Mine investeringer

Jeg har seks kontoer jeg bruker til investeringer. Jeg har satt opp en oversikt over formål og planlagt fondsfordeling for hver konto. Jeg kommer til å ha litt kontanter der det er nødvendig for å dekke gebyrer. Fondsfordelingen vil naturlig nok variere, men vil over tid ligger nært opptil det som er planen.

Investeringskonto Zero

Denne kontoen brukes for å spare skatt. Planen er å ha 80 % rentefond ved hvert årsskifte for å kun betale 22 % skatt på avkastningen.

Planlagt fondsfordeling

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto for generell sparing

Dette er min hovedportefølje. Den består av en kombinasjon av aktive fond og indeksfond.

Planlagt fondsfordeling

Storebrand Vekst A 10 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 50 %

Aksjesparekonto med blogginntekter

Dette er en konto som brukes til å plassere overskuddet fra bloggene. Den består av kun et indeksfond. Det blir bare sporadiske innskudd på denne kontoen.

Planlagt fondsfordeling

Nordnet Indeksfond Global Indeks 125 100 %

IPS

Jeg sparer maksimalt i IPS. Jeg har en IPS hos KLP og en hos Nordnet.

Planlagt fondsfordeling IPS KLP

KLP Fremtid P 100 %
Jeg setter inn maksiomalt innskudd hvert år fremover.

Planlagt fondsfordeling IPS Nordnet

Nordnet Indeksfond Global 100 %
Jeg setter ikke inn mer.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har spart i den gamle IPS ordningen. Kontoen er sperret for nye innskudd og gjort om til et pensjonskapitalbevis. Jeg rebalanserer en gang i året. Dersom fondsfordelingen blir for skjev foreta jeg en ekstraordinær rebalansering. Jeg reduserer aksjeandelen gradvis ned til 60 % ved pensjonsalder. Pensjonen utbetales fra jeg er 62 til 77 år.

Planlagt fondsfordeling

KLP Obligasjon 5 år 4 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 16 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %