Plan B

Jeg har tidligere omtalt mitt prosjekt. Det er plan A. Jeg har også en Plan B. Det er en plan som er realistisk og egentlig grei nok, men ikke det jeg egentlig ønsker. Plan B er egentlig bare en oversikt over hva som skjer hvis jeg ikke gjør noen store endringer.

Nedbetaling av gjeld

Gjelden ble nedbetalt så fort som mulig. Den dyreste gjelden først. Kredittkortene er nedbetalt. Jeg betalte ned studielånet 15. september 2020. Normalt anbefaler jeg ikke dette. Men jeg hadde så lite igjen på studielånet at jeg valgte å bare bli kvitt det.

Sbanken ble nedbetalt 30.04.2020
Santander Red ble nedbetalt 12.06.2020
Studielån ble nedbetalt 15.09.2020

Investeringer

Sparer jeg maksimalt frem til jeg blir pensjonist ender jeg opp med 2,556 millioner i fond. Jeg har pensjonssparing i IPS og et pensjonskapitalbevis som jeg regner med vil ha en saldo på 1,27 millioner.

For investeringer i fond følger jeg min egen investeringsplan.

Pensjon

Det er nå fremforhandlet ny offentlig tjenestepensjon. Den vil bli dårligere for de som slutter tidlig. Den har også en dårligere AFP. Det som er positivt er at en oppsatt pensjon, som er det du får hvis du slutter i staten før pensjonsalder, kan utbetales allerede fra 62 år. Jeg har opptjent pensjon i gammel ordning. Dette gjør det noe komplisert. SPK har laget en forenklet pensjonskalkulator. Opptjeningen er for dårlig til at jeg kan gå av før jeg er 65 år.

Bosted

Jeg kommer til å flytte ut av Oslo når jeg blir pensjonist. Det er for dyrt å bo her.

Kristiansand er et alternativ. Det blir litt kortere vintre. Det er også kort vei over til Danmark. Med bil kan jeg da også kjøre videre nedover kontinentet. Boligprisene er også noe lavere enn i Oslo. Jeg har noe slekt i Kristiansand, men vet ikke hvor mye som er igjen der når jeg blir pensjonist. Det er noe spesielt med Sørlandet. Det oser av sommeridyll, men også krim og spenning som Jernvognen og Døde menn går i land. Jeg var der en del om sommeren som barn. Oftest var det på et feriested i Lyngdal kommune, men også i Kristiansand.

Et alternativ er å velge et mindre tettsted på Sørlandet. Da blir jeg avhengig av bil. Det vil også være litt mindre aktivitet der. Men det er kanskje ikke et problem som pensjonist. En fordel er at boligprisene normalt er litt lavere.

Oppsummering

Dette er ikke ille, men jeg håper på noe bedre. For å unngå at Plan B blir det jeg ender opp med så forsøker jeg å arbeide med å øke alternative inntekter. Økt inntekter fra bloggene er et viktig virkemiddel. Forbruket har jeg klart å redusere betydelig. Det er ikke mye å gå på der.