Mine investeringer

Jeg har fem kontoer jeg bruker til investeringer. Jeg har satt opp en oversikt over formål og planlagt fondsfordeling for hver konto. Jeg kommer til å ha litt kontanter der det er nødvendig for å dekke gebyrer. Fondsfordelingen vil naturlig nok variere, men vil over tid ligger nært opptil det som er planen.

Investeringskonto Zero

Denne kontoen brukes til buffersparing. Målet er å få en avkastning som dekker skatt og inflasjon. Jeg har en spareavtale på 300 kr i måneden.

Planlagt fondsfordeling

KLP Obligasjon 5 år 85 %
Nordnet Indeksfond Global 15 %

Aksjesparekonto for generell sparing

Dette er min hovedportefølje. Den består av en kombinasjon av aktive fond og indeksfond. Jeg har en spareavtale på 10.000 kr i måneden.

Planlagt fondsfordeling

Storebrand Vekst A 10 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 50 %

Aksjesparekonto med blogginntekter

Dette er en konto som brukes til å plassere overskuddet fra bloggene. Den består av kun indeksfond. Det blir bare sporadiske innskudd på denne kontoen.

Planlagt fondsfordeling

Nordnet Indeksfond Norge 10 %
Nordnet Indeksfond Global 70 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

IPS

Jeg kommer til å spare maksimalt i IPS. Jeg fordeler sparingen på flere institusjoner. Målet er at saldoen på hver konto skal tilsvare 0,6 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved pensjonsalder. Da tar jeg ut pengene over tre år fra 62 år. I år sparer jeg maksimalt i Sbanken. Konsekvensen av å betale inn for mye er ikke spesielt dramatisk. Minste årlige utbetaling er 0,2 G. Antall år avrundes alltid ned til hele år. Har jeg nok penger til 3,9 år vil de bli utbetalt over 3 år. Skulle beløpet bli nok til å dekke fire år vil jeg likevel få 0,2 G hvert år. At det blir et år ekstra med 0,2 G utbetalt er ingen krise.

Planlagt fondsfordeling

Dnb Global indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis

Jeg har spart i den gamle IPS ordningen. Kontoen er sperret for nye innskudd og gjort om til et pensjonskapitalbevis.

Jeg rebalanserer en gang i året. Dersom fondsfordelingen blir for skjev foreta jeg en ekstraordinær rebalansering. Jeg reduserer aksjeandelen gradvis ned til 60 % ved pensjonsalder.

Pensjonen utbetales fra jeg er 62 til 77 år.

Planlagt fondsfordeling

KLP Obligasjon 5 år 1 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 19 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %