Månedsrapport for desember

Jeg setter nå opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Foreløpige tall:

  • Beholdningen av fond er redusert med 13,52 % i desember og 19,32 % totalt i 2015.
  • Bruttoformuen er redusert med 11,46 % i desember og 18,38 % totalt i 2015.
  • Gjelden totalt er redusert med 11,65 % i desember og 26,97 % totalt i 2015.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,34 % i desember og 29,73 % totalt i 2015.
  • Nettoformuen har økt med 12,92 % i desember og 58,09 % totalt i 2015.

IPS

Avkastningen i IPS i desember tilsvarer en årlig nominell rente på -8,25 % og 8,79 % årlig totalt i 2015.

Ved utgangen av 2015 så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 265.344
Gjeld kr 211.593
Egenkapital kr 53.751
Gjeldsgrad 79,74 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,87 % nominell rente og 9,24 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på -37,45 % og 112,86 % nominell rente totalt i 2015. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,68 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2015:

DNB Global Indeks kr 32.119
Nordnet Superfondet Norge kr 5445
Bankinnskudd kr 159,28
Totalt kr 37.723,28

Dette er en økning på kr 6519,37 i 2015.