Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 5,68 % i september og 27,88 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 4,64 % i september og 26,70 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 9,12 % i september og 35,96 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 4,75 % i september og 30,48 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 413,22 % i september og 125,93 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 96,36 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 46,84 % (62,63 % årlig nominell rente)
IPS 9,58 % (12,80 % årlig nominell rente)
Totalt 15,79 % (21,11 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,51 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,84 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,44 % nominell rente og 8,78 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,50 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på 305,38 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,53 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 44.275,47 i september og tatt ut netto kr 10.750.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2017:

DNB Global Indeks kr 27.266
Nordnet Superfondet Norge kr 7.187
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 1.486
Bankinnskudd kr 2.747,79
Totalt kr 38.686,79

Dette er en økning på kr 6.013,30 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,8 %
Nordnet Superfondet Norge 3,8 %
Alfred Berg Indeks Classic 11,9 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 14,2 %
DNB Global Indeks 14,4 %
KLP AksjeVerden Indeks 54,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,80 %
Obligasjonsfond 10,56 %
Aksjefond 84,64 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *