Kategoriarkiv: Uncategorized

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,99 % i november og 4,23 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 6,06 % i november og 38,67 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i november og 3,39 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 2,34 % i november og 14,56 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 53,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 22,7 % (24,81 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 21,53 % (23,52 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 21,36 % (23,34 % årlig nominell rente)
Zero 9,46 % (10,34 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 26,25 % (28,68 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 26,52 % (28,98 % årlig nominell rente)
PKB 15,03 % (16,43 % årlig nominell rente)
Totalt 17,48 % (19,11 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 29.849,00
Kontanter kr 12.375,62
Totalt kr 42.224,62

Dette er en økning på kr 2413,31 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har kjøpt fond for 7.150 i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:
Jeg har satt inn 443 kr og kjøpt fond for kr 444.
Jeg har også flyttet fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 26,1 %
KLP Obligasjon 5 år 51,6 %
Nordnet Global Indeks 125 22,3 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har investert 7150 i november.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,14 %
Obligasjonsfond 2,99 %
Aksjefond 15,18 %
Bolig 79,68 %

Pensjonssparing 13,42 %
Bolig 79,68 %
Frie midler 6,90 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,17 %
Fellesgjeld 5,83 %

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,06 % i oktober. Den har økt med 3,21 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 1,45 % i oktober. Den har økt med 30,75 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,17 % i oktober og 3,23 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,07 % i oktober og 11,94 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 53,97 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 15,11 % (18,14 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,03 % (9,64 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 20,26 % (24,33 % årlig nominell rente)
Zero 5,6 % (6,72 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 1/,68 % (22,43 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,77 % (24,94 % årlig nominell rente)
PKB 10,9 % (13,09 % årlig nominell rente)
Totalt 11,81 % (14,18 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2023:

Nordnet Global Indeks 125 kr 27.403,00
Kontanter kr 12.790,50
Totalt kr 40.193,50

Dette er en økning på kr 382,19 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for 13044,33 kr og tatt ut 13089 kr i oktober. Jeg har også byttet fond. Jeg har nå bare et fond.

Nordnet Global Indeks 125 100 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i oktober og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 29,2 %
Nordnet Indeksfond Global 50,5 %
Storebrand Vekst A 10,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har flyttet noe fond fra Nordnet Indeksfond Global til Nordnet Global Indeks 125.

Holdberg Kreditt A 25,3 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Global Indeks 125 13 %
Nordnet Indeksfond Global 8,9 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,22 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,37 %
Bolig 80,48 %

Pensjonssparing 13,03 %
Bolig 80,48 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,18 %
Fellesgjeld 5,82 %

Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen er redusert med 0,21 % i september. Den har økt med 3,27 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond er redusert med 0,7 % i september. Den har økt med 32,68 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,16 % i september og 3,06 % hittil i år.
 • Nettoformuen er redusert med 0,26 % i september. Den har økt med 11,86 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,03 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 17,05 % (22,79 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 13,99 % (18,70 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 19,74 % (26,39 % årlig nominell rente)
Zero 4,94 % (6,6 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 19,42 % (25,97 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 20,65 % (27,61 % årlig nominell rente)
PKB 11,39 % (15,22 % årlig nominell rente)
Totalt 12,91 % (17,26 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.035,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.170,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.984,00
Kontanter kr 1002,19
Totalt kr 42.191,19

Dette er en økning på kr 2.379,88 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,8 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i september og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 30,4 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 10,5 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Holdberg Kreditt A 25,4 %
KLP Obligasjon 5 år 52,5 %
Nordnet Indeksfond Global 22 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %
Nordnet Indeksfond Global 40 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,03 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 14,61 %
Bolig 80,43 %

Pensjonssparing 13,07 %
Bolig 80,43 %
Frie midler 6,50 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,19 %
Fellesgjeld 5,81 %

Månedsrapport for august

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,34 % i august og 3,48 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,66 % i august og 33,61 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,20 % i august og 2,91 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,98 % i august og 12,15 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,00 % av bruttoformuen.

Jeg har nå endelig fått ut betalt depositumet på boligen jeg leide ut november i 2022. Det gjør at jeg har litt mer i frie midler.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 20,03 % (30,09 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 20,74 % (31,15 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 23,15 % (34,78 % årlig nominell rente)
Zero 5,77 % (8,67 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 23,48 % (35,26 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 24,12 % (36,23 % årlig nominell rente)
PKB 13,19 % (19,82 % årlig nominell rente)
Totalt 15,47 % (23,23 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.08.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.929,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.155,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.223,00
Kontanter kr 1376,97
Totalt kr 43.683,97

Dette er en økning på kr 3.872,66 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,3 %
Nordnet Indeksfond Global 71,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i august og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 30,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,6 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Holdberg Kreditt A 24,9 %
KLP Obligasjon 5 år 52,4 %
Nordnet Indeksfond Global 22,6 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i august.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 10,1 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,10 %
Obligasjonsfond 2,95 %
Aksjefond 14,68 %
Bolig 80,26 %

Pensjonssparing 13,29 %
Bolig 80,26 %
Frie midler 6,45 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Månedsrapport for juli

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,01 % i juli og 3,13 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,76 % i juli og 30,14 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i juli og 2,72 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,24 % i juli og 11,06 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,29 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 18,02 % (31,03 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 20,71 % (35,66 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 19,96 % (34,37 % årlig nominell rente)
Zero 4,55 % (7,83 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 20,47 % (35,24 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 22,01 % (37,89 % årlig nominell rente)
PKB 11,87 % (20,43 % årlig nominell rente)
Totalt 14,02 % (24,13 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.07.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.844,00
Nordnet Indeksfond Global kr 29.419,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.351,00
Kontanter kr 1700,54
Totalt kr 43.314,54

Dette er en økning på kr 3.503,23 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 1016,50 i juli og tatt ut kr 1000.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,2 %
Nordnet Indeksfond Global 70,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i juli og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 32 %
Nordnet Indeksfond Global 48,4 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Holdberg Kreditt A 24,8 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Indeksfond Global 22,3 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juli.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,1 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,7 %
Nordnet Indeksfond Global 40,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,23 %
Obligasjonsfond 2,95 %
Aksjefond 14,29 %
Bolig 80,53 %

Pensjonssparing 13,16 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 80,53 %
Frie midler 6,07 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,21 %
Fellesgjeld 5,79 %

Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,57 % i juni og 3,12 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 1,86 % i juni og 29,16 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i juni og 2,53 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,49 % i juni og 10,8% hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,40 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 19,13 % (38,58 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,96 % (48,31 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 23,01 % (46,40 % årlig nominell rente)
Zero 4,50 % (9,08 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 22,48 % (45,32 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 23,89 % (48,18 % årlig nominell rente)
PKB 12,01 % (24,22 % årlig nominell rente)
Totalt 14,66 % (29,56 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.737,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.939,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.373,00
Kontanter kr 906,61
Totalt kr 43.955,61

Dette er en økning på kr 4.144,30 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 921,24 og tatt ut kr 1000.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,7 %
Nordnet Indeksfond Global 71,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i juni og kjøpt fond for kr 9003.

DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 31,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49 %
Storebrand Vekst A 9,5 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Holdberg Kreditt A 24,5 %
KLP Obligasjon 5 år 52,8 %
Nordnet Indeksfond Global 22,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i juni.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,8 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,36 %
Obligasjonsfond 2,93 %
Aksjefond 14,17 %
Bolig 80,54 %

Pensjonssparing 13,21 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 80,54 %
Frie midler 6,01 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,22 %
Fellesgjeld 5,78 %

Månedsrapport for mai

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,62 % i mai og 2,54 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 5,04 % i mai og 26,80 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 1,59 % i mai og 2,35 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,43 % i mai og 9,17 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 54,81 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 18,42 % (44,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 22,73 % (54,94 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,99 % (12,07 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 21,7 % (54,45 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 23,68 % (57,24 % årlig nominell rente)
PKB 11,46 % (27,71 % årlig nominell rente)
Totalt 14,03 % (33,92 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.05.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.718,00
Nordnet Indeksfond Global kr 31.730,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.347,00
Kontanter kr 125,12
Totalt kr 43.920,12

Dette er en økning på kr 4.108,81 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,5 %
Nordnet Indeksfond Global 72,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mai og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,8 %
Nordnet Indeksfond Global 49,6 %
Storebrand Vekst A 9,2 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Holdberg Kreditt A 24,1 %
KLP Obligasjon 5 år 53,4 %
Nordnet Indeksfond Global 22,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mai.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,11 %
Obligasjonsfond 2,94 %
Aksjefond 13,94 %
Bolig 81 %

Pensjonssparing 13,22 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81 %
Frie midler 5,54 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,23 %
Fellesgjeld 5,77 %

Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,38 % i april og 1,91 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 4,04 % i april og 20,71 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,18 % i april og 0,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,1 % i april og 5,55 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,04 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 13,46 % (40,96 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,12 % (36,88 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 16,22 % (49,33 % årlig nominell rente)
Zero 4,5 % (13,69 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 15,46 % (47,02 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 16,92 % (51,46 % årlig nominell rente)
PKB 8,67 % (26,37 % årlig nominell rente)
Totalt 10,09 % (30,68 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.729,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.106,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.125,00
Kontanter kr 627,25
Totalt kr 42.587,25

Dette er en økning på kr 2.275,94 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,9 %
Nordnet Indeksfond Global 71,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i april og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,6 %
MS INVF US Growth A 29,1 %
Nordnet Indeksfond Global 50,9 %
Storebrand Vekst A 9,4 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Holdberg Kreditt A 24,3 %
KLP Obligasjon 5 år 54,3 %
Nordnet Indeksfond Global 21,4 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,8 %
Nordnet Indeksfond Global 42,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,33 %
Obligasjonsfond 2,83 %
Aksjefond 13,35 %
Bolig 81,49 %

Pensjonssparing 12,90 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,49 %
Frie midler 5,36 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,32 %
Fellesgjeld 5,68 %

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,35 % i mars og 1,53 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,69 % i mars og 16,02 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,21 % i mars og 0,59 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,08 % i mars og 4,4 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,35 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 9,99 % (40,52 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 11,62 % (47,12 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,54 % (46,82 % årlig nominell rente)
Zero 3,3 % (13,38 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 10,51 % (42,64 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 11,79 % (47,83 % årlig nominell rente)
PKB 6,28 % (25,49 % årlig nominell rente)
Totalt 7,4 % (30,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.673,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.806,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.146,00
Kontanter kr 842,06
Totalt kr 41.467,06

Dette er en økning på kr 1.655,75 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30,7 %
Nordnet Indeksfond Global 49,5 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 9,8 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 41,7 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,59 %
Obligasjonsfond 2,82 %
Aksjefond 12,79 %
Bolig 81,80 %

Pensjonssparing 12,62 %
Depositum husleie 0,24 %
Bolig 81,80 %
Frie midler 5,33 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,34 %
Fellesgjeld 5,66 %

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 0,30 % i februar og 1,18 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 2,86 % i februar og 12,99 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 0,19 % i februar og 0,38 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 0,94 % i februar og 3,29 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 56,67 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 8,13 % (50,29 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 10,32 % (63,82 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 9,04 % (55,92 % årlig nominell rente)
Zero 1,95 % (12,05 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 7,95 % (49,16 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 9,36 % (57,91 % årlig nominell rente)
PKB 5,53 % (34,18 % årlig nominell rente)
Totalt 6,24 % (38,62 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 8016,00
Nordnet Indeksfond Global kr 28.131,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.818,00
Kontanter kr 1.299,48
Totalt kr 41.264,48

Dette er en økning på kr 1.453,17 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,5 %
Nordnet Indeksfond Global 70,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9000 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %
Storebrand Vekst A 9,7 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,6 %
KLP Obligasjon 5 år 54,8 %
Nordnet Indeksfond Global 20,5 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,1 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,66 %
Obligasjonsfond 2,81 %
Aksjefond 12,44 %
Bolig 82,09 %

Pensjonssparing 12,54 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,09 %
Frie midler 5,12 %

Fordeling av gjeld:

Boliglån 94,35 %
Fellesgjeld 5,65 %