Registrere enkeltpersonforetak

For de som skal registrere seg som næringsdrivende i Brønnøysund vil jeg sterk anbefale å gjøre det selv. Det er bare å sende inn samordnet registermelding via Altinn. Det er så enkelt at selv jeg klarer det. Jeg har sett noen som krever 1000 kr pluss moms for å gjøre det klart for deg slik at du bare trenger å godkjenne i Altinn. Det er å kaste bort penger. Hvis du vil ha hjelp får du det gratis hos Varjag. De ordner papirene så du bare undertegner og sender inn. Staten tar ikke gebyr for registrering i Enhetsregisteret. Registrering i Foretaksregisteret koster penger, men for mindre virksomheter er det bare nødvendig hvis du driver varehandel eller må inn i MVA registeret.

Du må bestemme deg for navn på virksomheten. Ved registrering av enkeltpersonforetak er det krav om at ditt etternavn må være en del virksomhetens offisielle navn. Det er ikke uvanlig å ganske enkelt bruke sitt eget navn. Det er krav om en fysisk adresse for firmaet. Bare legg inn din egen adresse. Du må beskrive virksomheten kort, men presist. Det er ikke nok med generelle beskrivelser som sal, eller rådgiving. Du må spesifisere hva slags varer du selger, eller på hvilke fagområder du bedriver rådgiving. På spørsmål om prokura svarer du bare nei. Prokura er en fullmakt som kan gis til noen for å representere virksomhetet. Det er sannsynligvis ikke relevant for deg. Du har plikt til å oppbevare alle bilag i 10 år. Du har bokføringsplikt hvis du har næringsinntekt på mer enn 50.000. Da må du sammen med selvangivelsen sende inn næringsoppgave og skjema for beregning av personinntekt. Større virksomheter og bl.a. alle aksjeselskaper har regnskapsplikt og må sende inn fullt årsoppgjør. Nettopp dette med årsoppgjør blir beskrevet som en krevende oppgave å gjøre selv. Jeg avventer derfor etablering av aksjeselskap.

Nyttige tips:

Har du mindre enn 300 bilag pr år kan du føre regnskapet i et regneark f.eks. i Excel eller Calc i Open Office. Et søk på nett vil fort gi deg flere maler som du kan tilpasse. jeg har funnet en mal beregnet på musikere og en annen en for frilansere.

Har du MVA pliktig omsetning på under 1 million i året kan du søke om å få ta MVA oppgjøret en gang i året.

Registrere aksjeselskap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *