Plan for pengebruk

For å sørge for at pengene går dit de skal har jeg satt opp regler for bruk av penger. Uten en plan og klare regler kan pengene lett forsvinne dit de selv vil. For å ha kontroll på pengebruken er det viktig å bestemme bruken på forhånd og ha en skriftlig plan.

Lønn

Når lønnen kommer inn på kontoen går det ut flere faste overføringer.

  • Aksjesparekonto
  • Betaling av boliglån
  • Brukskonto med bankkort. Alt jeg handler blir belastet den kontoen
  • Overføring til regningskonto
  • Overføring til sparekonto

Fordelingen mellom banksparing, obligasjonsfond og aksjefond vil bli justert når jeg nærmer meg tidspunktet for å bruke av pengene.

Små innbetalinger

Det beløp jeg setter av til forbruk hver måned er så lavt at jeg velger å sette inn Trumf-bonus og kjøpeutbytte fra Coop. Det øker sannsynligheten for at jeg klarer å holde forbruket til det beløp som er avsatt.

Blogginntekter

Inntekt og utgifter i forbindelse med bloggene føres på en egen bankkonto. Et eventuelt overskudd går inn på en egen aksjesparekonto.