Nye skatteregler fra 2014

Det skjer noen endringer i skattesatsene og beløpsgrenser for 2014. Skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 %. Minstefradraget settes til 43 % med 84150 kr som øvre grense og med  31800 som nedre grense. Personfradraget økes til 48800 kr.Trygdeavgiften økes fra 7,8 til 8,2 % på lønnsinntekter og fra 4,7 til 5,1 % på pensjon. Toppskatten settes til 9 % av personinntekt over 527400 og 12 % på inntekt over 857300. Formueskatten reduseres fra 1,1 % til 1 %. Fribeløpet økes fra 870.000 til 1.000.000 kr. Beløpsgrensen for innskudd til BSU økes til 25.000 kr årlig og 200.000 kr totalt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *