Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 0,96 % i januar.
  • Bruttoformuen er redusert med 0,81 % i januar.
  • Gjelden totalt er redusert med 1,84 % i januar.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 3,72 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 11,92 % i januar.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 4,83 % (56,81 % årlig nominell rente)
IPS -0,16 % (-1,85 % årlig nominell rente)
Totalt 1,11 % (13,03 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 79,42 %. Jeg kan tåle et kursfall på 3,09 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,96 % nominell rente og 9,34 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,10 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i januar tilsvarer en årlig nominell rente på 56,81 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 11.095,35 i januar og tatt ut netto kr 9.600.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2017:

DNB Global Indeks kr 25.409
Nordnet Superfondet Norge kr 6.328
Bankinnskudd kr 3.016,31
Totalt kr 35.753,31

Dette er en økning på kr 2079,82 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 6,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 18 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 30,5 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,2 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,5 %
Nordnet Superfondet Norge 10,6 %
DNB Global Indeks 40,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,6 %
KLP Obligasjon Global II 9,2 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,4 %
Obligasjonsfond 6,9 %
Aksjefond 89,7 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *