Ulønnsom sparing

Sparing handler i bunn og grunn om å bruke mindre penger og så plassere pengene for å kunne bruke dem senere.

En bankkonto kan være et greit sted å parkere penger midlertidig. Med inflasjon og skatt vil du faktisk tape penger. En bankkonto er derfor ikke egnet til langsiktig sparing.

Ya bank tilbyr sparekonto med rente på 2 %. Det er faktisk det samme som Norges banks inflasjonsmål. For de som ikke betaler formueskatt er det kun rentene som beskattes. Du taper 0,43 % av pengene hvert år. Det er ikke spesielt mye for små beløp eller over kort tid. Det å sette av penger for fremtidige utgifter og alle uforutsette utgifter er nødvendig. Kostnaden må en da bare ta. Kostnaden kan holdes nede ved kun å bruke banksparing til kortsiktig sparing av begrensede beløp.

På større beløp eller sparing over lengre tid vil tapet bli mye større. du taper 3 % av pengene på syv år, 12,07 % på 20 år og 15,88 % på 40 år. Tar en hensyn til den avkastningen en kunne fått ved å investere pengene anderedes blir tapet betydelig.

Banksparing er dårlig, men kan være nødvendig for kortsiktig sparring eller for å plassere en reserve med et begrenset beløp.

Det finnes en spareform som faktisk er enda dårligere. Det er å låne bort penger rentefritt til et privatfirma der du risikerer å tape alle pengene ved en konkurs. Dersom det er et firma som du eller dine venner/slektninger driver er slike lån ikke spesielt uvanlige, men ellers er dette noe de fleste ikke ville gjort.

Forbrukere låner 1,4 milliarder rentefritt til Trumf AS som eies av NorgesGruppen. Tar du ikke ut trumfpoengene tjener du ikke renter. Går Trumf konkurs taper du pengene. Null renter og null sikkerhet.

Er av argumentene mot å spare i verdipapirer eller fond er at bankene gir rente på innskudd og tapet blir dekket ved konkurs. Det blir dermed litt rart når de samme menneskene har tusenvis av krone utlånt til Trumf.

Nettavisen skriver «Blant Trumfs kunder har 4440 personer 10.000 kroner eller mer stående på konto. Nærmere 35.000 personer har 5.000 kroner eller mer.»

Det er ikke spesielt vanskelig å få ut pengene. Registrer deg på nettsdene og du kan ta ut poengene i butikken når du handler. Legger du inn en bankkonto kan pengene settes rett inn på konto. Overføringen tar et par dager. De har innført et minstebeløp på 10 kr ved overføring til bank. Det bør ikke være noe problem.

Det er en vurderingssak hvor ofte en vil ta ut penger. Jeg tar ut hver måned. Noen ganger oftere. Jeg ville uansett ikke hatt mye penger der.

Trumf-sparing er fornuftig, men det betyr ikke at det er fornuftig å ha sparepengene stående der.

Ønsker du å spare trumfpoengene til et spesielt formål kan du bare opprette en sparekonto eller prøve deg i fondsmarkedet.

Banksparing er lite gunstig for langsiktig sparing, men å låne ut til Trumf AS er enda verre.

Slik fungerer Trumf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *