Bedre OTP

Regjeringen legger frem forslag om å bedre obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er foreslått i gi pensjon fra første krone. Det er også foreslått at det skal gjelde alle fra 13 år uansett stillingsprosent.

i dag har arbeidsgiver plikt il å betale innskudd på 2 % av inntekt fra 1 G til 12 G. Ved å fjerne den nedre grensen øker innskuddet med 2128 kr i året.

I dag kan de som er under 20 år holdes utenfor ordningen. Den aldersgrensen reduseres til 13 år. det betyr ikke nødvendigvis så mye. Studenter som jobber om sommeren og ved siden av studiene vil komme litt bedre ut. Det å fjerne kravet om minst 20 % stilling vil hjelpe litt, men heller ikke det vil bety så veldig mye for den enkelt.

Av disse endringene er det å fjerne den nedre grensen som har størst betydning. Dette øker lønnskostnadene for bedriften og arbeidsgivere blir nødt til å ta hensyn til dette når de kommer med tilbud om lønn.

Jeg tviler derfor på om de ansatte totalt kommer bedre ut. Hovedeffekten er at den utjevner forskjeller mellom arbeidstakere.

Opposisjonen har lenge argumentert for disse endringene. Jeg regner det derfor som selvsagt at loven blir vedtatt. Den eneste uenigheten er når endringene skal tre i kraft. Regjeringen foreslått 1. januar 2023 mens opposisjonen vil ha den gjeldene fra 1. januar 2022.

Selv om det blir et skifte etter valget tviler jeg på om de vil skynde seg å få dette i kraft før 1. januar 2022. Det vil i så fall gi bedrifter mye mindre tid til å forberede seg til en slik økt kostnad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *