Slik har jeg taklet børskrakket

Kursfallet på børsene har gitt meg betydelige urealiserte tap. Verdien av mitt pensjonskapitalbevis har falt med 13 % totalt i februar og mars. Børsfallet har ikke hatt noen andre vesentlige konsekvenser. Jeg har heller ikke foretatt noen dramatiske endringer.

Jeg hadde en liten belånt portefølje på en aksjesparekonto som jeg solgte før den værste smellen kom. Det var nok mer flaks en vellykket timing.

Aksjesparekontoen

Jeg hadde en liten belånt portefølje. Den har gitt veldig god avkastning med årlig avkastning ofte på 80-140 %.

Tidligere var porteføljen mye større og dette kunne gi betydelige inntekter. Jeg holdt porteføljen konstant. Falt kursene satte jeg inn penger fra kredittkort for å hindre tvangssalg og for å kjøpe mer. Når kursene så steg igjen solgte jeg og tok ut penger for å nedbetale kredittkort.

Dette var stressende for jeg måtte følge med på porteføljen kontinuerlig og handle raskt.

Nå var porteføljen veldig lav, med en netto verdi på et noen få tusenlapper. Selv med 100 % årlig avkastning blir det lite penger.  Det var rett og slett ikke verdt stresset. Selv om jeg hadde pøst inn nok penger til å utnytte kredittrammen på 35000 kr og ha rundt 8000 i egenkapital ville det i kroner ikke gitt en tilstrekkelig kompensasjon. Et annet poeng var at jeg nå er inne i siste fase med å betale ned kredittkortene. Jeg regner med å være ferdig i juli og vil ikke rote det til rett før målstreken.

Jeg solgte alt 2-4 mars. Planen er å gå inn igjen til sommeren når kredittkortene er nedbetalt.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har fordelt porteføljen på 80 % aksjefond og 20 % i obligasjonsfond. Hensikten med dette var å kunne kjøpe aksjer ved et børskrakk. Planen var og er å foreta en ekstraordinær rebalansering hvis fordelingen ble skjev med mer enn 3 % poeng. Problemet er bare at obligasjonsfondene har for høy risiko og falt mye. Fordelingen er fremdeles ca 80/20.

Jeg har derfor ikke foretatt noen endringer.

Jeg ser også at jeg har en litt for høy andel i Norge. Internasjonale investeringer demper falle på grunn av kronefallet. Norge er et politisk stabilt land med en historisk sett god økonomi. Jeg har derfor vært komfortabel med en norsk andel på 10-20 %. Det jeg ikke har tatt hensyn til er at ved en internasjonal krise vil ikke mare aksjekursene falle men også kroneverdien.

Opprinnelig var planen å ha en fordeling på aksjefond på 50 % globalt 30% vekstmarkeder og 20 % i Norge. Med en portefølje med 80 % aksjer burde fordelingen ha vært 40/24/16. Men jeg hadde en irrasjonell forkjærlighet for runde tall så e ble 40/20/20. Nå tyder det på at selv den opprinnelige planen ville hatt en for høy andel norske fond.

Planen videre

Jeg vil beholde fordeling mellom aksjefond og obligasjoner til markedet tar seg opp igjen. Det er for sent å gjøre noe etter at kursene har falt. Opprinnelig var planen å begynne nedtrappingen av aksjeandelen i januar 2021.

Når jeg begynner nedvekting vil jeg først redusere andelen norske aksjefond og kjøpe obligasjonsfond som er litt tryggere enn de jeg har nå.

Jeg kommer ikke til å velge pengemarkedsfond eller korte obligasjoner. Det er trossalt pensjonssparing. Et langt obligasjonsfond er mest aktuelt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *