Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen er redusert med 0,20 % i mai. Den har økt med 2,90 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 1,32 % i mai. Den har økt med 12,97 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,10 % i mai. Den har økt med 0,55 % hittil i år.
  • Nettoformuen er redusert med 0,31 % i mai. Den har økt med 5,56 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 51,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 14,73 % (35,47 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,53 % (20,54 % årlig nominell rente)
Zero 9,54 % (22,98 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 8,48 % (20,41 % årlig nominell rente)
IPS KLP 0,57 % (2,96 % årlig nominell rente)
PKB 9,23 % (22,22 % årlig nominell rente)
Totalt 9,80 % (23,59 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 34.687
Kontanter kr 8.070,58
Totalt kr 42.757,58.

Dette er en økning på kr 506,03 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 28,2 %
Nordnet Indeksfond Global 50,4 %
Storebrand Vekst A 10,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr og kjøpt fond for 381 kr i mai.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 17 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,46 %
Obligasjonsfond 2,64 %
Aksjefond 17,59 %
Bolig 77,30 %

Pensjonssparing 14,65 %
Bolig 77,30 %
Frie midler 8,04 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *