Alle innlegg av admin

Jeg har sluttet med belåning av fond

Jeg har lenge giret opp investeringer i fond. Jeg hadde n kredittgrense på 300.000. Jeg valgte å gradvis trappe ned giringen og fokusere på nedbetaling av kredittkortgjeld.

Jeg beholdt en liten portefølje med fond kjøpt for inntekter fra bloggene. Jeg flyttet porteføljen inn på ASK. Da måtte jeg søke om belåning på nytt. De hadde tydeligvis strammet inn kredittvurderingen. Kredittgrensen ble redusert til 35.000. Det var omtrent dert jeg hadde i gjeld på fondene. Det er nå nedbetalt. Det er noe stress med belåning. Jeg må unngå overbelåning og sørge for at det er nok penger til å betjene renter og gebyrer. Med en så latterlig lav kredittgrense er det uansett lite å tjene.

Skal jeg gire opp investeringer blir det eventuelt Mini Futures. Det er ikke nødvendigvis mindre stressende, men det er ingen kredittgrense som begrenser avkastningen.

Enighet i lønnsoppgjøret

NHO, LO og YS har nå blitt enige. Rammen er på 2,7 % som er rett under forventet prisstigning på 2,8 %.

Det gis et generelt tillegg på 2,25 kr pr time. Det utgjør 4387 kr i året i full stilling.
Det er også enighet om et lavlønnstillegg på 1 kr i timen. Det utgjør 1950 kr i året.

Tariffoppgjøret i år er et mellom oppgjør der det kun forhandles om lønn.

Dette oppgjøret er ment å være retningsgivende for de andre oppgjørene. Frontfagmodellen innebærer at de konkurranseutsatte virksomheter forhandler først. Så skal de andre oppgjørene legge seg på et tilsvarende nivå. Det har kommet noe protester mot denne modellen i år. Jeg tror likevel det skal mye til før den settes helt til side. Det er liten grunn til å tro at det blir så mye mer i de andre oppgjørene. Fagforeningene fikk nesten fullt gjennomslag for å opprettholde kjøpekraften og lavlønnstillegg.

Forhandlingene har tydeligvis vært vanskelige. Partene stod lang fra værandre. Enighet kom først etter 14 timer på overtid.

For statsansatte starter forhandlingene 26. april med frist 30. april. Blir det brudd vil mekling pågå til 5. mai.

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mai 2021. Den flytende renten økes til 1,421 prosent. Fastrentene øker forholdsvis mye.

Fastrentene fra 1. mai blir 1,756 prosent for 3 år, 2,070 prosent for 5 år og 2,511 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt ned renten til null. Alt tyder på t rentene er på vei opp.

Alle rentene er svært lave. Rentenivået generelt vil være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. april

Utnytt studielånet

Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 3,30 % i mars og 11,32 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 1,14 % i mars og 9,06 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 70,91 % i mars og 71,71 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,93 % i mars og 12,55 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 1,07 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 46,48 % av nettolønn.

Jeg har betalt ned nesten all gjeld til Nordnet. Jeg har brukt av penger avsatt til forbruk og veltet forbruket over på kredittkort.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 7,51 % (30,54 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 1,69 % (6,87 % årlig nominell rente)
Zero -1,41 % (-5,72 % årlig nominell rente)
IPS 1,58 % (8,40 % årlig nominell rente)
PKB 4,32 % (17,55 % årlig nominell rente)
Totalt 4,28 % (17,39 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.360,00
Nordnet Indeksfond Global kr 25.525,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.357,00
Bank kr 983,98
Totalt kr 38.225,98

Dette er en økning på kr 874,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 15.715 kr i mars.

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 68,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i mars og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,6 %
DNB Teknologi A 10,9 %
MS INVF US Growth A 27,8 %
Nordnet Indeksfond Global 50,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i mars og kjøpt fond for alt.

Kontanter 5,6 %
KLP Obligasjon 5 år 94,4 %

IPS:

Jeg har satt inn 300 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,82%
Obligasjonsfond 16,18 %
Aksjefond 80 %

Fordeling av gjeld:

Rentefri kredittkortgjeld 68,63 %
Nordnet 31,37 %

Jeg har byttet strømavtale igjen

Jeg har lenge vært kunde hos Gudbrandsdal Energi som er en av de billigste strømleverandørene i Norge. Jeg har et strømforbruk som er så lavt ar det normalt er lite å tjene på å bytte avtale.

Jeg byttet fra en avtale til en annen hos Gudbrandsdal Energi i september i fjor. Avtalen var spotpris med et påslag på -8,2 øre/Kwh og et fast beløp på 9 kr i måneden. De garanterte å holde prisen i 6 måneder. Nå har de økt prisen. Påslaget er nå 4 øre/Kwh.

En standard spotavtale har et påslag på 6,9 øre/Kwh. Det betyr at jeg ville komme litt bedre ut en den vanlige spotprisavtalen. Jeg kunne derfor valgt å ikke gjøre noe. Da hadde jeg tapt litt penger om sommeren på grunn av månedsavgiften, men totalt spart en hundrelapp i året.

Jeg sjekket på nettsidene til Gudbrandsdal Energi og fant GE Smart Spot. Den har ingen månedsavgift og et påslag på -0,5 øre/Kwh. Jeg byttet til den. De garanterer prisen i 12 måneder.

Jeg kommer ikke til å aktivt bytte leverandør hver gang det er et nytt og bedre tilbud bare for å spare et bar hundrelapper i året.

De med et høyere forbruk bør så absolutt følge med aktivt på priser og eventuelt bytte. Oss andre kan finne en leverandør som generelt er billig og kun bytte hvis det virkelig er noe å hente.

Det er ikke vanskelig å bytte, men krever litt. Du må fylle ut bestillingsskjema og opprette eFaktura og avtalegiro på nytt og forholde deg til ny forfallsdato.

Det å bytte avtale internt hos Gudbrandsdal Energi krevde bare et par klikk. Da er det greit.

Jeg betaler ned gjelden til Nordnet

Jeg har en liten portefølje med blogginntekter i ASK på Nordnet. Den er belånt. Kredittgrensen er lav. Den er så lav at det ikke er så mye å tjene på den. Den kan være grei å ha som en reserve. Jeg utnytter bare halve kredittgrensen. Jeg har nå bestemt å betale den ned. Det gjør jeg ved å tømme bankkontoer for penger og legge alt forbruket over på kredittkort.

I mars betaler jeg ned nesten all gjeld til Nordnet. Resten betales ned i april. Kredittkortet betales ned fullt ut hver måned fremover, mens jeg gradvis går tilbake til å bare bruke bankkort.

Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. mai vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,401 prosent til 1,421 prosent. Det er en marginaløkning på 0,02 prosent.

Selv om renten nå økes for andre gang på rad kommer renten sannsynligvis til å fortsatt være lav en god stund fremover. Det vil sannsynligvis også gjelde fastrentene.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1.mai blir offentliggjort 10. april med søknadsfrist 17. april.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,93 % i februar og 7,77 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 2,92 % i februar og 7,84 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 1,47 % i februar og 2,77 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 3,10 % i februar og 8,30 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 3,73 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 44,17 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,66 % (28,90 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 2,09 % (12,97 % årlig nominell rente)
Zero -1,68 % (-10,43 % årlig nominell rente)
IPS -4,10 % (-39,53 % årlig nominell rente)
PKB 2,74 % (17,00 % årlig nominell rente)
Totalt 2,73 % (16,95 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.248,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.602,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.560,00
Bank kr 983,98
Totalt kr 37.393,98

Dette er en økning på kr 41,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i februar.

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 67,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,6 %
DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 48,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Kontanter 6,8 %
KLP Obligasjon 5 år 93,2 %

IPS:

Jeg har satt inn 2.600 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg har foretatt den årlige rebalanseringen og startet nedvekting.

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,9 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,83 %
Obligasjonsfond 16,25 %
Aksjefond 77,92 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Jeg har rebalansert og startet nedvekting

Jeg har et pensjonskapitalbevis hos Nordnet. Det er ikke så mye jeg gjør med den beholdningen. Jeg rebalanserer en gang i året og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Mandag 1. februar la jeg inn bytteordrer for å foreta den årlige rebalanseringen. onsdag 8. februar var dette gjennomført.

Samtidig med rebalanseringen begynte jeg med nedvekting. Aksjeandelen er redusert fra 80 til 79 % og vil bli redusert ned mot 60 % ved pensjonsalder. Andelen i Nordnet Indeksfond Norge er redusert til 19,2 %. Jeg har plassert 0,7 % i KLP Obligasjon 5 år.

Dette gir litt lavere andel i aksjefond, litt mindre vekting mot det norske aksjemarkedet og jeg får et obligasjonsfond med mindre risiko en de andre obligasjonsfondene jeg har.

Fordeling er nå:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,9 %

En høy aksjeandel vil sannsynligvis gi en høyere avkastning, men i utbetalingsperioden har stabilitet i utbetalingene også en verdi. En 60/40 fordeling er et forsøk på å balansere disse to hensyn. Jeg vil senere vurdere om jeg skal redusere aksjeandelen mer.

Lånekassa øker renten

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. mars 2021. Den flytende renten ækes til 1,401 prosent. Fastrentene økes også.

Fastrentene fra 1. mars blir 1,569 prosent for 3 år, 1,775 prosent for 5 år og 2,070 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fastrentene er ikke så mye høyere enn flytende rente. Det betyr at det er begrenset hvor mye du taper.

Norges Bank har satt ned renten til null. Jeg kan ikke se for meg at flytende rente skal noe særlig lenger ned.

Alle rentene er svært lave. Rentenivået generelt vil være lavt i god tid fremover. Det betyr at du får en lav rente på studielånet fremover uansett hva du velger.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Nå er fastrentene så lave at fastrentene kan være gunstig.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. februar

Utnytt studielånet