Månedsrapport for april

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,12 % i april og 3,11 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 0,03 % i april. Den har økt med 14,48 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,09 % i april. Den har økt med 0,65 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 0,34 % i april og 5,89 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 51,89 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 16,42 % (49,67 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 12,18 % (36,85 % årlig nominell rente)
Zero 11,85 % (35,86 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 12,66 % (38,30 % årlig nominell rente)
IPS KLP 0,83 % (7,56 % årlig nominell rente)
PKB 9,77 % (29,56 % årlig nominell rente)
Totalt 11,22 % (33,95 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.04.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 35.199
Kontanter kr 8885,91
Totalt kr 44.084,91.

Dette er en økning på kr 1.833,36 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,2 %
MS INVF US Growth A 30,3 %
Nordnet Indeksfond Global 49,7 %
Storebrand Vekst A 9,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Kontanter 0,1 %
Nordnet Global Indeks 125 99,1 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i april.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 16,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,3 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,39 %
Obligasjonsfond 2,64 %
Aksjefond 17,82 %
Bolig 77,14 %

Pensjonssparing 14,76 %
Bolig 77,14 %
Frie midler 8,10 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *