Ukens rapport

Dette blir den siste ukesrapporten i år. Det har vært en kort uke. Utviklingen har vært negativ. Resultatet blir bedre i løpet av mandagen når kursene oppdateres. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i desember tilsvarer -181,33 % årlig nominell rente. Jeg tok ut 250 kr på mandag. Jeg har nå startet salget av fond og kommer til å fortsette ut 1. kvartal 2016. Denne uken solgte jeg alt i Fidelity Switzerland A-CHF, kr 35 401,74 og Fidelity Germany A-EUR, kr 35 652,83. Jeg regner med å ta ut 8000 kr mandag til nedbetaling av kredittkort

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 99,11 %
IPS 6,51 %
Totalt 23,67 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 77,67 %. Jeg kan tåle et kursfall på 8,08 % før jeg blir overbelånt. 99,11 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 99,11 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 97,48 % hittil i år. Med 99,11 % årlig avkastning vil 10 209,74 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 6,40 %. Den årlige avkastningen på 6,51 % er mindre enn de 6,69 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 22,52 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 17,66 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 206 784,48
Netto kontantuttak kr 93.071

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 2 %
DNB Global Indeks 12 %
KLP AksjeVerden Indeks 37,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,1 %
Alfred Berg Indeks Classic 15 %
Handelsbanken MSCI USA Index 13,4 %
Fidelity Singapore A-USD 15,2 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
Nordnet Superfondet Norge 9,5 %
DNB Global Indeks 41,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,8 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *