Mine investeringer

Jeg har fire kontoer jeg bruker til investeringer. Jeg har satt opp en oversikt over formål og planlagt fondsfordeling for hver konto. Jeg kommer til å ha litt kontanter på hver konto til å dekke gebyrer. Fondsfordelingen vil naturlig nok variere, men vil over tid ligger nært opptil det som er planen.

Investeringskonto Zero:

Denne kontoen brukes til buffersparing. Målet er å få en avkastning som dekker skatt og inflasjon. Jeg har en spareavtale på 300 kr i måneden.

KLP Obligasjon 5 år 100 %

Aksjesparekonto for generell sparing:

Dette vil bli min hovedportefølje. Den består av en kombinasjon av aktive fond og indeksfond. Jeg har en spareavtale på 7.200 kr i måneden.

Storebrand Vekst A 10 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 50 %

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Dette er en konto som brukes til å plassere overskuddet fra bloggene. Den består av kun indeksfond. Det blir bare sporadiske innskudd på denne kontoen.

Nordnet Indeksfond Norge 10 %
Nordnet Indeksfond Global 70 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg sparte i den gamle IPS ordningen. Kontoen er sperret for nye innskudd og gjort om til et pensjonskapitalbevis.

Jeg rebalanserer en gang i året. Jeg kommer til å gradvis redusere aksjeandelen til 60 % ved pensjonsalder.

KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %