Plan for pengebruk

For å sørge for at pengene går dit de skal har jeg satt opp regler for bruk av penger. Uten en plan og klare regler kan pengene lett forsvinne dit de selv vil. For å ha kontroll på pengebruken er det viktig å bestemme bruken på forhånd og ha en skriftlig plan.

Lønn

Når lønnen kommer inn på regningskontoen går det ut flere faste overføringer.

  • Investeringskonto Zero
  • Aksjesparekonto.
  • Sparekonto som brukes til å betale 365 dagers kort med Ruter.
  • Brukskonto med bankkort. Alt jeg handler blir belastet den kontoen.

Jeg setter også inn et ekstra beløp på aksjesparekontoen. Jeg regner ut hver måned hvor mye ekstra jeg må spare for å komme mål.

Jeg lar det stå igjen penger til husleia og strømregningen.

Jeg har en prioriteringsliste for det som er igjen

  1. IPS
  2. Sparekonto opp til 6 måneders forbruk
  3. Ekstra innbetaling til Zero hvis saldo er under 20.000
  4. Investering i fond

Jeg har fylt opp IPS i år, så nå går alt resterende inn på sparekonto.

Jeg vet ikke hvor lenge det vil være mulig å spare i IPS. Det er ikke umulig at den blir avskaffet i løpet av neste stortingsperiode. Jeg velger derfor å sette IPS øverst.

Fordelingen mellom banksparing, obligasjonsfond og aksjefond vil bli justert når jeg nærmer meg tidspunktet for å bruke av pengene.

Små innbetalinger

Det beløp jeg setter av til forbruk hver måned er så lavt at jeg velger å sette inn Trumf-bonus og kjøpeutbytte fra Coop. Det øker sannsynligheten for at jeg klarer å holde forbruket til det beløp som er avsatt.

Blogginntekter

Inntekt og utgifter i forbindelse med bloggene føres på en egen bankkonto. Et eventuelt overskudd går inn på en egen aksjesparekonto.