Ukens rapport

Det har vært tap i min portefølje denne uken også. Markedet går noen hakk ned for så å gjøre et et mindre hopp opp. Det gjør det vanskelig å gjette hvor nær bunnen er. Jeg er fortsatt forsiktig optimist, men forberedt på at det kan komme nye nedturer. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Verdien har falt med 46,76 % hittil i år.

Jeg har kjøpt fond for 3.400 kr i Fidelity Switzerland A-CHF, 3.700 kr i Fidelity Germany A-EUR, 1.300 kr i DNB Health Care, 1.000 kr i DNB Nordic Technology og 2.700 i Handelsbanken MSCI USA Index. Kjøpene fører til at porteføljen nærmer seg min ideelle portefølje.

Jeg kan risikere at kursene faller mer. Da kjøper jeg mer. Normalt vil slike kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Det hender at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -46,76 % (-398,04 % årlig nominell rente)
IPS -11,79 % (-100,39 % årlig nominell rente)
Totalt -22,65 % (-192,83 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,82 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,89 % før jeg blir overbelånt. Det betyr at det er lite penger jeg kan ta ut. Siden markedet er inne i en nedadgående trend er det uansett en fordel med noe i reserve.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 113.341,75
Netto innskudd kr 60.500

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8,1 %
DNB Health Care 2,4 %
DNB Nordic Technology 2,4 %
KLP AksjeVerden Indeks 25,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10 %
Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,8 %
Fidelity Singapore A-USD 10,8 %
Fidelity Germany A-EUR 9,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 38,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 10,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,3 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *