Kategoriarkiv: studielån

Lånekassa har rekordlave renter

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2020. Den flytende renten reduseres til 1,391 prosent. Fastrentene for 3 og 5 års binding reduseres også. 10 års fastrente holdes uendret.

Fastrentene fra 1. november blir 1,519 prosent for 3 år, 1,657 prosent for 5 år og 1,952 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fastrentene er ikke så mye høyere enn flytende rente. Det betyr at det er begrenset hvor mye du taper.

Med et lån på 250.000 kr vil du betale 320 kr ekstra i renter i året hvis du velger 3 års fast rente. For dette får du en garanti mot høyere rente.

Norges Bank har satt ned renten til null. Jeg kan ikke se for meg at flytende rente skal noe særlig lenger ned.

Alle rentene er svært lave. Rentenivået generelt vil være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober.

Utnytt studielånet

Studielånet er nedbetalt

Jeg har nå betalt ned studielånet.

Etter den opprinnelige nedbetalingsplanen skulle studielånet være nedbetalt 15. mai 2022.

Da jeg var ferdig med å betale ned kredittkortene endret jeg dette til 15. desember 2020. 25. Juli endret jeg det til 15. oktober. Ved litt finregning fant jeg ut at det var mulig å bli ferdig i september i år.

Generelt er det ikke gunstig å betale ned ekstra på studielånet. Les min post om å utnytte studielånet.

Jeg har ikke noe kredittkortgjeld og restbeløpet på studielånet er uansett så lavt at det ikke spiller noen stor rolle.

Jeg har brukt kredittkort til varekjøp i september og frem til i går. De er nedbetalt.

Jeg har satt av penger til varekjøp ut resten av september. Jeg regner med å måtte bruke kredittkort til varekjøp fra 1. oktober frem til lønningsdag. De blir nedbetalt 15. oktober. Etter det bruker jeg kun bankkort.

Lånekassa kutter rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. september 2020. Den flytende renten reduseres til 1,539 prosent. Alle fastrentene reduseres også.

Fastrentene fra 1. september blir 1,579 prosent for 3 år, 1,677 prosent for 5 år og 1,952 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fastrentene er ikke så mye høyere enn flytende rente. Det betyr at det er begrenset hvor mye du taper. Spesielt er forskjellen mellom flytende rente og 3 års fastrente veldig lav.

Med et lån på 250.000 kr vil du betale 100 kr ekstra i renter i året hvis du velger 3 års fast rente. For dette får du en garanti mot høyere rente.

Norges Bank har satt ned renten til null. Jeg kan ikke se for meg at flytende rente skal noe særlig lenger ned.

Alle rentene er svært lave. Rentenivået generelt vil være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. august.

Utnytt studielånet

Jeg betaler ned studielånet raskere

Jeg har fått noe ekstra penger. Det gjør at jeg kan betale ned studielånet litt raskere. Jeg betaler restskatten på mandag. Det var to avdrag som opprinnelig skulle betales 20. august og 24. september. Det er nesten ikke renter på brukskontoen så det er ingen vits i å vente.

Jeg har endret nedbetalingsplanen på studielånet slik at det blir nedbetalt 15. oktober.

Jeg ser også at det er mulig å innfri studielånet i september. Det forutsetter at alt forbruket i september og frem til lønningsdag i oktober veltes over på kredittkort som betales ned i oktober.

Jeg venter til avdraget for august er betalt. Da logger jeg inn og setter opp så studielånet er innfridd 15. september.

Lånekassa kutter flytende rente

Fra 1. september blir flytende rente i Lånekassa 1,539 prosent. Det er en reduksjon på 0,62 prosent fra dagens 2,159 prosent. Dette følger av at Norges Bank har redusert renten til null. Renten kommer sannsynligvis til å forbli lav en god stund fremover.

For meg utgjør rentereduksjonen kun 10 kr i måneden. Det gjør det ikke så mye fra eller til. Jeg har lite igjen på studielånet og regner med å betale det ned i oktober.

Fastrentene fra 1.september blir offentliggjort 10. august med søknadsfrist 17. august.

Utnytt studielånet

Jeg innfrir studielånet i oktober

Jeg har sett på tallene og mener det bør være mulig å betale ned studielånet i oktober.

Når avdraget for september er betalt logger jeg meg inn på nettsidene til Lånekassa og setter opp innfrielse av studielånet 15. oktober.

Opprinnelig var deler av oktoberlønna satt av til å kjøpe 365 dagers kort hos Ruter i desember. Det må nå utsettes til november.

Det vil bli lite penger igjen til varekjøp. Det løses ved å bruke kredittkort som betales ned rentefritt i november. Jeg vil bli nødt til å bruke kredittkort til vanlige kjøp i november, men det betales rentefritt i desember.

Jeg har nå kun tre vanlige avdrag igjen på studielånet før det innfris i oktober.

Nå går jeg løs på studielånet

Jeg har tidligere beskrevet hvordan du kan utnytte studielånet mest mulig.

Studielånet er så gunstig at jeg anbefaler å kun betale minstebeløpet.

Nå skal jeg selv bryte dette prinsippet. Jeg har nå endret betalingsplanen slik at studielånet blir nedbetalt i desember.

Ved utgangen av juni har jeg under 30.000 igjen på studielånet. Det er fullt ut mulig å betale det ned i år. Etter den opprinnelige nedbetalingsplanen ville studielånet vært nedbetalt i mai 2022.

Det er et så lavt beløp og en så kort tid at det uansett ikke er mye å tjene på å utsette betalingen lengst mulig.

Skulle jeg gå ned til 60 % stilling er det en fordel med litt bedre likviditet.

Jeg betalte ned mitt siste kredittkort med rentebærende saldo 12. juni.

Det eneste kredittkortgjeld jeg har igjen nå er for det jeg kjøper og betaler ned rentefritt ved forfall. I juli kommer jeg til å stort sett slutte med kredittkort og hovedsakelig bruke bankkort.

Jeg er litt usikker på hvor aksjemarkedet er på vei nå. Det har vært et kraftig fall og det pleier å ta litt mer enn noen måneder før det tar seg opp igjen. Det er noe turbulens i markedet og noen vil kanskje prøve å utnytt kortsiktige svingninger. Det blir litt for avansert for meg.

Jeg vet ikke hvor markedet er ved nyttår. Men det er en risiko for at bunnen ennå ikke er nådd.

Bedrifter går dårlig, noen går konkurs. Arbeidstagere blir permittert eller sagt opp. De får mindre penger å bruke og vil sannsynligvis også misligholde gjeld. Alt dette vil ha store ringvirkninger,

Markedet har reagert positivt på stadig nye tiltakspakker. Men det er bare et tidsspørsmål hvor lenge staten kan og vil fortsette med det.

Jeg kommer uansett til å vente med å gå inn i aksjemarkedet til studielånet er nedbetalt.

Lånekassa har rekordlav fastrente

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. juli 2020. Den flytende renten reduseres til 2,159 prosent. Alle fastrentene reduseres også.

Fastrentene fra 1. juli blir 1,628 prosent for 3 år, 1,736 prosent for 5 år og 2,002 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er lavere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå i pluss de første to månedene dersom du binder renten nå. Fastrentene er nå så lave at det er begrenset hva du risikerer å tape. Jeg ville sterkt vurder å binde renten nå. Faktisk er dette et av de få tilfellene jeg ville vurdert 10 års fastrente. Fordelen med fastrente er at du får en garanti mot høyere renter i fremtiden.

Norges Bank har nylig satt ned rentene. Det tar tid før dette gir fullt utslag i studielånsrenten. Sannsynligvis vil den flytende renten gå ytterligere ned 1. september. Rentene vil sannsynligvis være svært lav en god stund fremover. Koronakrisen vil muligens vare et år. Ringvirkningene som konkurser og arbeidsledighet vil også vare en god stund.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Personlig vil jeg bare vurdere fastrente dersom rentenivået er rekordlavt og fastrenten i tillegg er lavere enn flytende rente slik som det er nå.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. juni.

Utnytt studielånet

Lånekassa øker fastrentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mars 2020. Den flytende renten økes til 2,628 prosent. Alle fastrentene økes også.

Fastrentene fra 1. mars blir 2,696 prosent for 3 år, 2,804 prosent for 5 år og 2,852 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fordelen med fastrente er at du får en garanti mot høyere renter i fremtiden.

Rentene har økt. Norges Bank satte opp renten 20. september 2018 og 31. mars 2019. Dette gir utslag i boligrenten, først på nye lån og senere på eksisterende lån og får dermed også innvirkning på renten på studielånet.

Norges Bank har varslet en mulig renteøkning i løpet av våren, men mye tyder på at rentene vil være lave lang tid. Internasjonalt går rentene ned.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Personlig vil jeg bare vurdere fastrente dersom rentenivået er rekordlavt og fastrenten i tillegg er lavere enn flytende rente.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 til og med juni 2018 har jeg tjent på det. Jeg har tapt fra og med juli i 2018 og til og med februar 2019. Fra 1. mars 2019 bikket det over til at jeg tjener på fastrenteavtalen.

Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente. Det betyr at jeg får en rente på 2,628 % fra mars i år.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. februar.

Utnytt studielånet