Finansiell uavhengighet

Jeg har regnet ut at jeg 1. desember 2028 har nok oppsparte midler til å leve av det frem til jeg blir pensjonist.

Dersom jeg slutter i jobben nå får jeg ikke tatt ut folketrygden før januar 2036. Sammen med pensjon fra SPK vil dette bli mer enn det jeg bruker nå.

Jeg har et pensjonskapitalbevis og en IPS der utbetaling starter i 2032. Det første jeg gjorde var å regne ut hvor mye jeg må ha å leve av fra 2032 til 2036.

Ved utgangen av desember 2023 har jeg spart opp så mye at jeg kan stoppe sparingen og bare la oppsparte midler vokse til 31.12.2031. Det vil da være nok til å leve av frem til 2036.

Det jeg sparer fra januar 2024 til og med november 2028 vil holde frem til 31.12.2031.

Jeg har tatt utgangspunkt i et forbruk på 170.000. Det er målsettingen for 2021.

Jeg har regnet med 25 % skatt. Det er det jeg betaler i dag. Lavere inntekt betyr mindre skatt. Pensjon beskattes lavere enn andre inntekter. I ASK betales skatt kun av gevinsten. Uttakene vil først tas fra opprinnelig investert beløp.

Norges Bank har et inflasjonsmål på 2 %. Jeg har brukt 2,5 % for å ha litt å gå på.

Jeg har lagt til grunn en årlig avkastning på 8 % i aksjemarkedet og 3 % i obligasjoner.

I pensjonskapitalbeviset har jeg 21 % i obligasjons fond. Jeg har også litt buffersparing i obligasjonsfond på investeringskonto Zero. Resten av sparingen skjer i aksjefond.

Jeg kommer til å spare i IPS frem til og med mai 2022. Med 8 % årlig avkastning og 3 % årlig økning i grunnbeløpet kan jeg ta ut IPS fra 2032 til 2036.

Jeg har satt opp hvor mye jeg kan spare hver måned. Det varierer fordi strømregningen varierer fra måned til måned. Jeg får også mer utbetalt i juni og desember. Det ligger an til en sparing på litt over 130.000 i året.

Det beløpet jeg trenger fra 1. januar 2029 og fremover har jeg inflasjonsjustert. Når jeg har regnet ut hvor mye jeg kan spare hver måned fremover har jeg ikke tatt hensyn til lønnsøkninger og at utgiftene øker i takt med inflasjonen. Jeg regner ikke med noen store lønnsøkninger. Det jeg får vil i stor grad bli spist opp av høyere utgifter. Dersom det beløp jeg klarer å spare hvert år skulle bli høyere er det bare en bonus. Det er uansett greit å ikke være for optimistisk.

Jeg oppdaterer tallene hver måned og ser om det er nødvendig å regulere forbruket.

Selv om dette slår til kommer jeg sannsynligvis ikke til å slutte i jobben 1. januar 2029. De pengene jeg har oppspart vil bare dekke det aller mest nødvendige og det er en fordel med noe ekstra.