Nordnet lanserer Shareville

Shareville er sosialt nettverk for investorer. Du kan følge andres porteføljer, delta i diskusjoner om investeringer og se hvordan andre håndterer verdipapirer som interesserer deg. Det minner mye om Facebook og Twitter. Hovedforskjellen er at det er beregnet på investorer. Investorer kan vise frem porteføljen sin slik at andre kan følge den. Ideen bak dette nettverket er at investorer skal kunne lære av hverandre isteden for rådgivere i banker og andre institusjoner. Det ligger nok en holdning bak om at banker og fondsforvaltere ofte har en egeninteresse i de råd de gir. En bank vil logisk nok promotere egne produkter. Det kan derfor virke fornuftig å søke uavhengig råd. Det er imidlertid viktig å være klar over at vanlig småsparere og private investorer ikke nødvendigvis har tilstrekkelig kunnskap. Tanken bak Shareville går kort fortalt ut på at bankenes rådgivere egentlig er selgere og derfor bør du heller be naboen om råd. hvis Shareville klarer å etablere seg med tilstrekkelig mange medlemmer vil investorer kunne bruke nettverket til underholdning og få nyttige råd og tips. Det er viktig å undersøke alle råd, tips og ideer nøye. Det å bruke en slik utveksling av informasjon til å foreta investeringer krever at en selv skaffer seg nødvendig kompetanse. Man må kunne en del selv for å vite hva hvilke råd som er fornuftige. Jeg vil anta at det også her vil komme inn profesjonelle aktører som kommer med sine mer eller mindre uavhengige råd. Det blir en ny arena der folk møtes. Det nye med Shareville er at det er spesielt laget for investorer. Mitt råd er å trå varsomt når du går inn i amatørenes rike. Selv om rådene gis av noen på ditt nivå gratis og uten økonomiske motiver er de ikke nødvendigvis fornuftige. Det at noen har lykkes med en bestemt strategi i en periode betyr ikke at strategien i seg selv nødvendigvis er god. Selv inkompetente investorer med en håpløs strategi kan slumse til å tjene gode penger i en periode. Shareville er et sted for å utveksle erfaringer. Investeringsbeslutninger bør tas etter litt mer grundige vurderinger.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *