Få maksimalt annonseinntekter

Skal man tjene penger er en enkel teknikk å sørge for best mulig inntjening på den trafikken en har. Det å øke trafikken er viktig, men like viktig er det å ha mer effektive annonser. Små grep kan gjøre store utslag. Flere annonser betyr mer inntekt. Folk er vann til å se reklame. Det må derfor mye til for at det skal bli så mye at du taper penger. Det har blitt hevdet att med en skatt på 0 % får myndighetene inn null i skatt, og en skatt på 100 % vil også gi null i inntekt siden ingen vil jobbe. For å få maksimalt skatt så mener en at marginalskatten ikke bør være høyere enn 50 %. Trekker en parallellen til reklame så vil en blogg uten reklame gi null i inntekter. Øker du mengden reklame så øker inntektene. Det kan tenkes at du på et punkt vil se at økt reklame reduserer trafikken så mye at inntektene går ned. Men hvor er dette punktet? Jeg tror det punktet ligger veldig høyt. For i motsetning til skatteeksempelet, så vil en side bestående av bare reklame faktisk gi inntekter. De fleste som har blogg ligger så langt unna toppunktet at de trygt kan øke mengden reklame. Legg annonser på bloggen og i hvert innlegg. Ha tekstlinker i artikler der det er relevant. Skal du tjene penger på blogging må du se på det som en vanlig forretning. Det er fint at folk liker det en lager og kjekt å få popularitet og anerkjennelse, Men du kan ikke leve av det. Du må kombinere egen integritet med det å ta betalt. Lager du en blogg anonymt så er det bare å se hva som lønner seg. Dersom det du taper i trafikk ved mye reklame oppveies av økte inntekter så er greit. De fleste vil ha noen etiske normer. Man vil kanskje ikke anbefale et dårlig produkt bare for å tjene penger på det. Du vil kanskje heller ikke la annonsørene styre hvilke temaer du skriver om. En mulig løsning er å ha et klart skille mellom reklame og redaksjonelt stoff. På jobb gjør du det du må for å få betalt. på fritiden gjør du det du har lyst til. Det er mulig å ha et slikt skille også ved blogging. Du kan ha en eller flere blogger som generere inntekter. Dette blir jobben din og så kan du ha andre blogger der du skriver slik du har lyst. Det blir din fritid.

Reklamen bør også plasseres slik at den gir høyest mulig inntekter. Høyt oppe på bloggen er bedre en langt nede. Oppe til venstre er litt bedre enn oppe til høyre. I artikler passer tekst linker bra. Banner annonser kan også brukes til å dele opp artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *