Langsiktig sparing i aksjemarkedet

En sparekonto med høy rente er et godt valg for de som ønsker en trygg sparing. Penger en ønsker å ha i reserve for å dekke uforutsette utgifter kan med fordel plasseres på høyrentekonto. Tar en hensyn til skatt og inflasjon vil sparing i bank over tid ofte gi lav eller ingen avkastning reelt sett. For de som i tillegg må betale formueskatt kan avkastningen reelt bli negativ. Ønsker du å tjene penger på sparingen slik at du bygger opp formue er banksparing ikke bra nok. Det er i aksjemarkedet at de store pengene ligger når det gjelder sparing.

Eiere av bedrifter får en avkastning som over tid er høyere enn det banksparing gir. Det må rett og slett være sånn.

Når en bank betaler renter på innskudd er det fordi bankene kan låne ut pengene til privatpersoner og bedrifter til en høyere rente. Når bedrifter låner penger i banker for å investere så må investeringen gi avkastning høyere enn bankenes utlånsrenter. Konsekvensen av dette er at bare de investeringer som gir en høy nok avkastning vil bli finansiert. Investering i aksjer har en høyere risiko enn i utlån av penger, derfor må avkastningen på aksjer være høyere enn renten på lån for at noen skal investere i bedrifter.
De fleste vil tro at det er inntjeningen til bedriftene som er avgjørende for avkastningen. Men inntjeningen er bare en del av bilde. Den andre faktoren er prisen på aksjene. Prisen fastsettes på børsen ut i fra forhold som forventet inntjening i fremtiden og forventninger om fortjeneste i alternative investeringer, som bank og obligasjoner.

Kan man velge mellom å investere i en obligasjon og en aksje som har samme pris og gir like mye avkastning vil en investor foretrekke obligasjonen fordi den har mindre risiko. Resultatet blir dermed at prisen på aksjen går ned og da vil avkastningen i prosent gå opp slik at investorer får en ekstra avkastning for den risikoen de påtar seg.

I aksjemarkedet er det typisk en risikopremie på 5-6 %. Det betyr at prisene på aksjer vil være så lave at det over tid gir 5-6 % høyere avkastning en risikofri rente som f.eks. statsobligasjoner.

Den matematiske korrekte måten å regne ut riktig verdi på en aksje er å se på hvor mye penger en aksje vil gi i fremtiden i form av utbytte og oppgjør når du selger den. Så setter du opp et avkastningskrav og regner bakover for å finne ut hvor mye disse pengene er verdt i dag. Du setter opp det som kalles en kontantstrømanalyse.

Selv om en kan si mye om bruk av kontantstrømanalyser så kan den forklare noen grunnleggende trekk ved aksjemarkedet.

Dette hører komplisert ut, men et eksempel vil kanskje hjelpe.

Du vurderer å kjøpe en aksje for å sitte på den i to år.
Du regner med å få et utbytte etter 1 år på 15 kr og ett på 15 kr etter 2 år i tillegg til at aksjen selges for 200 kr etter 2 år.

Dersom rentenivået ligger på 5 % og du krever 5 % risikopremien vil ditt avkastningskrav være 10 %
Med et avkastningskrav på 10 % må du regne ut hvor mye du kan investere i dag for at disse fremtidige utbetalingene skal gi en årlig avkastning på 10%

Utbetalingen av utbytte om et år på 15 kr vil i dag ha en verdi på 13,64 kr
Betaler du 13,64 kr i dag og får 15 kr om et år så vil det utgjøre en 10 % årlig avkastning
Matematisk gjøres dett slik 15/1,1 = 13,64

Etter 2 år får du 215 kr. Dersom du investerer 177,69 kr i dag vil dette med 10 % årlig avkastning utgjøre 215 kr.
Matematisk gjøres dette slik : 215/(1,1*1,1) = 177,69

Vi legger sammen disse to beløpene 13,64 og 177,69 og finner ut at denne investeringen er verdt 191,33 kr i dag.

Dersom markedet er enig i disse vurderingene av fremtidig inntjening og avkastningskrav vil prisen bli 191,33 kr. Er den lavere priset så kjøper folk den og prisen presses opp. Er den høyrer priset så selges den og prisen presses ned.

Dersom rentene hadde vært høyere f. eks. 10 % og markedet fremdeles krever 5 % risikopremie så vil avkstningskravet være 15 % Verdien av denne aksjen blir dermed redusert til 175,61

Dette illustrerer at en økning av renten fører til lavere aksjekurs og at markedet får den avkastningen markedet vil ha ved å justere prisen på aksjene.

Jeg skal ikke gi noen mer grunnleggende innføring i aksjemarkedet bare slå fast et det er der pengene er. Aksjefond og da spesielt billige indeksfond vil være et godt alternativ. For de som ønsker en god risikospredning og ikke er interessert i å følge markedet fra dag til dag kan min investeringsstrategi være et alternativ.