Skattesatsene for 2013 og 2014

Skattebetaleren har en grei oversikt over nye skattesatser fra 2014. Det er lite endringer fra 2013. De viktigste endringer er at skatt på alminnelig inntekt reduseres fra 28 til 27 % og at trygdeavgiften økes fra 7,8 til 8,2 %. Det er også en oppjustering av personfradraget, minstefradraget og innslagspunktet for toppskatt. Reglene for BSU er endret slik at en kan sette inn 25.000 kr hvert år og 200.000 totalt. Det er i realiteten svært små endringer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *