En enkel skatteberegning

Det er mange som lurer på det mest grunnleggende ved inntektsskatt. Derfor går jeg nå gjennom det mest elementære. De fleste vil se at de trekkes skatt av lønn og pensjon. Det er en forskuddsbetaling til kemneren. Beløpet som trekkes av arbeidsgiver sier ikke nødvendigvis hvor mye skatt du skal betale.

Nå begynner de fleste å få inn lønns- og trekkoppgaver og diverse årsoppgaver. Når du har fått alle slike oppgaver er det fullt ut mulig å regne ut hvor mye skatt du skal betale og om du eventuelt får penger tilbake.

For en som er enslig og bare har lønn, renteinntekter og renteutgifter er det egentlig veldig enkelt.

Det er egentlig bare tre typer inntektsskatt man trenger forholde seg til, toppskatt, trygdeavgift og skatt på nettoinntekt.

Skatten som nå skal beregnes gjelder 2013 og vi må derfor bruke satser og beløpsgrenser for 2013. Toppskatt beregnes av lønn over 509.600. Satsen er  9 %. For lønn over 828.300 er satsen 12 %. Trygdeavgiften er 7,8 % av lønn. Det beregnes ikke toppskatt eller trygdeavgift av renteinntekter og annen kapitalavkastning.

Det skal også betales 28 % skatt på alminnelig inntekt. Denne skatten fordeles på kommunen, fylke og fellesskatt til staten. Fordelingen mellom disse tre endres ofte, men totalt har den ligget på 28 % siden 1992.

For å finne grunnlaget for å beregne denne skatten tar du lønnen din trekker fra minstefradraget, renteutgifter og andre fradrag før du legger til renteinntekter og andre kapitalinntekter. De første 47.150 er skattefrie, resten beskattes med 28 %.

Et eksempel forklarer dette.

Med en lønn på 600.000, renteutgifter på 50.000 og 100 kr i renteinntekter på en sparekonto, blir oppsettet slik;

Trygdeavgiften på 7,8 % av 600.000 blir kr 46.800. Toppskatten på 9 % av 90.400 blir 8136 kr (Det betales ikke toppskatt av de første 509.600)

For å beregne skatt på alminnelig inntekt må vi først finne riktig grunnlag. Det krever litt utregning, men for de fleste er det ganske enkelt.

Lønn 600.000
– minstefradrag 81.300
– renteutgifter 50.000
+ renteinntekter 100
Alminnelig inntekt 468.800
Av alminnelig inntekt er de første 47.150 kr skattefrie, resten kr 421.650 beskattes med 28 % som blir kr 118.062.

En oppsummering

Trygdeavgift kr 46.800
Toppskatt kr 8136
Skatt på alminnelig inntekt kr 118.062
Sum kr 172.998
Dette er den skatten som skal betales. Dersom arbeidsgiver har trukket totalt 170.000 i skatt av din lønn må du betale de resterende 2998 kr.

Noen kommentarer til slutt.

Minstefradraget som i mitt eksempel er kr 81.300 skal settes til 40 % av lønnen, men kan ikke settes høyere enn 81.300 kr. Minstefradraget i lønn settes ikke lavere enn 31.800 kr. I tillegg til minstefradrag og renteutgifter som i mitt eksempel kan du også kreve noen andre fradrag, Dette kan være innbetaling til IPS, pensjonsinnskudd som trekkes av lønnen eller fagforeningskontingent. For fagforeningskontingent kan maksimalt 3.850 kr trekkes fra.

Dette er en veldig enkel beregningsmodell der mange forhold er utelatt, som spesielle regler i Finnmark, pensjoner, næringsinntekt og skatteklasse 2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *