Skjermingsrente

Dersom du driver et aksjeselskap er reglene at inntekten dobbelbeskattes. Det betyr i praksis at du først betaler 27 % skatt av overskuddet og så betaler 27 % skatt når du tar ut nettoen i utbytte.

Driver du et aksjeselskap og får 100.000 i overskudd skal staten ha 27.000 i skatt. Selskapet sitter da igjen med 73.000. Tar du ut disse 73.000 i utbytte betaler du 19.710 kr i skatt og sitter igjen med 53.290 kr. Dette betyr at av overskuddet på 100.000 tar staten 46.710 kr i skatt.

Hensikten med dobbeltbeskatning er at privat personer ikke skal få en mye lavere skatt ved å kanalisere inntekter gjennom et selskap. Privat personer vil på vanlig lønn ha en marginalskatt fra 35,2 til 47.2 % pluss at arbeidsgiver normalt må betale arbeidsgiveravgift på typisk 14,1 %. Uten dobbeltbeskatning vil det være fristende å etabler et selskap, betale seg selv 0 kr i lønn og dermed få et stort overskudd som beskattes med 27 %.

Det er to viktige unntak fra dobbeltbeskatningen.

  1. Den gjelder kun privatpersoner. Det betyr at når et selskap eller fond mottar utbytte eller får gevinst  ved salg av aksjer blir det ingen dobbeltbeskatning før pengene tas ut av en privatperson.
  2. Den delen av overskuddet etter skatt som ikke overstiger renten på statsobligasjoner etter skatt er unntatt. Hvis du kjøper statsobligasjoner for 1.0000.000 og får en rente på 1 % så sitter du igjen med 10.000 før skatt. Staten skal ha 27 % skatt på  disse pengene  dvs. kr 2700 og du sitter igjen med 7300 kr. Hvis du investerer 1.000.000 i å starte et aksjeselskap og  får et overskudd på 10.000 betaler selskapet 2.700 i skatt og sitter igjen med 7300 etter skatt. Du kan ta ut disse 7300 kr i utbytte eller ved å selge aksjeselskapet for 1.007.300 uten å betale noe mer skatt. Logikken er at hvis du plasserer penger i banken, kjøper statsobligasjoner eller investere i et selskap og får samme avkastning skal skatten også være den samme.

Et interessant poeng er at de som låner ut penger ikke blir dobbeltbeskattet selv om renten er høyere enn skjermingsrenten. En bedrift som har 100.000 i overskudd før den betaler ut 100.000 i renter vil kunne trekke fra renteutgiften og dermed redusere sitt overskudd til null. Den eneste skatten som da blir betalt er de 27 % som långivere betaler. Det betyr at når bedriften låner penger og betaler renter så blir det kun mottaker som betaler skatt. Har bedriften fått penger fra eiere som skal ha avkastning må bedriften først trekke skatt av overskuddet før eierne får ut nettoen og betaler skatt engang til.

For 2014 er skjermingsrenten etter skatt 0,9 %. det betyr at er aksjene verdt 100 kr kan du motta 0,9 kr i utbytte uten dobbeltbeskatning. Mottar du ikke utbytte vil kostprisen på aksjene justeres opp fra 100 til 100.90 31.12.2014. selger du aksjen er det kun det overskytende du betaler skatt av. Det har ingen betydning hvor lenge du har eid aksjene eller fondsandelen. Det eneste kravet er at du eier den 31. desember. Skattemessig er det bedre å kjøpe sent i desember enn tidlig i januar neste år. Ved salg vil det tilsvarende være skattemessig gunstig å vente til over nyttår med salget. Da får du skjermingsrenten for forrige år og i tillegg utsatt gevinstbeskatningen et år.

Valg mellom lønn og utbytte.

I den grad du har så stor kontroll over selskapet at du kan velge mellom lønn og utbytte vil det i noen tilfeller vær mer gunstig å få det ut som lønn enn utbytte.

Eksempel.

Bedriften har 100 før skatt og før du har fått utbetalt noe. La oss så si at du vil at all skatt skal trekkes fra disse 100 og at du får ut nettoen. Du kan ta det ut som utbytte Bedriften betaler 27 i skatt og nettoen på 73 utbetales deg og du betaler 19,71 i skatt og sitter igjen med 53,29.

Velger du å ta det ut som lønn så får du 87,64 brutto og selskapet betaler 12,36 i arbeidsgiveravgift. Selskapet får trukket alt dette som utgift og betaler derfor ingen inntektsskatt. Av de 87,64 du får utbetalt betaler du 30,85 i inntektsskatt hvis du ligger rett under grensa for toppskatt. Du sitter dermed igjen med 56,79 kr. Du får dermed mer penger ved å ta det ut som utbytte. har du lite eller ingen andre lønnsinntekter vil minstefradraget redusere skatten ytterligere. I tillegg får du opptjening i folketrygden i forhold til pensjon, uføretrygd, sykepenger og dagpenger.