av 11.639,10 kr til en buffer.

Forbruk

Jeg har en budsjettpost jeg forsøker å holde igjen på. Det er alt av dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat å drikke. Planen var å holde det under 5000 kr i måneden. Jeg har brukt kr 2897,315 i måneden 1. halvår i år.

Blogging

Inntektene fra bloggene er lave, men har tatt seg opp litt.

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 11,47 % i juni og 29,15 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 7,97 % i juni og 27,86 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 100 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 11,63 % i juni og 34,73 % hittil i år.
 • Spareraten er 40,57 % av nettolønn.

Jeg fikk en ekstra stor utbetaling i juni. Det skyldes feriepenger, utbetaling av overtid og at det ikke ble trukket skatt. Jeg satte inn et ekstra stort beløp på IPS og 16.268,38 kr på sparekonto.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 15,09 % (30,51 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 15,76 % (31,87 % årlig nominell rente)
Zero -0,55% (-1,12 % årlig nominell rente)
IPS 14,13 % (32,32 % årlig nominell rente)
PKB 10,56 % (21,35 % årlig nominell rente)
Totalt 11,35 % (22,96 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.660,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.579,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7720,00
Kontanter kr 531,79
Totalt kr 40.490,79

Dette er en økning på kr 3139,05 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,8 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 30,6 %
Nordnet Indeksfond Global 49,3 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Kontanter 3,7 %
KLP Obligasjon 5 år 96,3 %

IPS:

Jeg har satt inn 12.400 kr i juni og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,9 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 6,71 %
Obligasjonsfond 14,15 %
Aksjefond 79,15 %

Bedre OTP

Regjeringen legger frem forslag om å bedre obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er foreslått i gi pensjon fra første krone. Det er også foreslått at det skal gjelde alle fra 13 år uansett stillingsprosent.

i dag har arbeidsgiver plikt il å betale innskudd på 2 % av inntekt fra 1 G til 12 G. Ved å fjerne den nedre grensen øker innskuddet med 2128 kr i året.

I dag kan de som er under 20 år holdes utenfor ordningen. Den aldersgrensen reduseres til 13 år. det betyr ikke nødvendigvis så mye. Studenter som jobber om sommeren og ved siden av studiene vil komme litt bedre ut. Det å fjerne kravet om minst 20 % stilling vil hjelpe litt, men heller ikke det vil bety så veldig mye for den enkelt.

Av disse endringene er det å fjerne den nedre grensen som har størst betydning. Dette øker lønnskostnadene for bedriften og arbeidsgivere blir nødt til å ta hensyn til dette når de kommer med tilbud om lønn.

Jeg tviler derfor på om de ansatte totalt kommer bedre ut. Hovedeffekten er at den utjevner forskjeller mellom arbeidstakere.

Opposisjonen har lenge argumentert for disse endringene. Jeg regner det derfor som selvsagt at loven blir vedtatt. Den eneste uenigheten er når endringene skal tre i kraft. Regjeringen foreslått 1. januar 2023 mens opposisjonen vil ha den gjeldene fra 1. januar 2022.

Selv om det blir et skifte etter valget tviler jeg på om de vil skynde seg å få dette i kraft før 1. januar 2022. Det vil i så fall gi bedrifter mye mindre tid til å forberede seg til en slik økt kostnad.

En halv million i fond

Jeg har fem porteføljer med fond. En investeringskonto Zero, en ASK for generell sparing, en ASK med blogginntekter, et pensjonskapitalbevis og en IPS. Nå har totalverdien rundet 500.000. Det er et fint rundt tall. Tatt i betraktning at jeg er 51 år er det kanskje ikke så imponerende, men det er uansett et skritt på veien.

80 % av dette er bundet opp i pensjonssparing. Det tar nok litt tid før jeg har mye i frie midler.

Jeg kommer sannsynligvis til å redusere sparing i IPS til kr 300 kr i måneden i fra juni neste år for å øke sparingen i frie midler. Det er heller ikke utenkelig at IPS blir avskaffet i løpe av neste stortingsperiode. Uansett så vil det bli begrenset hvor mye jeg sparer i IPS.

Fortsetter jeg sparingen i samme tempo er jeg millionær i løpet av høsten 2023.

Mine investeringer

Helt gjeldfri

Junilønnen er på konto og all gjeld er nedbetalt. I mai veltet jeg forbruket over på et kredittkort for å frigjøre penger til å betale restskatt. Nå er den gjelden nedbetalt.

Jeg har nok penger til regninger og forbruk frem til neste lønning. Jeg har 16.000 kr i en sparekonto. Jeg har også satt inn ekstra penger i IPS. Jeg har en spareavtale som gjør at jeg sparer totalt 40.000 kr i IPS i år.

Det jeg har av investeringer ellers er nok til å dekke 7 måneders med levekostnader.

Alt ser rimelig bra ut. Det er fint at ting normaliserer seg. Forbruk har vært ekstremt lavt i en periode. Det skyldes delvis aggressiv nedbetaling av gjeld og koronarestriksjonene. Nå blir forbruket litt mer normalt som det å spise ute en gang i blant. Forbruket vil fortsatt være lavt, men det er rom for å øke det litt.

Målet er å investere totalt 130.000 kr i år. Med det jeg har investert hittil og de spareavtalene jeg har ligger jeg helt i rute.

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 2,51 % i mai og 15,86 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,19 % i mai og 18,43 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 96,12 % i år.
 • Nettoformuen har økt med 2,37 % i mai og 20,69 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 0,14 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 38,50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 10,19 % (24,70 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 4,89 % (11,85 % årlig nominell rente)
Zero -0,66 % (-1,60 % årlig nominell rente)
IPS 6,39 % (18 % årlig nominell rente)
PKB 7,22 % (17,50 % årlig nominell rente)
Totalt 7,19 % (17,43 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.581,00
Nordnet Indeksfond Global kr 26.445,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.382,00
Kontanter 531,79
Totalt kr 38.939,79

Dette er en økning på kr 1.588,05 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,4 %
Nordnet Indeksfond Global 68,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i mai og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,1 %
DNB Teknologi A 10,8 %
MS INVF US Growth A 28,2 %
Nordnet Indeksfond Global 51 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i mai og kjøpt fond for alt.

Kontanter 4,2 %
KLP Obligasjon 5 år 95,8 %

IPS:

Jeg har satt inn 300 kr i mai og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,6 %
Nordnet Indeksfond Global 40,5 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 3,67 %
Obligasjonsfond 15,58 %
Aksjefond 80,74 %

Fordeling av gjeld:

Rentefri kredittkortgjeld 100 %

Enighet i staten

Forhandlingene i mellomoppgjøret i staten er avsluttet. De ble enige om en ramme på 2,7 %. Halve lønnsøkningen gis som sentrale tillegg. Resten avsettes til lokale forhandlinger. De sentrale lønnsøkningen består av et kronetillegg på 1500 kr og et prosenttillegg på 0,9 %. For de som lønnes i lønnstrinn 50 eller lavere gis det et lavlønnstillegg på 4000 kr. Dette tillegget reduseres gradvis til 200 kr i lønnstrinn 69. I dette intervallet kalles det «et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn».

For meg betyr dette en økning på 422 kr netto utbetalt i måneden. Lokale lønnsforhandlinger skall være ferdige innen 31. oktober med virkning fra 1. juli. I de lokale forhandlingene kan jeg få mye eller ingenting. Det er helt umulig å vite noe om. Det er en stund siden jeg sist jeg fikk noe ved lokale forhandlinger. Det øker sannsynligheten for at jeg får noe i år.

Link til protokollen.