Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,29 % i april. Den er redusert med 0,26 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 1,44 % i april. Den er redusert med 1,43 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 0,70 % i april og 8,74 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 1,13 % i april og 17,55 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 50,31 % i april og 79,76 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 30,61 % (93,11 % årlig nominell rente)
IPS 6,61 % (20,09 % årlig nominell rente)
Totalt 11,76 % (35,78 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,81 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,75 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,58 % nominell rente og 8,92 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,66 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i april tilsvarer en årlig nominell rente på 74,31 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,75 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 1.611,38 i april.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2017:

DNB Global Indeks kr 27.692
Nordnet Superfondet Norge kr 6.302
Bankinnskudd kr 2.261,71
Totalt kr 36.255,71

Dette er en økning på kr 3.582,22 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 7,6 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 29 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,5 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,4 %
DNB Global Indeks 41 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,1 %
Obligasjonsfond 7,7 %
Aksjefond 90,2 %

2 kommentarer til “Månedsrapport for april

  1. Hvordan har du valgt ut fond for aksjekontoen din? Har du noen spesiell strategi og tips?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *