Mini Futures

Mini Futures er en type verdipapir som inneholder egenkapital og en gjeldsdel. Det fungerer veldig likt det å belåne verdipapirer.

Du trenger ikke ta opp lån. Du bare investerer egenkapitalen så følger gjelden med. I motsetning til å belåne verdipapirer så vil du aldri tape mer enn det du har investert.

Hvis du investerer 20 i en Mini Futures med 5 ganger giring så følger det med 80 i gjeld slik at investeringen totalt blir 100 i det underliggende verdipapirer. Går verdien opp fra 100 til 120 vil det si at din investering på 20 øker i verdi til 40. Faller verdien fra 100 til 80 vil din investering bli verdiløs.

Når du kjøper en Mini Futures vil det være forskjellige varianter med ulik giring. Velger du en med høy giring vil du få mye større utslag, men også mye større risiko for tap.

Mini Futures kommer i to varianter, Long og Short. Forskjellen er at Long øker i verdi når det underliggende papir øker. En short vil gå motsatt vei. Den vil øke hvis det underliggende papiret faller i verdi. Du vil tape litt eller alt ved kursoppgang.

Generelt går aksjemarkedet opp og en bør derfor være forsiktig med Short Mini Futures.

Mini Futures har innebygget Stop Loss. Det betyr at faller verdien mye blir den solgt. Nivået på Stopp Loss legges litt over gjeldsdelen. Det betyr at når Stop Loss blir utløst vil det normalt være noe restverdi igjen. Den får du utbetalt. Ved et kraftig kursfall kan det være at den ikke selges raskt nok til at det blir noe igjen. Da taper du alt.

Gjeldsdelen i en Mini Futures har en rentekostnad. Hos Nordnet er den 3 % pluss 1 måneds NIBOR. Det betyr at du pr i dag får en årlig rentekostnad på 4,1 %. Du trenger ikke betale inn penger for å dekke rentene. Rentene blir lagt til gjelden daglig og reduserer dermed verdien av din investering.

Hos Nordnet betaler du vanlig kurtasje, men det er et viktig unntak. Du betaler ikke kurtasje ved handel for 1000 kr eller mer.

Det er en spread som gjør at det påløper en liten kostnad ved kjøp og salg.

Fordeler

Med en Mini Future taper du aldri mer enn du har investert. Du kan investere det du har av penger uten noen form for kredittvurdering. Du trenger heller ikke forholde deg til noen øvre kredittgrense. Har du nok penger kan du investere og gire opp så mye du vil. En annen fordel er at renten på gjeldsdelen er forholdsvis lav selv om det koster mer enn Nordnets Superlån.

Ulemper

Når jeg sjekker Nordnets utvalg er det skuffende begrenset. Det er noen få indekser, enkeltaksjer og råvarer.

Det er flere varianter av samme Mini Future med ulik giring og de finnes både som long og short. Men med tanke på de underliggende du kan investere i var ikke utvalget spesielt stort.

Stop Loss funksjonen gjør at Mini Futures selges etter et kraftig kursfall. Det kan gjøre at du realiserer et tap og heller ikke blir med på oppturen. Denne effekten kan reduseres noe ved at du reinvesterer en eventuell restverdi.

Mulige strategier

Jeg har ingen tro på at jeg skal klare å forutsi kortsiktige svingninger i markedet og langt mindre i enkeltaksjer. Men jeg er overbevist om at aksjemarkedet gir en god risikopremie, spesiell i et bull marked. Det bør også være mulig å kjenne igjen et børskrakk når det inntreffer.

En mulig strategi er å spare månedlig i indeks Mini Futures med lav giring. Når verdiene når et tilstrekkelig høyt nivå tar jeg ut avkastningen fortløpende og setter det i mer trygge investeringer. Den månedlige investeringen vil også flyttes til sikrere investeringer.

Ved et børskrakk vil mye, muligens alt gå tapt. Blir det lenge til vil jeg ha fått ut mye i gevinst som kan reinvesteres i nye Mini Futers. Kommer et børskrakk tidlig vil jeg med månedlig sparing få et beskjedent tap. Ved å fortsette månedlige kjøp etter et børskrakk vil jeg få en god avkastning,

Denne strategien kan suppleres med å kjøpe når markedet gjør en korreksjon på 5-10 %. Da kan en velge litt høyere giring og så selge etter kort tid. Dette vil normalt gi en god avkastning, men også bety at pengene i noen tilfeller går tapt. Bruk bare en liten andel av porteføljen til dette.

Hvis man er villig til å bruke litt penger på noe mer risikofylt så er det mulig å shorte en indeks. Markedet går generelt opp og dette er derfor ikke noe jeg vil anbefale som langsiktig sparing. En slik investering vil tape penger når indeksen går opp. kjøper du når indeksen er høy og velger en med lav giring kan du sitte å vente på et kursfall. Du kan da selge den med gevinst og kjøpe en long som da er på billigsalg. Du får dermed en dobbel effekt. Dette gir god avkastning når det slår til, men du vil ofte se at investeringen blir verdiløs.

Investeringer i Mini Futures krever en teknikk for å sikre gevinst og en evne til å tåle å se at investeringer faller kraftig i verdi og til og med blir utradert.

Gevinst som blir tatt ut ville jeg plassert i aksjefond for langsiktig sparing og da hovedsakelig i indeksfond og eventuelt noe i obligasjonsfond.

Belåning

Selv om Mini Futures har mange av de samme egenskaper som belåning kan det ikke erstatte kreditt.

Har du investeringer i verdipapirer vil det være en fordel å ha tilgang til kreditt. Du kan få ut penger midlertidig uten å måtte selge. Selger du på bunn vil du kunne gå glipp av oppturen. Selger du med gevinst vil det ha skattemessige konsekvenser i tillegg til at du går glipp av videre oppgang.

Salg av fondsandeler vil normalt ta flere dager. Det kan ta inntil en uke før du har penger disponibelt. Med en kreditt får du penger raskere.

Ønsker du å bytte fond vil det ta tid. Først selges fond og så legges det inn en kjøpsordre. Med kreditt kan du legge inn salgs og kjøpsordrene samtidig. Det går raskere og reduserer usikkerheten i forhold til hvilken kurs du får.

Jeg har nå hovedfokus på nedbetaling av gjeld og regner ikke med å gå tungt inn i markedet før tidligst i 2020. Det eneste jeg har nå er er en liten belånt portefølje av aksjefond kjøpt med inntekter fra bloggene.

https://blogg.nordnet.no/snart-lanserer-vi-mini-futures/