Riktig sparing i BSU

Det vil for de aller fleste være lurt å spare i BSU, men det må gjøres riktig for å unngå store tap.

Reglene:

 • Du må ha fylt 18 år.
 • Siste år for innbetaling er det året du fyller 33.
 • Du kan spare 27.500 kr pr. år.
 • Skattefradraget er på 10 % av sparebeløpet.
 • Det gis ikke skattefradrag til de som eier bolig.
 • Du kan spare totalt 300.000 kr.
 • Du kan opprette BSU konto bare en gang i livet.
 • Pengene kan brukes til egenkapital ved kjøp av bolig.
 • Pengene kan brukes til ekstra innbetaling på boliglån. Gjelder ikke bolig kjøpte før sparingen startet.
 • Ved brudd på reglene må skattefradraget betales tilbake og kontoen sperres for innbetaling.
 • Du kan kun ha en BSU konto.

En av feilene du kan gjøre er å starte sparingen for tidlig. Har du ingen skattepliktig inntekt så får du heller ingen glede av skattefradraget. Dette gjelder også om du har en veldig lav inntekt.

Skatten blir først regnet ut på vanlig måte så trekkes et beløp tilsvarende 20 % av innbetalingen til BSU. Etter dette tar de hensyn til hva som er innbetalt i forskuddstrekk og du får en refusjon eller regning avhengig av om du har hatt et høyt nok skattetrekk.

Eksempler:
Ved skatteoppgjøret blir din utlignet skatt på 10.000. Dersom det er trukket 7000 kr i skatt av din lønn får du en regning på 3000 kr. Dersom du har spart 25.000 kr i BSU får du trukket i fra 5000 kr slik at du blir utlignet 5000 kr i skatt. Er det trukket 7000 kr i skatt av din lønn får du utbetal 2000 kr du har betalt formye. Det som trekkes av din lønn vil alltid bli refundert dersom det overstiger det du skal betale i skatt.

I Norge har vi ikke negativ skatt slik at utlignet skatt vil alltid være 0 eller høyere.

Har du tjent 20.000 kr i fjor så vil utlignet skatt være 0 kr. Er det trukket 10.000 kr i skatt så vil du få en refusjon på hele beløpet. Dersom du har spart 25.000 kr i BSU så vil utlignet skatt fortsatt være kr 0. Den blir ikke redusert til -5.000 kr. Du vil fortsatt få refundert de 10.000 kr som ble trukket i skatt, men tjener ingenting på sparing i BSU.

Dette gjelder også om du betaler lite skatt. Dersom du får en utlignet skatt på 1000 kr og har betalt 25.000 kr inn på BSU blir skatten din redusert fra 1000 kr til 0 kr. Dersom det er trukket mer enn 0 kr i skatt av din lønn vil selvfølgelig det overskytende bli refundert. Men du vil like fullt sitte igjen med 1000 kr i skattereduksjon og ikke 5000 kr.

Et annet problem er at dersom du bryter regelverket må du betale tilbake skattefradraget. Det kan skje dersom du trenger pengene til noe annet. I tillegg til dette vil du heller ikke få lov til å sette inn mer penger senere eller opprette en ny BSU. Du taper dermed ikke bare skattefradraget for det du har spart, men også fradrag for fremtidig sparing. Totalt kan du spare 300.000 kr i BSU og få 60.000 kr i skattefradrag. Det er dette du taper på å bruke BSU kontoen til andre formål. Det tar 12 år å spare 300.000 kr dersom du sparer maksimalt hvert år. Du kan starte sparingen det året du fyller 23 og spare til og med det året du fyller 33 og klare å utnytte ordningen maksimalt.

Fordelen med å vente er at du har da muligheten til å bygge opp nødvendig reserver slik at du ikke trenger ta av BSU kontoen til uforutsette utgifter.

BSU og NAV

Som ung nyutdannet arbeidstaker kan det være vanskelig å få jobb. Kanskje får du en deltidsjobb eller bare en midlertidig jobb. Er du ansatt på prøve er det lettere å si deg opp. Skal bedriften nedbemanne vil det ofte være de unge med minst erfaring som må gå først. Dersom du blir arbeidsledig vil du kanskje bruke lenger tid på å finne en ny jobb. Arbeidsledighetstrygden vil være lav fordi du har hatt en lav inntekt. Alt dette gjør at du har en høy risiko for å være avhengig av sosialstøtte. Det som før ble omtalt som sosialkontoret ligger nå innunder NAV. Dette er en kommunal støtte til de som ikke har nok inntekter til å betale vanlig livsopphold og bokostnader. Du vil få penger dersom arbeidsledighetstrygden eller andre inntekter ikke er høy nok. Har du sparepenger må du bruke av de først. Det kan være surt å måtte tape sparepengene, men enda surere blir det når de pålegger deg å bruke av BSU. Da taper du ikke bare sparepengene, men totalt 60.000 kr i skattefradrag.

Skal du starte sparing i BSU før du fyller 23 år så vent til du har spart opp en nødvendig reserve, har fått en fast heltidsjobb, er ferdig med prøvetiden og kanskje har noen år med yrkeserfaring. Da vet du at du har en stabil jobb og at du lettere kan få en ny. Det er alltid lurt å spare penger, men det kan lønne seg å vente med BSU. Da bør du heller velge en vanlig sparekonto først.

Se hvilken bank som gir høyest rente på BSU i Dine Pengers oversikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *