Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. mai vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,401 prosent til 1,421 prosent. Det er en marginaløkning på 0,02 prosent.

Selv om renten nå økes for andre gang på rad kommer renten sannsynligvis til å fortsatt være lav en god stund fremover. Det vil sannsynligvis også gjelde fastrentene.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1.mai blir offentliggjort 10. april med søknadsfrist 17. april.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,93 % i februar og 7,77 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 2,92 % i februar og 7,84 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 1,47 % i februar og 2,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,10 % i februar og 8,30 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 3,73 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 44,17 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,66 % (28,90 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 2,09 % (12,97 % årlig nominell rente)
Zero -1,68 % (-10,43 % årlig nominell rente)
IPS -4,10 % (-39,53 % årlig nominell rente)
PKB 2,74 % (17,00 % årlig nominell rente)
Totalt 2,73 % (16,95 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.248,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.602,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.560,00
Bank kr 983,98
Totalt kr 37.393,98

Dette er en økning på kr 41,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i februar.

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 67,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,6 %
DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 48,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Kontanter 6,8 %
KLP Obligasjon 5 år 93,2 %

IPS:

Jeg har satt inn 2.600 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg har foretatt den årlige rebalanseringen og startet nedvekting.

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,9 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,83 %
Obligasjonsfond 16,25 %
Aksjefond 77,92 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Jeg har rebalansert og startet nedvekting

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Det er ikke så mye jeg gjør med den beholdningen. Jeg rebalanserer en gang i året og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Mandag 1. februar la jeg inn bytteordrer for å foreta den årlige rebalanseringen. onsdag 8. februar var dette gjennomført.

Samtidig med rebalanseringen begynte jeg med nedvekting. Aksjeandelen er redusert fra 80 til 79 % og vil bli redusert ned mot 60 % ved pensjonsalder. Andelen i Nordnet Indeksfond Norge er redusert til 19,2 %. Jeg har plassert 0,7 % i KLP Obligasjon 5 år.

Dette gir litt lavere andel i aksjefond, litt mindre vekting mot det norske aksjemarkedet og jeg får et obligasjonsfond med mindre risiko en de andre obligasjonsfondene jeg har.

Fordeling er nå:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

En høy aksjeandel vil sannsynligvis gi en høyere avkastning, men i utbetalingsperioden har stabilitet i utbetalingene også en verdi. En 60/40 fordeling er et forsøk på å balansere disse to hensyn. Jeg vil senere vurdere om jeg skal redusere aksjeandelen mer.

Lånekassa øker renten

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mars 2021. Den flytende renten ækes til 1,401 prosent. Fastrentene økes også.

Fastrentene fra 1. mars blir 1,569 prosent for 3 år, 1,775 prosent for 5 år og 2,070 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fastrentene er ikke så mye høyere enn flytende rente. Det betyr at det er begrenset hvor mye du taper.

Norges Bank har satt ned renten til null. Jeg kan ikke se for meg at flytende rente skal noe særlig lenger ned.

Alle rentene er svært lave. Rentenivået generelt vil være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. februar

Utnytt studielånet

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 4,70 % i januar.
 • Bruttoformuen har økt med 4,78 % i januar.
 • Gjelden er redusert med 1,32 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 5,04 % i januar.
 • Gjelden utgjør 3,90 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 43,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,77 % (56,28 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 0,86 % (10,13 % årlig nominell rente)
Zero 0,19 % (2,24 % årlig nominell rente)
IPS -1,00 % (-36,71 % årlig nominell rente)
PKB 2,15 % (25,34 % årlig nominell rente)
Totalt 2,19 % (25,83 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.019,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.789,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.572,00
Bank kr 1.868,98
Totalt kr 38.248,98

Dette er en økning på kr 896,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i januar.

Nordnet Indeksfond Norge 11 %
Nordnet Indeksfond Global 68,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i januar og kjøpt fond for 7300 kr.

Storebrand Vekst A 10,3 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 49,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i januar og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 8,3 %
KLP Obligasjon 5 år 91,7 %

IPS:

Jeg har satt inn 2500 kr i januar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 21,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,1 %
Nordnet Indeksfond Global 39,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,84 %
Obligasjonsfond 15,35 %
Aksjefond 78,81 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

20,23 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 60,68 kr for 2020. I tillegg har jeg fått 4 øre i renter på kontoen.

Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Tidligere handlet jeg på Coop på vei hjem fra jobb, ellers handlet jeg på Meny og noen ganger på Kiwi eller Joker.

I 2020 jobbet jeg mye hjemmefra. Da ble det ikke noe handling på Coop. Et annet forhold er at jeg har kuttet forbruket. Det gir også mindre kjøpeutbytte.

I høst begynte jeg å handle på Kiwi. Kiwi er billigere, men har et mindre utvalg.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Dette blir første året jeg ikke bruker kjøpeutbytte til nedbetaling av kredittkort.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf
KickBack gir penger tilbake ved netthandel.

Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. mars vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,391 prosent til 1,401 prosent. Det er en marginaløkning på 0,01 prosent.

Renten kommer sannsynligvis til å fortsatt være rekordlav en god stund fremover. Det vil sannsynligvis også gjelde fastrentene.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1.mars blir offentliggjort 10. februar med søknadsfrist 17. februar.

Utnytt studielånet

Plan for 2021

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto med fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Den består av bare indeksfond. Jeg kommer til å spare alt av overskuddet fra bloggene.

Jeg har også en aksjesparekonto for generell sparing, eventuelt pensjon. Jeg har 50 % i et globalt indeksfond og resten i aktivt forvaltede fond. Målet er å investere totalt 86.400 kr i 2021.

Jeg har investeringskonto Zero. Der har jeg bare obligasjonsfond. Den brukes til å spare opp en buffer. Jeg setter inn 300 kr i måneden.

Les min omtale av investeringskonto og aksjesparekonto.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har et pensjonskapitalbevis (PKB) med 80/20 fordeling mellom aksjefond og obligasjonsfond. Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Samtidig med rebalanseringen starter jeg nedvekting i år og fortsette til jeg har 60 % aksjeandel ved pensjonsalder.

IPS

Jeg har opprettet IPS i Sbanken og setter inn 40.000 i 2021. Jeg plasserer alt i DNB Global Indeks.

Gjeld

Etter at kredittkortene ble nedbetalt har jeg kun kreditt på aksjesparekontoene hos Nordnet. Den blir gradvis nedbetalt.

Jeg får restskatt i 2021. En foreløpig beregning viser på at jeg må betale 5090 kr.

Sparing

Hovedfokuset er investeringer, men jeg har også en sparekonto. Den brukes til utgifter jeg vet jeg får senere som restskatt og det å fornye 365 dagers kort hos Ruter. Jeg bygger også sakte opp litt reserver i bankkontoene mine for å takle svingninger i forbruk og regninger.

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 3416,06 i gjennomsnitt i måneden i 2020. I 2019 var gjennomsnittet på 6161,90.

Planen er å holde det under 5000 kr i måneden. Det er begrenset hvor langt ned det er mulig å presse dette. Jeg føler vel at jeg er kommet i mål i forhold til forbruk.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Oppfølging av min plan for 2020

Jeg lagde ved nyttår en plan for 2020. Den var lite konkret, men jeg skal likevel følge opp planen.

Investeringer

Jeg hadde en liten belånt portefølje jeg solgte tidlig i mars for å prioritere nedbetaling av gjeld. Opprinnelig var planen å gå tyngre inn i fond når restskatten var betalt. Jeg begynte så vidt å investere i fond i juli. Men gikk ikke tyngre inn i fond før jeg var helt gjeldfri i september.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har rebalansert beholdningen som vanlig 31. januar. Jeg byttet fond i september som følge av Nordnets nye prismodell for fond. Fordelingen mellom forskjellige regioner ble ikke endret.

Gjeld

Kredittkortene er nedbetalt. Jeg har fulgt min oppskrift på å nedbetale kredittkortgjeld. Jeg har også nedbetalt studielånet.

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 3416,06 i gjennomsnitt i måneden i 2020. Målet var å komme under 5500 kr i måneden. Koronarisen har åpenbart bidratt, men jeg har også kutten ned på forbruket før og etter korona.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld.
Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,77 % i desember og 21,09 % totalt i 2020.
 • Bruttoformuen har økt med 1,22 % i desember og 22,12 % totalt i 2020.
 • Gjelden er redusert med 27,44 % i desember og 83,49 % totalt i 2020.
 • Nettoformuen har økt med 2,97 % i desember og 68,73 % totalt i 2020.
 • Gjelden utgjør 4,14 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 50,50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

ASK blogginntekter 3,70 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 0,08 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
Zero -2,65 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
PKB 10,15 % årlig nominell rente.
Totalt 10,02 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.984
Nordnet Indeksfond Global kr 24.319
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.159
Bank kr 1.890,74
Totalt kr 37.351,74

Dette er en reduksjon på kr 2.784,15 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 6769 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 11,2 %
Nordnet Indeksfond Global 68,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i desember og kjøpt fond for 7200 kr.

Kontanter 0,6 %
Storebrand Vekst A 10,9 %
DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i desember og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 11,2 %
KLP Obligasjon 5 år 88,8 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 22,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,76 %
Obligasjonsfond 15,90 %
Aksjefond 78,34 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %