Kategoriarkiv: refinansiering

Viktig før du refinansierer

Mange med dyre smålån og kreditter vurderer å samle alt dette i et lån. I noen tilfeller kan det være gunstig å betale alt ned med et billig kredittkort. For de med mye dyr gjeld kan det være bedre med et forbrukslån. Refinansiering er ikke nødvendigvis vanskelig. Jeg har her satt opp en enkel liten oversikt som kan være til hjelp.

Få oversikt

Før du søker om refinansiering bør du få en oversikt over egen økonomi. Du må vite hvor mye gjeld du har, hvor dyre lånene er og hvor mye du betaler hver måned.

Dette er opplysninger du trenger når du søker refinansiering. Du må også vite hvor mye du betaler i renter og gebyrer for å vite om tilbudet du får er billigere.

Du vil også trenge en oversikt over inntekter. For de fleste vil det være vanlig lønn. Noen har andre inntekter i tillegg som overtid, leieinntekter og næringsinntekter. Finn ut hvor mye dette normalt utgjør slik at du kan ta det med ved lånesøknaden.

Før du søker bør du sjekke om du har betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger vil du normalt få avslag. Det finnes noen få banker som gir lån til de som har betalingsanmerkninger. Da stilles det normalt krav om egenkapital i boligen eller kausjonist.

Betalingsanmerkninger skal slettes når gjelden er betalt ned fullt. Dersom du søker om refinansiering mens du har betalingsanmerkninger vil banke se dette og mest sannsynlig avslå søknaden. Får du fjernet betalingsanmerkningene og søker på nytt kan du få avslag på nytt. Banken vil se at du ikke lenger har betalingsanmerkninger, men de vil fortsatt ha liggende opplysninger fra forrige gang du søkte. Det kan føre til avslag. Du bør derfor ikke søke om lån mens du har betalingsanmerkninger. Det eneste unntaket er hvis du søker lån som er beregnet på de med betalingsanmerkninger.

Gjeldsoffer-Alliansen (GOA) viser deg hvordan du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger.

Finn nødvendig dokumentasjon

Ved søknad om usikrede lån vil du ofte bli bedt om å sende inn siste selvangivelsen og siste måneds lønnsslipp. Du kan laste ned selvangivelsen på altinn. Lønnslipper vil du ofte ha tilgang til i elektronisk form eller så kan du scanne en og laste opp.

Vurder kostnader

Det første du skal se på når du sammenligner tilbud er effektiv rente. Men ikke se deg blind på den effektive renten.

Du må se på nominell rente, etableringsgebyr og månedsgebyr. Mange vil betale inn ekstra for å bli raskere gjeldfri. Dersom lånet har et etableringsgebyr vil den effektive renten bli høyere enn det banker har opplyst hvis du betaler ned raskere enn betalingsplanen. Har du planer om å flytte lånet senere når du får et bedre tilbud er et etableringsgebyr lite gunstig. Jeg ville valgt et lån uten etableringsgebyr selv om den effektive renten skulle være litt høyere.

Lån har ofte et månedsgebyr. I noen tilfeller kan du slippe gebyret ved å velge efaktura eller avtalegiro. Effekten av et månedsgebyr er at den effektive renten på lånet øker etter hvert som du betaler ned på gjelden. Du vil da på et tidspunkt få så høy effektiv rente at det er bedre å betale ned resten med et kredittkort. Du bør da følge med på de månedlige rentekostnader og gebyrer slik at du kan flytte lånet når det blir for dyrt. Det er åpenbart enklest med lån uten månedsgebyr.

Du kan spare penger på å ha et fleksibelt forbrukslån. På noen forbrukslån kan du uten ny søknad låne mer penger opp til innvilget kredittramme. Har du penger du ikke trenger på noen uker eller måneder kan du betale inn ekstra og ta ut igjen pengene senere. dette gjør at du sparer renter. Med et lån uten den fleksibilitet må du søke på nytt for å få ut penger. Det vil ta noe tid. Du risikerer å få avslag eller at du blir belastet gebyr. Du kan derfor bli nødt til å ha noe penger på en sparekonto samtidig som du har et forbrukslån med høy rente.

Det som er viktig er å se på hele bildet og ikke bare henge seg opp i effektiv rente. Fravær av etableringsgebyr og månedsgebyr sammen med fleksibilitet kan veie opp for eventuell høyere effektiv rente.

Det finnes alternativer

Et alternativ til å refinansiere kan være å bare betale ned gjelden. Det fungerer greit hvis det ikke er mye gjeld. Har du flere kredittkort kan du flytte penger mellom kortene slik at du utnytter de billigste kredittkortene maksimalt og betaler mest mulig ned på det dyreste kortet. Les mer om dette i min artikkel om hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld.

Typiske feil ved refinansiering

Bruke boligen til refinansiering

For de som eier bolig vil det ofte være nærliggende å bruke den som sikkerhet ved refinansiering av forbruksgjeld. Et boliglån har betydelig lavere rente enn annen type gjeld. Det er mye å spare ved å låne på boligen for å bli kvitt usikrede lån. Det er likevel noen forhold som må vurderes før du bruker boligen til refinansiering. For de med høy gjeld på boligen er det ikke nødvendigvis det lureste. Banker opererer gjerne med en lav rente for boliglån inntil 60, en litt høyere rente på inntil 80 % og en enda høyere rente for gjeld over det. Dette reduserer hvor mye du sparer. Ligger du rett under en av disse grensene og låner så du kommer over grensa vil ofte hele lånet få en høyere rente. Da blir mye av gevinsten spist opp. Har du kausjonist på boliglånet må kausjonisten godta slike endringer. Det kan også være lurt å ha noe egenkapital igjen i boligen som en reserve. Mister du jobben og ønsker å bare betale renter så er det lettere hvis du har egenkapital i boligen. Selv om de ikke skjer ofte, hender det at boligprisene faller slik at egenkapitalen synker. Da vil det bli vanskelig å låne mer på boligen, få avdragsfrihet, forlenget nedbetalingstid eller slippe innbetalinger i en periode dersom du trenger det. Du kan trygt låne opp til 60 % av boligens verdi. Da får du lavest rente og du har god margin til å tåle et fall i boligverdi og likevel ha 20 % egenkapital igjen. Det å låne utover 80 % av boligens verdi bør du unngå. Du får en høy rente, vanskeligere å gjøre endringer i boliglånet dersom du trenger det. Faller boligprisen kan du risikere å ha mer gjeld enn boligen er verdt.

Du må selv vurdere hvor høy gjeldsgrad du vil ha på boligen. Når du sammenligner forskjellige alternativer ta med alle kostnader. Banken vil normalt kreve et gebyr for å øke boliglånet. Renten på boliglånet kan bli høyere. Dersom gjelden blir høyere enn det opprinnelige boliglånet skal staten ha gebyr. Hvis banken krever ny verdivurdering eller takst så kan dette også koste penger. Når du ser på kostnader må du sammenligne med andre former for billig refinansiering.

Fornuft og lånefinansiert forbruk

Er forbrukslån og kreditter i ferd med å eksplodere i Norge? Det er ingen tvil om at tilbudet øker. Mange irriterer seg over ferdigutfylte kredittkortsøknader som kommer i posten. Et lykkelig par som tar opp forbrukslån for å pusse opp badet prøver å lokke oss i en TV reklame. Og det er heller ingen tvil om det er store penger i nordmenns vilje – og stor sett gode evne – til å låne og nedbetale. I desember 2012 kom forbrukslånsformidleren Lendo inn på det norske markedet. Lendo er ikke en hvilken som helst låneagent, men del av Schibsted-konsernet. Som Norges største mediekonsern eier Schibsted VG, Aftenposten, Dine Penger og Bergens Tidende. Schibsted kan derfor nå ut til flertallet av Norges befolkning gjennom store bannerannonser for sitt eget låneformidlingsprodukt på sine nettplattformer.

 Smålån med effektiv rente over 1000 prosent vokser

 Smålån opp til 5000 kroner øker også i Norge. I mange andre Europeiske land har såkalte lønningsdagslån på timen vært populært lenge, men frem til for få år siden så det ikke ut til at denne type mikrolån skulle ta av i Norge. Men renten på forbrukslån og kredittkort er ingenting sammenlignet med smålån. For eksempel opererer Folkia, en av de større tilbyderne av smålån, med 69% nominell rente. Med gebyrer får et 30 dagers lån av 1000 kroner en effektiv rente på over 9000%.

 Flere mister oversikten

 Tilbudet øker, men hva med etterspørselen? Er vi blitt for materialistiske? Er det flere som mangler sunn økonomisk fornuft en før? Klarer vi rett og slett ikke å justere forbruk til inntekt lenger? En undersøkelse publisert av Statens institutt for forbruksforskning tidligere i år viser at flertallet som tar opp forbrukslån klarer tilbakebetalingen greit. Men gruppen som sliter med tilbakebetaling av gjeld på kredittkort og forbrukslån har økt noe de siste årene. Når de selv blir bedt om å oppgi grunnene til betalingsproblemer, er det ikke arbeidsløshet, samlivsbrudd eller en eller annen form for livskrise som anses som viktigst, men at de har tatt opp for stort lån i forhold til inntekt og at de føler de har mistet oversikten over sin økonomi.  

 Forbrukspresset – større i Norge?

 Aftenposten meldte 22 mars at Fattighuset søkte etter en Canada Goose jakke, som i snitt selges til 500 kroner, til en bruker som ville gi den til datteren i fødselsdagsgave. Noen tolket dette som tegnet på at vi snart når toppen av prangende forbruk. Begrepet ble introdusert av den norskamerikanske økonomen Torstein Veblen i 1899. Med prangende forbruk mente han forbruk som ikke gikk til å dekke reelle behov hos forbrukeren, men for å vise rikdom eller få høyere sosial status. I USA og mange Europeiske land fikk matauk og praktiske tips for forbrukskutt mye oppmerksomhet i kjølevannet av finanskrisen i 2008. Så lenge den generelle økonomiske veksten i Norge ligger godt over EU gjennomsnittet, er det ikke sannsynlig at vi får samme aksept for drastiske forbrukskutt i Norge. For dem som faller utenfor den økonomiske oppgangen kan det være tøft, men det er mulig å holde forbruket nede.

 Refinansiering som siste utvei

 For dem som har endt opp med overtrekk på lønnskonto, utsettelse av kredittkortregning, og kanskje noen smålån med skyhøy rente, kan et refinansieringslån gi mening. Dersom du ikke ser noen annen utvei enn forbrukslån:

  • Søk flere steder og sammenlign tilbudene.
  • Ikke la deg friste til å ta opp høyere lån totalt.
  • Nedbetal kredittkortgjeld med høyest rente først.
  • Lag en realistisk nedbetalingsplan, men prioriter nedbetaling fremfor all unødvendig forbruk.

 Gjesteinnlegget er skrevet av forbrukslånkalkulator.com

Fornuftig bruk av forbrukslån.

Forbruksgjeld er noe mange ser på som noe negativt, farlig og skadelig. Jeg er faktisk enig i mye av kritikken. Lånene er dyre. Renten her høy og ofte er det etableringsgebyrer og månedsgebyr. Dette gjør at den effektive renten på slike lån blir svært høy. Et annet problem er at slik kreditt ofte stimulerer til økt forbruk. Dette er viktige innvendinger mot slike lån. Jeg vil likevel hevde at det finnes to tilfeller der det å ta opp slike kreditter er fornuftig.

Det viktigste er å refinansiere annen forbruksgjeld. Den effektive renten er høy og forskjellen mellom bankene er også veldig stor. Jeg har tidligere fortalt om hvor viktig lav rente er for å bli raskest mulig gjeldfri. Gjelden må flyttes dit den er billigst. Ofte vil det være gunstig å flytte gjelden til et billige kredittkort. Nå finnes det flere banker som gir flere hundre tusen i lån uten sikkerhet der renten settes individuelt. Får du en god rente på et slikt tilbud og har behov for et stort lån kan det være gunstig tiltross for høye etableringsgebyrer og månedsgebyr. Du bør ganske enkelt flytte gjelden dit den er billigst. Mange kan kutte renten med 5-10 % eller mer. Det er mye penger spart. Da blir du raskere gjeldfri.

Ideelt vil en spare seg opp reserver til å dekke uforutsette utgifter, men det vil naturligvis ta tid. Skjer det noe før du har spart opp nok så er kredittkort eller forbrukslån ofte eneste mulighet for de som ikke kan stille sikkerhet. Selv om du har klart å spare opp en reserve er det alltid en mulighet for at den blir brukt opp når du får uforutsette utgifter. Det er hele poenget med en slik reserve. Da må du på ny spare opp en reserve. Da er du tilbake der du startet og vil være avhengig av kreditt dersom noe skjer før du har spart opp nye reserver.

Jeg har sett reklame som poengterer at noe vil en helst bruke penger nå mens en er ung fremfor å spare til en har råd og kanskje er for gammel. Reklamen har et poeng, men spørsmålet er om ikke det er noe en bare må lære å leve uten fremfor å ta opp et dyrt lån nå.

Refinansier og kutt renten med 10 %

Ellos privatlån er et av de aller dyreste lånene man kan ha. Nominell rente er 28,44 % som gir en effektiv rente på 32.46 %. du får lånt maksimalt 20.000. Etter at du har betalt ned på lånet kan du øke lånet igjen til maksimalt 40.000 kr totalt. Det er uansett så lave grenser at du bør kunne refinansiere dette lett. Nesten alt av lån er billigere enn dette. Du kan lett redusere renten med 10 % ved refinansiere med kreditt på lønnskontoen, andre forbrukslån eller vanlige kredittkort. Selv med en gjennomsnittlig saldo på kun 10.000 kr vil du lett kunne spare en tusenlapp på et år. Ellos privatlån kan innfris helt eller delvis når du måtte ønske uten noen gebyrer. Jeg har tidligere satt opp en liste over kredittkort som har rente på under 20 %. Ikke kast penger ut av vinduet. Har du et Ellos privatlån så betal det ned. Lånet er så dyrt at det er billigere å gå i nærmeste minibank for å ta ut penger å betale en giro kontant på postkontoret. Har du et slikt lån må du selvfølgelig aldri bruke muligheten til betalingsfri måned.

Betal så mye du kan. Gjør det som skal til enten det er å kutte forbruket eller å be om utsettelse på andre regninger eller refinansier med kredittkort. Dette lånet er dyrt.

Billig refinansiering av forbruksgjeld

Dyre lån fra OPP Finans

Jeg ser stadigvekk reklame for forbrukslån fra OPP Finans. Reklamen sier ingenting om renten. Det er forståelig. Renten fastsettes individuelt fra 8,9 % til 20,95 %. De tar også etableringsgebyr på 1275 kr og et månedsgebyr på kr 50. Dette gjør at spesielt små lån blir dyrt.

Du kan låne uten sikkerhet inntil 250.000. Du må ha en høy inntekt for å kvalifisere for et så høyt lån. Da har du kanskje muligheten til selv å raskt heller spare opp penger. Har du en høy inntekt og tar opp et så stort forbrukslån vil det sannsynligvis være for å finansiere et høyt luksusforbruk. Da vil jeg heller anbefale at du reduserer forbruket til et mer normalt nivå. Jeg forstår godt at folk vil ta opp lån for å finansiere forbruk mens de er unge fremfor å spare i årevis til de kanskje er for gamle. Men hvem trenger et forbrukslån på 250.000 kr ? Du kan selvfølgelig låne mindre, men da vil renten sannsynligvis bli høyere enn den laveste de tilbyr. Gebyrene de tar gjør at det fort blir dyrere enn andre billigere alternativer. De som sliter med mye dyr forbruksgjeld og har litt gjeld her og litt der vil kanskje ønske å refinansiere. Problemet er at dersom du ikke har en høy nok inntekt får du heller ikke et stort lån. Det som sliter med mye gjeld i forhold til inntekten og trenger refinansiering vil heller ikke få noen god rente. Den fastsettes individuelt. Med de høye gebyrene på toppen vil du sannsynligvis finne andre og billigere former for refinansiering. Sliter du med mye dyr gjeld kan det være ønskelig å samle det i ett lån. Men det aller viktigste er at den gjelden du har blir så billig som mulig.

Dersom du søker om lån hos OPP Finans så vent med å godta tilbudet til du har sjekket ut min oversikt over billige lån og kredittkort.

Det er viktigere å redusere renten enn å redusere antall kreditorer.

BlueStep Finans: Lån med betalingsanmerkninger

For de med betalingsanmerkninger er muligheten til lån svært begrenset. BlueStep tilbyr lån mot sikkerhet i fast eiendom. Du kan låne 350.000-7,5 millioner. inkasso, konkurs eller betalingsanmerkninger gjør ikke at du automatisk blir avvist. Renten fastsettes individuelt fra 5,85 % -11,90 %. De tar etableringsgebyr, gebyr for å taksere boligen og 25 kr i termingebyr. Renten reduseres med 1 % etter 2 år og enda 1 % etter 3 år.

Bank 2 har spesialisert seg på lån til kunder med betalingsanmerkninger. De krever sikkerhet i fast eiendom. Renten fastsettes individuelt. De har blitt kritisert av Gjeldsoffer Alliansen for å ta svært høye renter. De oppgir nominell rente fra 6,2 % til 11,7 %. Du kan låne fra 150.000 kr.

Lånekontoret er en tradisjonell pantelåner. Der kan du levere inn verdisaker som sikkerhet for lån. Det vil typisk være smykker og sjeldne mynter. Du kan i prinsippet låne med sikkerhet i hva som helst med det bør vel være noe som er lett å frakte, har en verdi og er lett å omsette.

Lånet må løses inn eller fornyes etter 4 måneder. Ved innløsning eller fornyelser betaler du renter og et gebyr.
Rentesatsen er høy. For lån under 10.000 kr er renten 3,25 % pr måned. Lån fra 10.000-25.000 har en månedsrente på 2,75 %. Lån fra 25.000 og opp har en rente på 2,5 % pr. måned. Det regnes ikke renter av rentene i denne 4 måneders perioden.
Gebyret du betaler ved innløsning eller fornyelse varierer avhengig av lånebeløp.
Lån inntil 299 kr har gebyr på 30 kr
Lån 300-999 kr har gebyr på 60 kr
Lån 1.000-4999 kr har gebyr på 150 kr
Lån 5.000-9999 kr har gebyr på 200 kr
Lån fra 10.000 og oppover har gebyr på 300 kr

Lånene er såpass dyre at de bare bør brukes dersom det er helt nødvendig. Et alternativ kan være å selge gjenstanden.

Tilbud om refinansiering fra Nordax

Jeg fikk reklame fra Nordax i posten. Det var et klassisk tilbud om refinansiering av forbruksgjeld. Renten fastsettes individuelt, høyt etableringsgebyr og månedsgebyr. Det er nok dette Nordax skal tjene penger på. Nordax og BlueStep tilbyr den beste renten på innskudd. Renten på refinansiering er ikke spesielt god. Jeg sjekket nettsiden. Nominell rente fra 8,9 % til 18,9 %. Jeg vil anta at det kun er de kundene med best betalingsevne og som tar opp et stort lån som får den beste renten. De tar et etableringsgebyr på 1475 kr. De tar et gebyr på 65 kr i måneden som gjør dette dyrt for små beløp. Du kan låne fra 10.000 kr til 300.000. Alt tyder på at de helst vil ha kunder som kan ta opp et stort lån.

Søk gjerne om refinansiering hos Nordax, men når du har fått et tilbud bør du sammenligne med andre tilbud om billig refinansiering.

Billig refinansiering av forbruksgjeld

Har du dyr kredittkortgjeld eller andre dyre lån er det mye å spare på å finne et billigere kort. Mange har dyr gjeld med rente på f.eks. 22,5 % og kanskje månedsgebyr på 45 kr. Da er det mye å spare på å refinansiere gjelden. En enkel måte å refinansiere gjelden på er å flytte den til et kredittkort med lavere rente. Da kan du redusere renten med kanskje 8 %. Det betyr en årlig besparelse på 4000 kr ved 50.000 kr i forbruksgjeld. Har du veldig dyr gjeld med høye gebyrer kan du spare enda mer.

Her er en oversikt over noen kort med lav rente

Skandiabanken
Kredittkortet koster 50 kr. pr. år Du må ha eller åpne konto i Skandiabanken. Regningen kan bare betales fra din konto i Skandiabanken. Nominell rente er 13.67 % Valutapåslag er de vanlige 1,75 %. Ved kontantuttak påløper renter fra uttaksdato. Ingen gebyrer ved varekjøp eller kontantuttak.

Mastercard Gold
Kortet utstedes av GE Money Bank. På varekjøp er det inntil 45 dager rentefri kreditt. Nominell rente 14,88 %. Effektiv rente 15,9 % Valutapåslag er 1,75 %. Gebyr ved minibankuttak kr 20 + 1 %, ved kontantuttak over skranke er gebyret kr 45. Ved kontantuttak påløper renter fra første dag.
Ingen årsavgift, månedsgebyrer eller etableringsgebyr. Kortet har reise og avbestillingsforsikring.

Santander Red.
Nominell rente 14,89 %. Varekjøp renteberegnes fra kjøpsdato hvis ikke hele saldo betales ved forfall. Ingen årsavgift.  Full internett tilgang. Tilbyr også regningsbetaling direkte fra kortet. Renter beregnes fra første dag. Gebyrer ved kontantuttak er 30 kr + 1 %. Dette gebyrert belastes også ved regningsbetaling og overføringer via kortets nettbank. Faktura sendes som epost. Faktura tilsendt i posten koster kr 40. De tar og så 149 kr i gebyr for kort som ikke har blitt brukt på 12 måneder. Valutapåslag 1,75 %.

Cresco Gold
Nominell rente 17,8 %. Ingen årsavgift. Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse på varekjøp. Kortet har nettbank med gebyrfri regningsbetaling. Renter beregnes fra første dag. Gebyrer ved minibankuttak er 35 kr + 1,5 %. Kontantuttak over skranke i bank eller på posten koster kr 75 +0,5 %. Efaktura er gratis. Faktura tilsendt i posten koster kr 35. Valutapåslag 1,75 %.

YX Visa
Renten på 21,5 % er lavere enn andre kort slik at du kan spare penger på å overføre gjeld. Kortet er uten kostnader dersom det kun brukes til varekjøp og hele saldoen betales ved forfall. Minibankuttak er  gebyrfrie. De har også gebyrfri nettbank slik at du lett kan betale regninger direkte fra kortet eller overføre til din egen bankkonto.

Kortet tilbyr 10 % cashback som trekkes direkte fra regningen og det er ingen øvre grense for hvor mye du kan tjene. Det gjelder kun blant utvalgte samarbeidspartnere, men flere brukersteder innenfor restaurant, hotell og bilutleie. Cashback gis på hele beløpet uansett pris.

Du får også inntil 50 øre rabatt pr liter drivstoff når du betaler med kortet på betjente YX stasjoner og ubetjente Uno-X stasjoner i Norge. Rabatten beregnes på pumpepris.

Andre muligheter til å refinansiere dyr forbruksgjeld

Ekspress Bank
Ekspress Bank tilbyr EkspressLån der alle får 10.99 % rente. Uten noe månedsgebyr så blir dette klart bedre enn selv de billigste kredittkort. De tar et etableringsgebyr på 950 kr. Har du lite forbruksgjeld vil etableringsgebyret spise opp hele besparelsen. Da kan det være bedre å flytte gjelden til et billigere kort.

Ya Bank
De tilbyr refinansiering der renten settes individuelt fra 8,95 % til 22,5 %. Etableringsgebyret er på 750 kr. Ingen månedsgebyr. Maksimal nedbetalingstid er 12 år. Når du får et tilbud bør du sammenligne renten du blir tilbudt med andre alternativer. Kun de beste låntakere får den beste renten.

Banknorwegian
De tilbyr refinansiering der renten settes individuelt fra 8,99 % (9,59 % effektiv) til 21,4 %. Etableringsgebyret er på 950 kr. 30 kr i månedsgebyr. Maksimal nedbetalingstid er 15 år. Du kan låne inntill 350.000.

Når du får et tilbud bør du sammenligne renten du blir tilbudt med andre alternativer. Kun de beste låntakere får den beste renten.

Det finnes mange banker som tilbyr refinansiering. Ofte settes renten individuelt slik at de med størst problemer og mest behov for refinansiering får de dårligste renten. Med høye etableringsgebyr og termingebyr vil det ofte ikke bli bedre enn om du flytter gjelden til et billigere kort. Slike lån har ofte streng kredittvurdering og de stiller ofte mange detaljerte spørsmål i søknadsskjema. De som sliter med mye dyr gjeld vil ofte finne det enklere og billigere å bytte kredittkort.

Du bør også utnytte muligheten til et rentefritt lån fra staten.

Sjekk også ut min oppskrift på hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld.

Billig refinansiering til 10,99 % fra Ekspress Bank

Det å samle små lån til et lån blir ofte fremstilt som svært lønnsomt. Jeg har generelt kritisk til slike lån. Problemet har ofte vært at de fastsetter renten individuelt fra under 10 % til over 20 %. Mange vil da få en rente som er veldig høy på slike lån. Ofte er det høye etableringsgebyr og månedsgebyr slik at et billig kredittkort vil være bedre.

Nå har Ekspress Bank et tilbud om lån der alle får 10.99 % rente. Uten noe månedsgebyr så blir dette klart bedre enn selv de billigste kredittkort. De tar et etableringsgebyr på 950 kr.

Skandiabanken tilbyr kredittkort med nominell rente på 13,67 % og 50 kr i årsgebyr, med en saldo på 50.000 kr vil du spare over 1000 kr i året på å refinansiere med et lån fra Ekspress Bank.

Dersom du har mye dyr forbruksgjeld og regner med å bruke mange år på å betale den ned så bør du vurdere et lån fra Ekspress Bank.

Har du bare noen titusener i gjeld og du regner med å betale ned fort. f.eks. bare 2-3 år så vurder kredittkort fra Skandiabanken.

Får du avslag eller du har så lite forbruksgjeld så sjekk ut om et billig kredittkort kan være et alternativ.

Sjekk også ut hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld.