Plan B

Jeg har tidligere omtalt mitt prosjekt. Det er plan A. Jeg har også en Plan B. Det er en plan som er realistisk og egentlig grei nok, men ikke det jeg egentlig ønsker. Plan B er egentlig bare en oversikt over hva som skjer hvis jeg ikke gjør noen store endringer.

Nedbetaling av gjeld

Gjelden nedbetales så fort som mulig. Den dyreste gjelden først. Jeg utnytter studielånet maksimalt og følger min plan for å bli kvitt kredittkortgjeld.

Jeg har kun to kredittkort med rentebærende saldo. Jeg har en plan for å betale ned disse kortene innen 31.07.2020.

Sbanken 30.04.2020
Santander Red 31.07.2020
Studielån 31.05.2022

Investeringer

Når kredittkortene er nedbetalt sparer jeg i fond til jeg går av med AFP 01.02.2034.

Investerer jeg 120.000 kr i året fra og med 2021 og øker dette beløpet med 3 % årlig ender jeg opp med 3.000.000 i fond. Jeg har også et pensjonskapitalbevis som jeg regner med vil ha en saldo på 800.000.

For investeringer i fond følger jeg min egen investeringsplan.

Pensjon

Det er nå fremforhandlet ny offentlig tjenestepensjon. Den vil bli dårligere for de som slutter tidlig. Den har også en dårligere AFP. Det som er positivt er at en oppsatt pensjon, som er det du får hvis du slutter i staten før pensjonsalder, kan utbetales allerede fra 62 år. Jeg har opptjent pensjon i gammel ordning. Dette gjør det noe komplisert. SPK har laget en forenklet pensjonskalkulator. Opptjeningen er for dårlig til at jeg kan gå av før jeg er 64 år.

Oppsummering

Dette er ikke ille, men jeg håper på noe bedre. For å unngå at Plan B blir det jeg ender opp med så forsøker jeg å nedbetale gjelden raskere samtidig som jeg arbeider med å øke alternative inntekter. Økt inntekter fra bloggene er et viktig virkemiddel. Forbruket har jeg klart å redusere i perioder. Det er nok fremdeles noe å gå på der.