Diskusjonsforum

Jeg har ikke noe diskusjonsforum tilknyttet Sparesiden. Det vil være for krevende å etablere et slikt forum og få nok brukere. Hovedproblemet er at ingen vil bruke et forum der det er få medlemmer og liten aktivitet. Det å etablere et helt nytt forum vil bli en svært krevende oppgave.

Det finnes flere fora der du kan diskutere sparing og økonomi. Det kan være en grei måte å dele erfaringer og kanskje også få svar på egne spørsmål. Det er viktig å ha en kritisk sans og ikke godt alle mulige forslag. Funksjonen slike fora har er at de som forsøker å bedre sin økonomi vil få råd og oppmuntring av andre. Det vil også kunne føre til at en opplever sparing som litt mer forpliktende. Når det gjelder alle mulige forslag og råd må du selv undersøke hva som er rett for deg.

Diskusjon.no har to undergrupper om økonomi.

VG.no har også et diskusjonsforum med økonomi som tema.