Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 11,47 % i juni og 29,15 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 7,97 % i juni og 27,86 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 11,63 % i juni og 34,73 % hittil i år.
  • Spareraten er 40,57 % av nettolønn.

Jeg fikk en ekstra stor utbetaling i juni. Det skyldes feriepenger, utbetaling av overtid og at det ikke ble trukket skatt. Jeg satte inn et ekstra stort beløp på IPS og 16.268,38 kr på sparekonto.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 15,09 % (30,51 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 15,76 % (31,87 % årlig nominell rente)
Zero -0,55% (-1,12 % årlig nominell rente)
IPS 14,13 % (32,32 % årlig nominell rente)
PKB 10,56 % (21,35 % årlig nominell rente)
Totalt 11,35 % (22,96 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.660,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.579,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7720,00
Kontanter kr 531,79
Totalt kr 40.490,79

Dette er en økning på kr 3139,05 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,8 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 30,6 %
Nordnet Indeksfond Global 49,3 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i juni og kjøpt fond for alt.

Kontanter 3,7 %
KLP Obligasjon 5 år 96,3 %

IPS:

Jeg har satt inn 12.400 kr i juni og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,9 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 6,71 %
Obligasjonsfond 14,15 %
Aksjefond 79,15 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *