Registrere aksjeselskap

Det er blitt mye enklere å starte AS, men det er fremdeles noen minstekrav.

Et aksjeselskap på ha en eller flere aksjonærer. Det må settes opp en stiftelsesdokument. Et aksjeselskap må ha et styre med minst et medlem. Det er fullt ut mulig å føre deg selv opp som eneste aksjonær og eneste styre medlem.

Mindre aksjeselskaper kan velge bort revisor. Fravalg av revisor kan besluttes av styret dersom stiftelses dokumentet har gitt styre fullmakt. Det må legges ved protokoll fra styremøte

Det må utstedes aksjer til en nominell verdi av minst 30.000 kr. for eksempel 300 aksjer med en nominell verdi på 100 kr pr stk.

Det enkleste er å opprette bankkonto for firmaet og betale inn aksjekapitalen. Normalt vil ikke en bank åpne firmakonto før firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene. Banken vil åpne konto for firma som er i ferd med å bli registrert. Da må ta med kopi av stiftelsesdokumentet og eventuelt bekreftelse fra regnskapsfører, advokat eller revisor. Ta kontakt med banken først. Banken vil foreta en bakgrunnssjekk be om noen opplysninger om virksomheten. Dette har banken plikt til for å forhindre hvitvasking. Når kontoen er åpnet setter du inn aksjekapitalen. Du får en bekreftelse på innbetalt aksjekapital som du sender inn til Brønnøysundregistrene sammen med stiftelsesdokumentet. Banken gir deg ikke tilgang til kontoen før etter at firmaet er registrert i Brønnøysundregistrene

Det må betales gebyr til Brønnøysund for registrering av aksjeselskap på kr 5666. Faktura blir sendt firmaet etter registrering. Alle omkostninger i forbindelse med registrering kan tas fra aksjekapitalen. Dersom du overlater papirarbeidet ved stiftelsen til et advokatfirma eller en regnskapsfirma vil det typisk koste 2-3000 kr ekskl. mva

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *