Livkonto

Viktig oppdatering: Det blir nye skatteregler fra 2019

Forsikringsselskaper tilbyr et produkt hvor du kan spare i fond og flytte penger så mye du vil uten å betale skatt før pengen ut. Dette betyr at du kan kjøpe og selge fond uten at det får skattemessige konsekvenser. Disse produktene kalles gjerne for livkonto, fondskonto eller Unit Link. Det de har felles er at du kan investere så mye eller lite du vil, med engangsinvesteringer eller fast spareavtale. Når pengene er innbetalt plasseres de i aksjefond, kombinasjonsfond eller rentefond slik du selv ønsker. Forsikringsselskapene har ofte mange egne fond, men tilbyr også eksterne fond. Du kan selv velge fond og flytte penger fra et fond til et annet. Pengene utbetales fra forsikringen når du selv ønsker det. Hovedfordelen med en slik ordning er at du ikke betaler skatt før pengene tas ut.

Investerer du f.eks 1000 kr og de vokser til 2000 kr etter noen år og du så tar ut 100 kr vil halvparten, kr 50 bli skattlagt med 23 % og du betaler da kun 11,50 kr i skatt. Logikken bak dette er at halvparten av de 2000 kr er gevinst og resten er penger du har investert. Etter et slikt uttak står du igjen med 950 kr av den opprinnelige investeringen og 950 kr i avkastning. Dette utgjør tilsammen 1900 kr.

Den viktigste fordelen er denne utsettelsen av skatt. Investerer du i rentefond utenom slike forsikringer får du en skattepliktig avkastning hvert år. Velger du å sette penger inn i et slik forsikring og så plassere pengene i et rentefond kan du utsette gevinstbeskatningen i mange år. Da får du et rentefritt lån fra staten. Ved kjøp av aksjefond uten om slike forsikringer må du betale skatt av gevinst selv om pengene flyttes til et annet aksjefond. Kjøper du aksjefond innenfor en slik forsikring så utsettes beskatningen til pengene utbetales.

Ulempen med slike forsikringer er at du må betale en forsikringspremie på i gjennomsnitt 0,04 % årlig. Den forsikringen gjør at ved død vil dine arvinger få utbetalt 101 eller 105 % av det som er igjen. Det varierer fra selskap til selskap hvorvidt satsen er 101 eller 105 %. Ofte må du betale et årlig administrasjonsgebyr i tillegg til vanlige forvaltningshonorar i de fond du investerer i. Dette administrasjonsgebyret er gjerne på 0,5 eller 0,6 % årlig av gjennomsnittlig saldo. Nordnet tilbyr en slik forsikring uten årlig administrasjonsgebyr. Netfonds har et gebyr på 0,1 % årlig.

En ulempe er at du ikke får skjermingsfradrag på investeringer i disse produktene slik du gjør ved investering direkte i aksjefond. Det er ikke nødvendigvis noe stort tap. Ved investering i rentefond får du uansett ikke skjermingsfradrag. Du får heller ikke skjermingsfradrag for andel i aksjefond dersom du selger i samme år som du kjøpte andelene eller hvis du selger med tap.

Slik blir du rik