Slik får vi en bedre BSU

Det har lenge vært en debatt om å endre regelverket for BSU. Det som blir kritisert er beløpsgrensen, aldersgrensen og effekten det hadde for studielån. I tillegg så har BSU et par andre svakheter. Folk med lav eller ingen skattepliktig inntekt får ikke noen fordel av sparing i BSU. Dersom du trenger penger til livsopphold og husleie fra NAV vil det normalt bli krevd at du bruker av BSU. Du mister dermed all skattefradrag du har fått og får heller ikke lov til å spare mer senere.

Jeg mener en løsning på dette er å gjøre som i Australia der folk ikke får skattefradrag, men et tilskudd fra staten som settes inn på kontoen. Det gjør at du har mer penger å kjøpe bolig for. Det gjør at alle kan spare og få støtte uavhengig av om de har skattepliktig inntekt.

Dette vil medføre noe mer utgifter for staten som kan kompenseres ved at beløpsgrensen for de rikeste trappes ned mot null. Man kan f.eks. si at maks beløpet reduseres med 10 % av den delen av lønnen som overstiger 1.000.000 kr Det finnes et utall av muligheter her til beløpsgrenser og nedtrappingssats. Man kan også ta hensyn til nettoformuen.

Aldersgrensen kan man fjerne fordi folk vil uansett ikke kunne spare mer enn det maksbeløp som er satt. Du kan også bare ha BSU engang. Ønsker man en begrensning kan man eventuelt erstatte aldersgrensen med et krav om at pengene skal brukes til kjøp av første bolig. Bolig man tidligere har eid sammen med noen bør da holdes utenfor. Eier man bolig sammen med noen og det blir et brudd så trenger man penger til ny bolig.

I forhold til NAV så vil BSU ikke spille inn ved de fleste ytelser. Det er kun kommunal støtte etter sosialhjelpsloven som er et problem. Du skal bruke av egne midler først. Det synes jeg er rimelig og jeg synes det bør være noen forskjell på hvor man har plasser sparepengene. Løsningen er enkel. Man endre reglene slik at hvis BSU brukes etter pålegg fra NAV så straffes man ikke. Skattefordelen betales ikke tilbake og man kan fortsette sparingen senere. Med mitt forslag om tilskudd inn på BSU isteden for skattefradrag bør reglene forhindre at tilskuddet tas ut før boligkjøp.

Nå har regjeringen løst opp i problemet med BSU og studielån/stipend. Løsningen nå er at renter på BSU skal skilles ut og ikke regnes som inntekt. Dette skaper store praktiske problemer med automatisk maskinell innhenting av inntektsopplysninger fra skatteoppgjøret. Bankene må da rapportere inn renter på BSU separat muligens med egne koder. Skatteoppgjøret må da spesifisere hva som er renter på BSU slik at de kan holdes utenfor. Det finnes en mye enklere og logisk måte å gjøre dette på. Da skattereformen ble gjennomført i 1992 beholdt man kontantprinsippet for lønn. Det betyr at lønnsmottakere skattlegges for sin lønn først når lønnen utbetales. Begrunnelsen for dette var at lønnsmottakere i større grad enn andre var avhengig av pengene for å betale skatten og at lønnsmottakere i mindre grad kunne manipulere med utbetalingsdatoer for å spare skatt. Det samme burde gjelde BSU kontoen. Det er urimelig at folk skal betale skatt av renteinntekter de ikke kan ta ut uten å straffes. Folk utsetter ikke boligkjøp for å utsette beskatningen av renteinntekter på BSU

En oppsummering av endringsforslaget:

  • Skattefradraget erstattes med et tilskudd som går rett inn på kontoen.
  • Renter skattlegges når pengene brukes til boligkjøp.
  • Aldersgrensen fjernes
  • Bruk av BSU etter pålegg fra NAV medfører ikke tap opptjene fordeler eller mulighet til vider sparing senere.
  • Begrensninger i hvem som kan spare i BSU kan eventuelt settes i forhold til høy inntekt/formue og de som eier egen bolig alene.

Riktig sparing i BSU Studielån og inntekt Trygg sparing som er bedre enn banken

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *