Investeringskonto

Forsikringsselskaper tilbyr et produkt hvor du kan spare i fond og flytte penger så mye du vil uten å betale skatt før pengen tas ut. Dette betyr at du kan kjøpe og selge fond uten at det får skattemessige konsekvenser. Disse produktene kalles gjerne for livkonto, fondskonto eller Unit Link. Det de har felles er at du kan investere så mye eller lite du vil, med engangsinvesteringer eller fast spareavtale. Når pengene er innbetalt plasseres de i aksjefond, kombinasjonsfond eller rentefond slik du selv ønsker. Forsikringsselskapene har ofte mange egne fond, men tilbyr også eksterne fond. Du kan selv velge fond og flytte penger fra et fond til et annet. Pengene utbetales fra forsikringen når du selv ønsker det. Hovedfordelen med en slik ordning er at du ikke betaler skatt før pengene tas ut.

Skatteregler

Du betaler ikke skatt på avkastningen før pengene tas ut. Pengene som tas ut vil bli fordelt forholdsmessig mellom gevinst og opprinnelig investert beløp. Det betyr at hvis 20 % av beholdningen er avkastning vil 20 % av uttaket tas fra avkastningen og beskattes. De resterende 80 % av uttaket tas fra opprinnelig investert beløp skattefritt.

Gevinst fra aksjer og aksjefond beskattes med 31,68 % og du få et skjermingsfradrag. Gevinster fra rentefond beskattes med 22 %.

Dersom du har både aksjefond og rentefond bil det foretatt en gjennomsnittsberegning. Fordelingen av aksjer og renter fastsettes hvert nyttår. Har du en aksjeandel på 50 % ved nytt år og 70 % ved neste nyttår gir det et gjennomsnitt på 60 % aksjeandel. Det blir ikke tatt hensyn til størrelsen på porteføljen. Dersom andelen aksjer eller renter er under 20 % settes den til null. Kontanter på kontoen holdes helt utenfor. Dette beregnes for hvert nyttår så lenge du har kontoen.

Forsikringen

Ulempen med slike forsikringer er at du må betale en forsikringspremie. Nordnet oppgir en forsikringspremie på 0,001 % for en 5 åring som gradvis økes til 0,387 % for en hundreåring. Den forsikringen gjør at ved død vil dine arvinger få utbetalt 101 eller 105 % av det som er igjen. Det varierer fra selskap til selskap hvorvidt satsen er 101 eller 105 %. Noen leverandører tar et årlig administrasjonsgebyr i tillegg til vanlige forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Dette administrasjonsgebyret er gjerne på 0,5 eller 0,6 % årlig av gjennomsnittlig saldo. Nordnet tilbyr en slik forsikring uten årlig administrasjonsgebyr.

Mitt råd

Aksjesparekontoen har bedre skatteregler. Når du tar ut penger blir det først trukket fra opprinnelig investert beløp og skjermingsfradraget. Dette gjør at du får en lenger utsettelse før du må betale skatt. Aksjer og aksjefond bør du derfor ha på en aksjesparekonto. Ønsker du å ha noe i rentefond har du de pengene i en investeringskonto.

Dersom du senere vil flytte fra aksjer til obligasjoner tar du ut penger skattefritt fra aksjesparekontoen og setter inn på investeringskontoen. Ønsker du å selge rentefond og kjøpe aksjefond  for eksempel ved et børskrakk kan det gjøres i investeringskontoen. Når aksjemarkedet tar seg opp igjen flytter du andre veien.

Det er skattemessig gunstig å ha inntil 20 % aksjeandel i en investeringskonto. Da blir de aksjefondene beskattet med kun 22 % i istedenfor 31,68 % på en aksjesparekonto. Det kan være lurt likevel å ha noe å gå på i tilfelle børskrakk. Ved et børskrakk vil verdien av aksjesparekontoen falle. Aksjeandelen i investeringskontoen vil også falle . Dersom dette dekkes opp ved å flytte fra renter til aksjer i investeringskontoen kan du lett komme over 20 %. Poenget med å kjøpe aksjer på bunnen er å sitte på dem under oppturen. Da vil aksjeandelen gradvis øke i en periode,

For å unngå at dette fører til en aksjeandel på over 20 % kan det være lurt å ha  starte med en lav aksjeandel på 0-10 % på investeringskonto. Det er også mulig å redusere problemet ved å stoppe månedlig innbetaling til investeringskonto og heller øke betalingen til aksjesparekonto ved børskrakk.

Aksjesparekonto
Slik blir du rik