Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 1,16 % i juni og 4,09 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 9,86 % i juni og 24,10 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,09 % i juni. Den har økt med 0,46 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 2,52 % i juni og 8,21 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 51,30 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 21,05 % (42,33 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 14,19 % (28,53 % årlig nominell rente)
Zero 15,41 % (31 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 14,58 % (29,32 % årlig nominell rente)
IPS KLP 3,51 % (12,73 % årlig nominell rente)
PKB 12,26 % (24,65 % årlig nominell rente)
Totalt 13,88 % (27,91 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 36.601
Kontanter kr 7.577,58
Totalt kr 44.178,58.

Dette er en økning på kr 1927,30 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 50,2 %
Storebrand Vekst A 10,1 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 49.125 kr og kjøp fond for 49.025 kr i juni.

Kontanter 0,1 %
Nordnet Global Indeks 125 99,9 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,8 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,9 %
Nordnet Indeksfond Global 40,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,61%
Obligasjonsfond 2,67 %
Aksjefond 19,31 %
Bolig 76,41 %

Pensjonssparing 14,96 %
Bolig 76,41 %
Frie midler 8,62 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,20 % i mai. Den har økt med 2,90 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 1,32 % i mai. Den har økt med 12,97 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,10 % i mai. Den har økt med 0,55 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 0,31 % i mai. Den har økt med 5,56 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 51,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 14,73 % (35,47 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,53 % (20,54 % årlig nominell rente)
Zero 9,54 % (22,98 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 8,48 % (20,41 % årlig nominell rente)
IPS KLP 0,57 % (2,96 % årlig nominell rente)
PKB 9,23 % (22,22 % årlig nominell rente)
Totalt 9,80 % (23,59 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 34.687
Kontanter kr 8.070,58
Totalt kr 42.757,58.

Dette er en økning på kr 506,03 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 28,2 %
Nordnet Indeksfond Global 50,4 %
Storebrand Vekst A 10,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr og kjøpt fond for 381 kr i mai.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 17 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,46 %
Obligasjonsfond 2,64 %
Aksjefond 17,59 %
Bolig 77,30 %

Pensjonssparing 14,65 %
Bolig 77,30 %
Frie midler 8,04 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %

Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,12 % i april og 3,11 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 0,03 % i april. Den har økt med 14,48 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,09 % i april. Den har økt med 0,65 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,34 % i april og 5,89 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 51,89 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 16,42 % (49,67 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,18 % (36,85 % årlig nominell rente)
Zero 11,85 % (35,86 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 12,66 % (38,30 % årlig nominell rente)
IPS KLP 0,83 % (7,56 % årlig nominell rente)
PKB 9,77 % (29,56 % årlig nominell rente)
Totalt 11,22 % (33,95 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 35.199
Kontanter kr 8885,91
Totalt kr 44.084,91.

Dette er en økning på kr 1.833,36 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,2 %
MS INVF US Growth A 30,3 %
Nordnet Indeksfond Global 49,7 %
Storebrand Vekst A 9,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,1 %
Nordnet Global Indeks 125 99,1 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,39 %
Obligasjonsfond 2,64 %
Aksjefond 17,82 %
Bolig 77,14 %

Pensjonssparing 14,76 %
Bolig 77,14 %
Frie midler 8,10 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 1,57 % i mars og 2,98 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,71 % i mars og 14,52 % hittil i år.
 • Gjelden har økt med 1,07 % i mars og 0,74 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 2,12 % i mars og 5,52 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 52,00 % av bruttoformuen.

Jeg har flyttet boliglånet fra Sbanken til KLP. Jeg fikk også ut noe kontanter og har opprettet IPS i KLP og satt inn 15.000. IPS i Sbanken er flyttet til Nordnet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 14,04 % (56,48 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 18,37 % (73,88 % årlig nominell rente)
Zero 14,98 % (60,23 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 17,25 % (69,36 % årlig nominell rente)
IPS klp 0,07 % (2,44 % årlig nominell rente)
PKB 8,79 % (35,36 % årlig nominell rente)
Totalt 11,32 % (45,52 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 35.771
Kontanter kr 9.470,87
Totalt kr 45.241,87.

Dette er en økning på kr 2.990,32 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 31,5 %
Nordnet Indeksfond Global 49,2 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har overført beholdningen fra IPS i Sbanken.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har kjøpt fond for 15000 i mars.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 15,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,26 %
Obligasjonsfond 2,66 %
Aksjefond 17,84 %
Bolig 77,24 %

Pensjonssparing 14,69 %
Bolig 77,24 %
Frie midler 8,08 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,68 % i februar og 1,39 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,11 % i februar og 7,32 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i februar og 0,32 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,62 % i februar og 3,33 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 52,26 % av bruttoformuen.

Jeg har solgt alt på ASK hos Sbanken og reinvestert i Zero hos Nordnet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 10,96 % (66,86 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,71 % (53,14 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,63 % (70,93 % årlig nominell rente)
Zero 7,06 % (43,07 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 9,89 % (60,32 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 9,38 % (57,22 % årlig nominell rente)
PKB 4,35 % (26,54 % årlig nominell rente)
Totalt 6,28 % (38,32 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 29.02.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 33.528
Kontanter kr 10.180,80
Totalt kr 43.708,80.

Dette er en økning på kr 1.457,25 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 32 %
Nordnet Indeksfond Global 48,8 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har solgt alt og tatt ut kr 26.197,45

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 26.197 kr i februar og kjøpt fond for 26.100. Jeg har også flyttet alt fra Holdberg Kreditt over i Nordnet Global Indeks 125

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Har foretatt årlig rebalansering og nedvekting.

KLP Obligasjon 5 år 4 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 15,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,04 %
Obligasjonsfond 2,68 %
Aksjefond 16,84 %
Bolig 78,45 %

Pensjonssparing 13,93 %
Bolig 78,45 %
Frie midler 7,62 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,14 %
Fellesgjeld 5,86 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,70 % i januar.
 • Beholdningen av fond har økt med 4,09 % i januar.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 1,68 % i januar.
 • Gjelden utgjør 52,7 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 6,57 % (77,61 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 3,43 % (40,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 4,63 % (54,64 % årlig nominell rente)
Zero 4,25 % (50,22 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 6,01 % (71 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 5,26 % (62,16 % årlig nominell rente)
PKB 2,05 % (24,20 % årlig nominell rente)
Totalt 3,06 % (36,18 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 32.199
Kontanter kr 11.759,18
Totalt kr 43.958,18.

Dette er en økning på kr 1.706,63 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,3 %
Nordnet Global Indeks 125 99,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,6 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7150 i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 100 kr i januar. Jeg har byttet fra KLP Obligasjon 5 år til Nordnet Global Indeks 125

Holdberg Kreditt A 29,4 %
Nordnet Global Indeks 125 70,6 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18 %
Nordnet Indeksfond Global 42,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,96 %
Obligasjonsfond 2,74 %
Aksjefond 16,32 %
Bolig 78,98 %

Pensjonssparing 13,67 %
Bolig 78,98 %
Frie midler 7,34 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,15 %
Fellesgjeld 5,85 %

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,18 % i desember og 4,42 % totalt i 2023.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,63 % i desember og 40,94 % totalt i 2023.
 • Gjelden er redusert med 0,18 % i desember og 3,56 % totalt i 2023.
 • Nettoformuen har økt med 0,59 % i desember og 15,24 % totalt i 2023.
 • Gjelden utgjør 53,16 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 24,45 % % årlig nominell rente
ASK generell sparing 24,94 % % årlig nominell rente
ASK Sbanken 9,63 % årlig nominell rente
Zero 11,41 % årlig nominell rente
IPS Nordnet 26,29 % årlig nominell rente
IPS Sbanken 27,04 årlig nominell rente
PKB 15,20 % årlig nominell rente
Totalt 18,15 % årlig nominell rente

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 30.193
Kontanter kr 12.058,55
Totalt kr 42.251,55

Dette er en økning på kr 2440,24 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,8 %
Nordnet Indeksfond Global 48,3 %
Storebrand Vekst A 10 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7.150 i desember.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har redusert andelen aksjefond til under 20 % i desember

Holdberg Kreditt A 30,4 %
KLP Obligasjon 5 år 51,8 %
Nordnet Global Indeks 125 17,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,5 %
Nordnet Indeksfond Global 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,02 %
Obligasjonsfond 3,07 %
Aksjefond 15,36 %
Bolig 79,54 %

Pensjonssparing 13,41 %
Bolig 79,54 %
Frie midler 7,05 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,16 %
Fellesgjeld 5,84 %

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,99 % i november og 4,23 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,06 % i november og 38,67 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i november og 3,39 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 2,34 % i november og 14,56 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 53,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 22,7 % (24,81 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 21,53 % (23,52 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 21,36 % (23,34 % årlig nominell rente)
Zero 9,46 % (10,34 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 26,25 % (28,68 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 26,52 % (28,98 % årlig nominell rente)
PKB 15,03 % (16,43 % årlig nominell rente)
Totalt 17,48 % (19,11 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 29.849,00
Kontanter kr 12.375,62
Totalt kr 42.224,62

Dette er en økning på kr 2413,31 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7.150 i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:
Jeg har satt inn 443 kr og kjøpt fond for kr 444.
Jeg har også flyttet fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 26,1 %
KLP Obligasjon 5 år 51,6 %
Nordnet Global Indeks 125 22,3 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,14 %
Obligasjonsfond 2,99 %
Aksjefond 15,18 %
Bolig 79,68 %

Pensjonssparing 13,42 %
Bolig 79,68 %
Frie midler 6,90 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,17 %
Fellesgjeld 5,83 %

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,06 % i oktober. Den har økt med 3,21 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 1,45 % i oktober. Den har økt med 30,75 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,17 % i oktober og 3,23 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,07 % i oktober og 11,94 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 53,97 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 15,11 % (18,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,03 % (9,64 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 20,26 % (24,33 % årlig nominell rente)
Zero 5,6 % (6,72 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1/,68 % (22,43 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,77 % (24,94 % årlig nominell rente)
PKB 10,9 % (13,09 % årlig nominell rente)
Totalt 11,81 % (14,18 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 27.403,00
Kontanter kr 12.790,50
Totalt kr 40.193,50

Dette er en økning på kr 382,19 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for 13044,33 kr og tatt ut 13089 kr i oktober. Jeg har også byttet fond. Jeg har nå bare et fond.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 29,2 %
Nordnet Indeksfond Global 50,5 %
Storebrand Vekst A 10,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har flyttet noe fond fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 25,3 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Global Indeks 125 13 %
Nordnet Indeksfond Global 8,9 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,22 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,37 %
Bolig 80,48 %

Pensjonssparing 13,03 %
Bolig 80,48 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,18 %
Fellesgjeld 5,82 %

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,21 % i september. Den har økt med 3,27 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 0,7 % i september. Den har økt med 32,68 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i september og 3,06 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 0,26 % i september. Den har økt med 11,86 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,03 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 17,05 % (22,79 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 13,99 % (18,70 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 19,74 % (26,39 % årlig nominell rente)
Zero 4,94 % (6,6 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 19,42 % (25,97 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,65 % (27,61 % årlig nominell rente)
PKB 11,39 % (15,22 % årlig nominell rente)
Totalt 12,91 % (17,26 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.035,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.170,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.984,00
Kontanter kr 1002,19
Totalt kr 42.191,19

Dette er en økning på kr 2.379,88 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,8 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i september og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 30,4 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 10,5 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Holdberg Kreditt A 25,4 %
KLP Obligasjon 5 år 52,5 %
Nordnet Indeksfond Global 22 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,03 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,61 %
Bolig 80,43 %

Pensjonssparing 13,07 %
Bolig 80,43 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %