Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 1,57 % i mars og 2,98 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 6,71 % i mars og 14,52 % hittil i år.
  • Gjelden har økt med 1,07 % i mars og 0,74 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 2,12 % i mars og 5,52 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 52,00 % av bruttoformuen.

Jeg har flyttet boliglånet fra Sbanken til KLP. Jeg fikk også ut noe kontanter og har opprettet IPS i KLP og satt inn 15.000. IPS i Sbanken er flyttet til Nordnet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 14,04 % (56,48 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 18,37 % (73,88 % årlig nominell rente)
Zero 14,98 % (60,23 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 17,25 % (69,36 % årlig nominell rente)
IPS klp 0,07 % (2,44 % årlig nominell rente)
PKB 8,79 % (35,36 % årlig nominell rente)
Totalt 11,32 % (45,52 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 35.771
Kontanter kr 9.470,87
Totalt kr 45.241,87.

Dette er en økning på kr 2.990,32 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 31,5 %
Nordnet Indeksfond Global 49,2 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i mars.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har overført beholdningen fra IPS i Sbanken.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS KLP :

Jeg har kjøpt fond for 15000 i mars.

KLP Fremtid P 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 3,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 15,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,26 %
Obligasjonsfond 2,66 %
Aksjefond 17,84 %
Bolig 77,24 %

Pensjonssparing 14,69 %
Bolig 77,24 %
Frie midler 8,08 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,20 %
Fellesgjeld 5,80 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *