Mine kredittkort

Jeg har 3 kredittkort. Et brukes til utgifter i forbindelse med bloggene. De to andre er bare en reserve. Til daglig bruker jeg bare bankkort.

Bli kvitt kredittkortgjeld

Oversikt over de to siste kredittkortene og gjeld i prosent av kredittgrensen. Oppdatert 12.06.2020.

1. Kredittkort 0,00 %. Nominell rente 16,876 %. Ble nedbetalt 30.04.2020
2. Kredittkort 0,00 %. Nominell rente 14,89 %. Ble nedbetalt 12.06.2020