Investeringskonto Zero fra Nordnet

Dette er et forsikringsprodukt som vanligvis betegnes som Unit Link. Pengene kan investeres i fond uten at de blir skattlagt før uttak. All gevinst blir beskattet 28 % ved uttak. Du betaler vanlige forvaltningsgebyr i de fond du investerer i. Bytte av fond er gebyrfri og uten skatt. Dette høres bra ut, men det har ofte vært høye gebyrer på innbetaling til Unit Link produkter og et årlig administrasjonsgebyr. Disse ekstra gebyrene og bortfall av skjermingsfradraget kan lett spise opp fordelen av utsatt skatt. Da blir du stående igjen med en enklere selvangivelse som eneste fordel.

Investeringskonto Zero er helt uten gebyrer. Ingen gebyrer for innskudd eller uttak. Ingen gebyrer ved kjøp og salg av fond. Når du investerer i fond vil du fortsatt bli belastet med det vanlige forvaltningshonoraret fondet tar. Den enste ekstra kostnaden ved å kjøpe fond via Investeringskonto Zero er bortfall av skjermingsfradraget og forsikringspremien. Forsikringen utbetaler 101 % av saldo ved død. Premien er avhengig av kjønn og alder, men vil i gjennomsnitt koste 0,04 % av saldo pr. år.

For de som vil investere i obligasjonsfond og pengemarkedsfond der en ikke får skjermingsfradrag vil dette åpenbart være lønnsom siden skatten blir utsatt til pengene tas ut.

Ved investering i aksjefond blir det litt mer komplisert å finne ut om dette er bedre enn dirkete investeringer i aksjefond. Du mister skjermingsfradraget. I aksjefond får du utsatt skatten til du selger fond. I Investeringskonto Zero kan du bytte fond og fortsatt få skatten utsatt til du tar pengene ut. Bytter du forholdsvis ofte og har skattepliktig gevinster når du bytter fond så kan det være lønnsomt. Hovedfordelen er likevel at du får et mye enklere skatteoppgjør.

Rebalansering bør en gjøre minst en gang i året, men vil normalt innebære at en kun selger deler av investeringen. Det reduserer fordelen av utsatt skatt. Dersom rebalansering fører til realisasjon av tap får du ingen skattefordel av det i en Investeringskonto Zero før du eventuelt tar ut pengene

4 kommentarer til “Investeringskonto Zero fra Nordnet

  1. Hei

    Flott blogg. Lurte på en ting angående Investeringskonto Zero fra Nordnet.
    Hvordan er det å bruke denne om man skal investere i indexfond?

    Er det bedre å bruke Zero enn vanlig aksje og fond konto hos Nordnet?

    1. Skattemessig er det ingen forskjell på et aktivt forvaltet fond og et fond som passivt følger en indeks. Zero passer best for sparing i rentefond. Flytter du penger ofte mellom forskjellige aksjefond eller mellom enkelt aksjer kan det også vare aktuelt med Zero. Har du tenkt å spare langsiktig i aksjefond der du har satt opp en portefølje av noen få fond og rebalanserer en gang i året er helt klart en vanlig aksje og fondskonto best. Ved å investere i aksjefond, enten et som er aktivt forvaltet eller et som passivt følger en indeks, får du skjermingsfradrag og utsatt skatt til du selger. Rebalansering en gang i året vil bety at du flytter på noen få prosent. Det er kun gevinsten på det som selges som blir beskattet. Fordelen av å utsette skatten vil da være rentene av den lille skatten. Det utgjør svært lite. I noen tilfeller kan du rebalansere uten å realisere gevinst f.eks. ved å justere nye investeringer. Hvis rebalansering innebærer at du realiserer et tap får du fradrag i skatten. Hvis du har tenkt å investere i et aksjefond og bare la pengene stå der så er valget enkelt: velg vanlig Aksje og fondskonto. Et alternativ er å ha begge deler. Zero for sparing i rentefond og Aksje og fondskonto for langsiktig sparing i aksjefond.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *