Jeg har rebalansert og startet nedvekting

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Det er ikke så mye jeg gjør med den beholdningen. Jeg rebalanserer en gang i året og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Mandag 1. februar la jeg inn bytteordrer for å foreta den årlige rebalanseringen. onsdag 8. februar var dette gjennomført.

Samtidig med rebalanseringen begynte jeg med nedvekting. Aksjeandelen er redusert fra 80 til 79 % og vil bli redusert ned mot 60 % ved pensjonsalder. Andelen i Nordnet Indeksfond Norge er redusert til 19,2 %. Jeg har plassert 0,7 % i KLP Obligasjon 5 år.

Dette gir litt lavere andel i aksjefond, litt mindre vekting mot det norske aksjemarkedet og jeg får et obligasjonsfond med mindre risiko en de andre obligasjonsfondene jeg har.

Fordeling er nå:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

En høy aksjeandel vil sannsynligvis gi en høyere avkastning, men i utbetalingsperioden har stabilitet i utbetalingene også en verdi. En 60/40 fordeling er et forsøk på å balansere disse to hensyn. Jeg vil senere vurdere om jeg skal redusere aksjeandelen mer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *