Enighet i statsoppgjøret

Partene er nå enige om mellomoppgjøret i staten. Det blir et generelt tillegg på 0,33 % med virkning fra 1. mai. Det er laget en ny A-tabell. I tillegg er det satt av 0,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Protokoll fra mellomoppgjøret.

For meg vil det bety en økning på ca 60 kr i netto utbetalt pr. måned. Det er åpenbart at jeg må sende inn krav ved lokale forhandlinger for å få noe som merkes.

Det skjer foreløpig ingen andre endringer av lønnssystemet. Det kommer eventuelt først ved hovedoppgjøret i 2018. Det som er antydet er å gå bort i fra ordningen med lønnstrinn, mer lokale oppgjør og reduksjon av antall stiingstitler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *