Kategoriarkiv: Uncategorized

Farvel til Bank 2

Sommeren 2010 opprettet jeg konto hos Bank 2. Det var den eneste banken jeg fant som ikke hadde årsavgift på bankkort. Jeg brukte banken bare til lønnskonto.

Etter at de innførte gebyr på avtalegiro og årsavgift på bankkonto flyttet jeg tilbake til Sbanken i mai 2018. I februar 2019 flyttet jeg til KLP.

Jeg beholdt bankkortet i Bank 2 til januar 2019. Kundeforholdet avsluttet jeg nå i april. Det gjør at jeg nå har en bank mindre å forholde meg til. Etter denne oppryddingen har jeg bare fem banker.

Det har fungert helt greit å være kunde i Bank 2. Gebyrfri brukskonto var egentlig den eneste grunnen til at jeg valgte Bank 2.

Slik har jeg taklet børskrakket

Kursfallet på børsene har gitt meg betydelige urealiserte tap. Verdien av mitt pensjonskapitalbevis har falt med 13 % totalt i februar og mars. Børsfallet har ikke hatt noen andre vesentlige konsekvenser. Jeg har heller ikke foretatt noen dramatiske endringer.

Jeg hadde en liten belånt portefølje på en aksjesparekonto som jeg solgte før den værste smellen kom. Det var nok mer flaks en vellykket timing.

Aksjesparekontoen

Jeg hadde en liten belånt portefølje. Den har gitt veldig god avkastning med årlig avkastning ofte på 80-140 %.

Tidligere var porteføljen mye større og dette kunne gi betydelige inntekter. Jeg holdt porteføljen konstant. Falt kursene satte jeg inn penger fra kredittkort for å hindre tvangssalg og for å kjøpe mer. Når kursene så steg igjen solgte jeg og tok ut penger for å nedbetale kredittkort.

Dette var stressende for jeg måtte følge med på porteføljen kontinuerlig og handle raskt.

Nå var porteføljen veldig lav, med en netto verdi på et noen få tusenlapper. Selv med 100 % årlig avkastning blir det lite penger.  Det var rett og slett ikke verdt stresset. Selv om jeg hadde pøst inn nok penger til å utnytte kredittrammen på 35000 kr og ha rundt 8000 i egenkapital ville det i kroner ikke gitt en tilstrekkelig kompensasjon. Et annet poeng var at jeg nå er inne i siste fase med å betale ned kredittkortene. Jeg regner med å være ferdig i juli og vil ikke rote det til rett før målstreken.

Jeg solgte alt 2-4 mars. Planen er å gå inn igjen til sommeren når kredittkortene er nedbetalt.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har fordelt porteføljen på 80 % aksjefond og 20 % i obligasjonsfond. Hensikten med dette var å kunne kjøpe aksjer ved et børskrakk. Planen var og er å foreta en ekstraordinær rebalansering hvis fordelingen ble skjev med mer enn 3 % poeng. Problemet er bare at obligasjonsfondene har for høy risiko og falt mye. Fordelingen er fremdeles ca 80/20.

Jeg har derfor ikke foretatt noen endringer.

Jeg ser også at jeg har en litt for høy andel i Norge. Internasjonale investeringer demper falle på grunn av kronefallet. Norge er et politisk stabilt land med en historisk sett god økonomi. Jeg har derfor vært komfortabel med en norsk andel på 10-20 %. Det jeg ikke har tatt hensyn til er at ved en internasjonal krise vil ikke mare aksjekursene falle men også kroneverdien.

Opprinnelig var planen å ha en fordeling på aksjefond på 50 % globalt 30% vekstmarkeder og 20 % i Norge. Med en portefølje med 80 % aksjer burde fordelingen ha vært 40/24/16. Men jeg hadde en irrasjonell forkjærlighet for runde tall så e ble 40/20/20. Nå tyder det på at selv den opprinnelige planen ville hatt en for høy andel norske fond.

Planen videre

Jeg vil beholde fordeling mellom aksjefond og obligasjoner til markedet tar seg opp igjen. Det er for sent å gjøre noe etter at kursene har falt. Opprinnelig var planen å begynne nedtrappingen av aksjeandelen i januar 2021.

Når jeg begynner nedvekting vil jeg først redusere andelen norske aksjefond og kjøpe obligasjonsfond som er litt tryggere enn de jeg har nå.

Jeg kommer ikke til å velge pengemarkedsfond eller korte obligasjoner. Det er trossalt pensjonssparing. Et langt obligasjonsfond er mest aktuelt.

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 13,18 % i mars og 14,86 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 10,17 % i mars og 13,89 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 15,47 % i mars og 25,79 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 0,66 % i mars og 21,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 8,10 % i mars og 8,64 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 26,39 % av bruttoformuen.

Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo. Kredittkortet fra Sbanken blir nedbetalt i april. Santander Red vil i følge planen være nedbetalt i juli. Det betyr at det er fire måneder igjen.

Investeringsrapport

Jeg hadde en liten belånt portefølje på en aksjesparekonto hos Nordnet. I perioden 2. til 4. mars solgte jeg hele porteføljen.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -49,87 % (-200,02 % årlig nominell rente)
PKB -11,23 % (-45,06 % årlig nominell rente)
Totalt -11,52 % (-46,20 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har solgt fond for 15.146,61 kr i mars og tatt ut netto 2069 kr fra kontoen.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2020:

Bankinnskudd kr 726,49
Lånt ut kr 36.504,03
Totalt kr 37.230,52

Dette er en reduksjon på kr 2.906,37 i 2020.

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,7 %
Fondsfinans Kreditt 8,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 8,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,9 %
DNB Global Indeks 42,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,04 %
Obligasjonsfond 18,47 %
Aksjefond 75,50 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 55,81 %
Kredittkort med rentefri saldo 2,84 %
Lånekassa 41,36 %

Trippel-Trumf Torsdag 12. mars

Torsdag 12. mars er det Trippel-Trumf Torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Deltar du i Trumfs Facebook-konkurranse kan du vinne 2500 i Trumfbonus.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2019 fikk jeg utbetalt kr 660,71 i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

KIWI PLUSS Sunnhetslotteri

Hver uke trekker Kiwi ut fire vinnere i hver av sine butikker. Hver vinner får trumfpoeng tilsvarende verdien av handlekurven.

For å være med i KIWI PLUSS Sunnhetslotteri, må du oppfylle noen kriterier:

 1. Du må være KIWI PLUSS-kunde før du handler.
 2. Handlekurven din må inneholde minst én fersk frukt eller grønnsak og minst ett produkt ferskpakket fisk, frossen fisk, fiskekaker eller fiskepudding.
 3. Du må betale med et kort som er registrert på Trumf-kontoen din, eller registrere Trumf-kortet ditt i kassa før du betaler.

Les mer om Trumf

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond er redusert med 4,42 % i februar og 1,94 % hittil i år.
 • Bruttoformuen er redusert med 6,45 % i februar og 4,15 % hittil i år.
 • Gjelden totalt er redusert med 14,97 % i februar og 12,21 % hittil i år.
 • Kredittkortgjelden er redusert med 24,65 % i februar og 21,25 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 2,65 % i februar og 0,59 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 28,04 % av bruttoformuen.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt i juli 2020. Det betyr at det er fem måneder igjen. Kredittkortet fra Sbanken ser ut til å bli nedbetalt i april.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -41,37 % (-251,68 % årlig nominell rente)
PKB -2,43 % (-14,78 % årlig nominell rente)
Totalt -2,76 % (-16,80 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 86,11 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,65 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 4,88 % nominell rente og 5,00 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 5,7 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i februar tilsvarer en årlig nominell rente på -494,59 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 500 kr i februar og satt inn 500 kr på kontoen.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 29.02.2020:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 7.410
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 4.687
Nordnet Superfondet Norge kr 2.300
Fondsfinans Norge kr 787
Bankinnskudd kr 32,49
Lånt ut kr 22.411,91
Totalt kr 37.628,40

Dette er en reduksjon på kr 2.508,49 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,2 %
Nordnet Superfondet Norge 15,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 30,9 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 48,8 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10,5 %
Fondsfinans Kreditt 10,4 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,6 %
Nordnet Superfondet Norge 9,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,6 %
DNB Global Indeks 39,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,77 %
Obligasjonsfond 19,42 %
Aksjefond 77,80 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 46,08 %
Kredittkort med rentefri saldo 3,82 %
Lånekassa 36,26 %
Nordnet 13,84 %

Trippel-Trumf Torsdag 13. februar

Torsdag 13. februar er det Trippel-Trumf Torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Deltar du i Trumfs Facebook-konkurranse kan du vinne 2500 i Trumfbonus.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2019 fikk jeg utbetalt kr 660,71 i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

KIWI PLUSS Sunnhetslotteri

Hver uke trekker Kiwi ut fire vinnere i hver av sine butikker. Hver vinner får trumfpoeng tilsvarende verdien av handlekurven.

For å være med i KIWI PLUSS Sunnhetslotteri, må du oppfylle noen kriterier:

 1. Du må være KIWI PLUSS-kunde før du handler.
 2. Handlekurven din må inneholde minst én fersk frukt eller grønnsak og minst ett produkt ferskpakket fisk, frossen fisk, fiskekaker eller fiskepudding.
 3. Du må betale med et kort som er registrert på Trumf-kontoen din, eller registrere Trumf-kortet ditt i kassa før du betaler.

Les mer om Trumf

Jeg har rebalansert

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Det er ikke så mye jeg gjør med den beholdningen. Jeg rebalanserer en gang i året og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Mandag 3. februar la jeg inn bytteordrer for å foreta den årlige rebalanseringen. Nå er det gjennomført.

Dette er siste år jeg rebalanserer med en 80/20 fordeling mellom aksjer og obligasjoner. Aksjeandelen vil gradvis bli redusert ned mot 60 % ved pensjonsalder. En høy aksjeandel vil sannsynligvis gi en høyere avkastning, men i utbetalingsperioden har stabilitet i utbetalingene også en verdi. En 60/40 fordeling er et forsøk på å balansere disse to hensyn. Jeg vil senere vurdere om jeg skal redusere aksjeandelen mer.

Mitt bokprosjekt

Jeg har lenge hatt planer om å skrive en bok. Jeg har nå fått mye innhold på bloggen. Planen er å samle dette og tilpasse det slik at det kan gis ut som bok.

Jeg kommer til å utelate alt som er mer dagsaktuelle saker. Rene produktomtaler vil også bli utelatt. Noe av ideene og forklaringene blir gjentatt i forskjellige artikler. Det må også endres. Så må jeg se på om noe kunne vært forklart bedre. Jeg blir også nødt til å bruke mye tid på å renskrive postene.

Det første jeg har gjort er å lage en oversikt over økonomiartikler. Der har jeg samlet det som kan være aktuelt og litt til. Ikke alt som står der vil være passende for en bok. Men artikkelsamlingen er uansett en god begynnelse.

Jeg har kopiert de relevante postene over i et dokumet skrevet i Open Office Writer. Det dokumente er nå på 88 sider. Jeg skal gå igjennom andre poster på Sparesiden og eventuel de anre bloggene for å finne flere relevante artikler.

Det neste er redigering og formatering. Det vil ta lang tid.

Som en del av denne prosessen kan det godt hende at poster på bloggen blir oppdatert og forbedret.

Jeg vet ikke hvor stor markedet er for en slik bok. Det vil uansett være en mulighet til å få noe mer inntekter og eventuelt også mer trafikk til bloggen.

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,59 % i januar.
 • Bruttoformuen har økt med 2,46 % i januar.
 • Gjelden totalt har økt med 3,24 % i januar.
 • Kredittkortgjelden har økt med 4,50 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 2,12 % i januar.
 • Gjelden utgjør 30,85 % av bruttoformuen.

Gjeldsøkningen i januar skyldes at jeg ble nødt til å kjøpe ny PC. Det har også ført til at planen for nedbetaling av de rentebærende kredittkortene er justert. Nå ser det ut til at de blir nedbetalt i august 2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2020

Aksjesparekonto -3,21 % (-37,85 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 2,06 % (24,79 % årlig nominell rente)
Totalt 2,06 % (24,25 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 83,08 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,14 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 5,33 % nominell rente og 5,44 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 6,21 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i januar tilsvarer en årlig nominell rente på -37,85 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 2000 kr i januar.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2020:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 7.949
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 4.673
Nordnet Superfondet Norge kr 2.304
Fondsfinans Norge kr 774
Bankinnskudd kr 726,49
Lånt ut kr 23.287,55
Totalt kr 39.714,04

Dette er en reduksjon på kr 422,85 i 2020.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 4,9 %
Nordnet Superfondet Norge 14,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,8 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50,6 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,7 %
Nordnet Superfondet Norge 9,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
DNB Global Indeks 40,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,84 %
Obligasjonsfond 17,90 %
Aksjefond 77,26 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 43,77 %
Kredittkort med rentefri saldo 12,55 %
Lånekassa 31,95 %
Nordnet 11,74 %

67,76 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 203,29 kr for 2019. I tillegg har jeg fått 5 øre i renter på kontoen. Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. I tillegg får jeg normalt en kupong verdt 30 kr eller en kupong for et gratis produkt som normalt koster 20-30 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Pengene jeg får fra Coop brukes til å betale ned kredittkortgjeld.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Knytter du Trumf til et bankkort får du rabatten automatisk når du handler.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf
KickBack gir penger tilbake ved netthandel.