DnB NOR Corporate VISA

Dette kredittkortet tilbys ansatte hos større bedrifter som har avtale med DnB. Du må sjekke om din arbeidsgiver tilbyr dette kortet. Årsavgiften på kortet er avhengig av avtalen bedriften har med DnB. Universitetet i Oslo har 0 i årsavgift for sine ansatte. Kortet har gebyrfrie varekjøp. All bruk av kortet er rentefritt frem til forfallsdato. Regningen forfaller 20 dager etter fakturadato, noe som gir det 5 dager ekstra i forhold til de fleste andre kort. Ved forfall må hele saldoen betales. Det er i prinsippet ingen øvre grense for hvor mye du kan belaste kortet. Bruksgrensen fastsettes på grunnlag av hvor mye du vanligvis belaster kortet. Det fungerer dermed ganske likt Diners Club og American Express. Kortet har arbeidsgivers logo, men hvorvidt det er arbeidsgiver eller den ansatte som blir fakturert, og dermed er ansvarlig for betaling, avhenger av avtalen arbeidsgiver har med DnB. Kortet gir 5 % rabatt hos Oslo Taxi og 10 % på Peppes Pizza.

Du kan også få et kredittkort til eget bruk med mulighet for inntil 50.000 i kredittgrense. Kortet har ingen årsavgift og du kan velge mellom Visa og Mastercard. Dette er et kort med 20 dagers betalingsfrist, rente på 19 % som ikke er blant de verste og krav om innbetaling av 4 % av saldo minimum 400 kr.

Sjekk også ut andre kredittkort som gir rabatter.