Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,68 % i februar og 1,39 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 3,11 % i februar og 7,32 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 0,16 % i februar og 0,32 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 1,62 % i februar og 3,33 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 52,26 % av bruttoformuen.

Jeg har solgt alt på ASK hos Sbanken og reinvestert i Zero hos Nordnet.

Investeringsrapport

Avkastning i 2024

ASK blogginntekter 10,96 % (66,86 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 8,71 % (53,14 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 11,63 % (70,93 % årlig nominell rente)
Zero 7,06 % (43,07 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 9,89 % (60,32 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 9,38 % (57,22 % årlig nominell rente)
PKB 4,35 % (26,54 % årlig nominell rente)
Totalt 6,28 % (38,32 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 29.02.2024:

Nordnet Global Indeks 125 kr 33.528
Kontanter kr 10.180,80
Totalt kr 43.708,80.

Dette er en økning på kr 1.457,25 i 2024.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 32 %
Nordnet Indeksfond Global 48,8 %
Storebrand Vekst A 9,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har solgt alt og tatt ut kr 26.197,45

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 26.197 kr i februar og kjøpt fond for 26.100. Jeg har også flyttet alt fra Holdberg Kreditt over i Nordnet Global Indeks 125

Kontanter 0,2 %
Nordnet Global Indeks 125 99,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Har foretatt årlig rebalansering og nedvekting.

KLP Obligasjon 5 år 4 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 15,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %
Nordnet Indeksfond Global 40,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,04 %
Obligasjonsfond 2,68 %
Aksjefond 16,84 %
Bolig 78,45 %

Pensjonssparing 13,93 %
Bolig 78,45 %
Frie midler 7,62 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,14 %
Fellesgjeld 5,86 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *