Indeksfond

Det største gebyret du betaler for å investere i fond er det årlige forvaltningshonoraret. I et aksjefond kan det gjerne være 2 % eller mer pr. år. Dette er et gebyr du ikke ser lett. Avkastningen du får opplyst er etter at forvaltningshonoraret er betalt. Dersom fondet har fått en avkastning på 10 % og betalt 2 % i forvaltningshonorar oppgir de en avkastning på 8 %. Du ser ikke at det er trukket ut noe sted. Det er bare ved å sjekke i fondets gebyroversikt du vil se dette gebyret. Forvaltningshonoraret betales til selskapet, ofte en bank eller et forsikringsselskap, som tar seg av alt rundt driften av fondet. Mye av pengene går til å betale eksperter som forsøker å slå markedet. Forvaltningshonorarer kan koste deg mye.

Investerer du 1000 kr og får en årlig avkastning på 10 % vil dette ha vokst til 17.449 kr etter 30 år. Dersom du blir belastet et årlig forvaltningshonorar på 2 % får du kun 8 % årlig avkastning. 1000 kr vil da etter 30 år ha vokst til 10.062 kr. Du taper 45 % av avkastningen. Halve avkastningen går bort i gebyr.

Det finnes et alternativ. Det er indeksfond, ofte omtalt som passive fond. De bruker ikke penger på å slå markedet, men følger passivt en indeks. Forvaltningshonoraret er langt under en prosent. I noen fond er forvaltningshonoraret helt nede i 0,2 eller 0,3 %.

Med 10 % avkastning og et forvaltningshonorar på 0,2 % får du en avkastning på 9,8 %. 1000 kr investert vil etter 30 år ha vokst til 16.522. Det betyr over 70 % høyere avkastning enn i eksempelet over med 2 % forvaltningshonorar.

KLP, DnB og Storebrand tilbyr flere indeksfond. Du kan velge mellom norske, globale eller vekstmarkeder. Du vil sannsynligvis ikke få en avkastning som er høyere enn indeksen siden fondene ikke forsøker å slå indeksen. Det eneste som er sikkert er at de har lavere kostnader enn aktivt forvaltede fond.

Debatten om indeskfond

Oversikt over indeksfond

Jeg har gått igjennom Nordnets aksjefond og satt opp en liste over de indeksfond de selger. Kjøp og salgsgebyrene gjelder ved kjøp og salg via Nordnet. For alle disse fondene er minimumsinvesteringen 100 kr ved kjøp via Nordnet.

Nordnet Superfondet Norge
Følger Oslo Børs OBX-indeksen
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0 %
Belåningsgrad 85 %

Alfred Berg Indeks Classic
Følger Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,19 %
Belåningsgrad 85 %

DNB Norge Indeks
Følger Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeNorge Indeks II
Følger Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 85 %

Nordnet Superfonden Danmark
Følger OMX Copenhagen 20 Cap Index
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0 %
Belåningsgrad 85 %

Nordnet Superfonden Sverige
Følger NASDAQ OMX 1-index
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0 %
Belåningsgrad 85 %

Nordnet Superrahasto Suomi
Følger OMX Helsinki 25 Index
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeNorden Indeks
Følger VINX Benchmark Cap TR NOK
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 85 %

DNB Norden Indeks A
Følger VINX Benchmark Cap
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 0 %

KLP AksjeEuropa Indeks III
Fondets referanseindeks er en aksjeindeks for europeiske markeder som kalkuleres av MSCI Inc. på oppdrag fra KLP Kapitalforvaltning. Referanseindeksens grunnlag er MSCI Europa tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen).
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeEuropa Indeks IV
Fondets referanseindeks er en aksjeindeks for europeiske markeder som kalkuleres av MSCI Inc. på oppdrag fra KLP Kapitalforvaltning. Referanseindeksens grunnlag er MSCI Europa tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen). Referanseindeksen er valutasikret til norske kroner.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,23 %
Belåningsgrad 85 %

Handelsbanken Europafond Index
Følger MSCI Europa
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,4 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeUSA Indeks III
Referanseindeksens grunnlag er MSCI USA tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen).
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeUSA Indeks IV
Referanseindeksens grunnlag er MSCI USA tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen). Referanseindeksen er valutasikret til norske kroner
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,23 %
Belåningsgrad 85 %

Handelsbanken MSCI USA Index
Følger MSCI USA
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,4 %
Belåningsgrad 85 %

DNB Global Indeks
Følger MSCI World indeksen
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 85 %

KLP Framtid
KLP Framtid investerer i ti underliggende fond: KLP AksjeGlobal LavBeta I (ca. 10%), KLP AksjeGlobal LavBeta II (ca. 10%), KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I (ca. 7.5%), KLP AksjeUSA Indeks III (ca. 12.5%), KLP AksjeUSA Indeks II (ca. 12.5%), KLP AksjeEuropa Indeks I (ca. 11.25%), KLP AksjeEuropa Indeks II (ca. 11,25%), KLP AksjeAsia Indeks I (ca. 2.5%), KLP AksjeAsia Indeks II (ca. 2.5%), KLP AksjeNorge Indeks (20%). Den faktiske fordelingen kan svinge med inntil +/- tre prosentpoeng i forhold til denne fordelingen.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,22 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeGlobal Indeks V
Referanseindeksens grunnlag er MSCI World Index Developed Markets tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen). Fondet er ikke valutasikret.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 80 %

KLP AksjeGlobal Indeks IV A
Referanseindeksens grunnlag er MSCI World Index Developed Markets tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer (ekskluderte selskaper er tatt ut av indeksen). Referanseindeksen er valutasikret til norske kroner.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeVerden Indeks
KLP AksjeVerden Indeks er et fond i fond som investerer i KLP AksjeGlobal Indeks I og KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I. Fordelingen mellom de underliggende fondene er omtrent 85-90% i KLP AksjeGlobal Indeks I og 10-15 % i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 85 %

Storebrand Indeks – Alle Markeder
Følger MSCI World indeksen
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 85 %

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II
Følger MSCI Emerging Markets
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 75 %

DNB Global Emerging Markets Indeks A
Følger MSCI Emerging Markets Index
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,3 %
Belåningsgrad 0 %

Handelsbanken MSCI Emerging Mkt Index A
Følger MSCI Emerging Markets
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,8 %
Belåningsgrad 75 %

Storebrand Indeks – Nye Markeder
Følger MSCI Emerging Markets
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,75 %
Belåningsgrad 75 %

KLP AksjeAsia Indeks III
Referanseindeksens grunnlag er MSCI Asia tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er ikke valutasikret.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,2 %
Belåningsgrad 75 %

KLP AksjeAsia Indeks IV
Referanseindeksens grunnlag er MSCI Asia tilpasset KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Fondet er valutasikret til norske kroner.
Kjøpsgebyr 0 %
Salgsgebyr 0 %
Forvaltningshonorar 0,23 %
Belåningsgrad 70 %

Nordnet innfører ny prismodell på fond.

Slik blir du rik

9 kommentarer til “Indeksfond

 1. Jeg kan være interessert i å plassere et beløp Storebrand indeksfond alle markeder, men finner det ikke i oversikten ovenfor.

 2. kan jeg feks kjøpe fra S&P 500 selv om det er amerikansk, via Nordnet? Ønsker å investere i indeksfond fra S&P nemlig, men jeg er helt ny på dette så ønsker litt veiledning 🙂

 3. Hei,
  Hva rekommanderer du som pensjonssparing? Jeg er 29 år og har tenkt meg å begynne med 1.500:- per måned. Er kunde i Handelsbanken og dem rekommanderer meg sin aksjefond «Handelsbanken Aktiv 100». Fondet ble etablert i år (13.04.16) og det finnes derfor ikke noe historikk å hente. Det er et fond i fond med årlig forvaltnings honorar på 1,83%. Etter mye undersøkelser kan jeg konstatere at mange rekommanderer å heller spare i indeksfond. Jeg vurderer derfor å heller sette opp sparing i tre forskjellige indeks fond for å spre risiko – 500:- Norge/Norden, 500:- Europa og 500:- Global. Hva tenker du om det?
  //Daniel

  1. Jeg er forsiktig med å gi konkrete råd i forhold til valg av fond, men jeg mener det er fornuftig å velge indeksfond. Ved å velge mer enn bare et fond får du en lavere risiko og kan muligens få høyere avkastning ved å rebalansere. Du bør vurdere om du vil ha noe i f.eks vekstmarkeder (Emerging Markets) hvis du ikke vil ha flere fond kan et alternativ være KLP AksjeVerden Indeks som investere 85-90 % globalt og 10-15 % i vekstmarkeder. Du har fordelt beløpet likt mellom de tre markedene. Det er tre ulike markeder både når det gjelder størrelse og risiko. Det er kanskje ikke naturlig å ha like stor andel i disse tre markedene.

   1. Det korte svaret er nei. Flytting av fond utløser ikke skatt. Har du kjøpt verdipapirer og fond hos f.eks. Netfonds og flytter dem til Nordnet utløser ikke det skatt. Det er noen begrensninger på hva som rent faktisk kan flyttes. Fond kjøpt via Skandiabanken får du ikke flyttet noe annet sted. Jeg mener å ha hørt at DNB har samme linje, slik at fond kjøpt hos DNB ikke kan flyttes. I slike tilfeller må du la fondene være der de er eller selge.

    Du kan legge inn en bytteordre der investeringene flyttes over i et annet fond. Det blir regnet som et salg og et kjøp.

    Hvis du flytter inn eller ut av investeringskonto vil det bli regnet som realisasjon. Dette fordi det er forsikringsselskapet og ikke du som eier investeringene i denne typen produkter. Ved å flytte inn eller ut vil investeringene faktisk skifte eier. Netfonds tillater at det du eier på en vanlig konto kan flyttes inn i en investeringskonto. Men skattemessig blir det sidestilt med salg. Du selger til et forsikringsselskap og får en forsikring som betaling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *