Månedsrapport for september

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,17 % i september og 4,09 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har falt med 0,39 % i september. Den har økt med 0,93 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 10,67 % i september og 49,92 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 15,69 % i september og 54,83 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 6,23 % i september og 124,68 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 35,17 % av bruttoformuen.

Saldoen på kredittkortet i Sbanken er redusert så mye at jeg nå klarer å betale hele saldoen ved forfall. Jeg blir nødt til å bruke kredittkortet til å betale husleie og andre regninger. Det er likevel et viktig delmål som er nådd. Nå er det bare Santander Red som ikke betales ned fullt hver måned.

Jeg har en plan for å betale ned de rentebærende kredittkortene. Planen har til nå vært å få kortene nedbetalt 31. juli 2020. Nå ligger jeg an til å bli ferdig i juni 2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 81,17 % (108,52 % årlig nominell rente)
Pensjonskapitalbevis 15 % (20,06 % årlig nominell rente)
Totalt 15,98 % (21,36 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,49 %. Jeg kan tåle et kursfall på 7,78 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 6,36 % nominell rente og 6,55 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 7,48 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i september tilsvarer en årlig nominell rente på 156,38 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i september.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.09.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 4.395
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 2.820
Nordnet Superfondet Norge kr 1.385
Fondsfinans Norge kr 352
Bankinnskudd kr 0
Lånt ut kr 31.552,29
Totalt kr 40.504,29

Dette er en økning på kr 2.841,26 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 3,9 %
Nordnet Superfondet Norge 15,5 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 31,5 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 49,1 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 9,5 %
Nordnet Superfondet Norge 9,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,2 %
DNB Global Indeks 42,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,90 %
Obligasjonsfond 18,30 %
Aksjefond 78,80 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 54,02 %
Kredittkort med rentefri saldo 4,41 %
Lånekassa 35,62 %
Nordnet 5,95 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *