Selvangivelse og skatt

Noen har allerede nå fått tilgang til selvangivelsen på Altinn, men de fleste må vente til 2. april. Det er god tid til selvangivelsen skal leveres. Finn frem alle årsoppgaver og sjekk at om tallene er ført opp i selvangivelsen. I noen tilfeller får du en årsoppgave for selv å føre inn tallen. Selv om det står i årsoppgaven at tallene er sendt ligningsmyndighetene hender det at feil oppstår. Det er du som skatteyter som har rett og plikt til å sørge for at selvangivelsen er riktig utfylt. Det betyr at du må gjøre alle de endringer som skal til for at selvangivelsen er riktig utfylt. Hva som er skattepliktig og hva som er fradragsberettiget styres av skattereglene, ikke av arbeidsgiver, banker eller andre som sender årsoppgaver.

Viktig om renter

Hovedregelen er at du kan kreve fradrag for påløpte renteutgifter uavhengig av når rentene er betalt.
Har du et lån du betaler den 15. i hver måned vil rentene for perioden 15. desember til 15. januar bli betalt 15 januar. rentene for perioden 15. desember til 31. desember skal føres i selvangivelsen for det året, mens rentene for 1. januar til 15. januar føres i neste års selvangivelse.

Det finnes to unntak fra dette prinsippet.

1 Renter på studielån føres som fradrag det året de er betalt.
2 Misligholder du et lån får du ikke fradrag for renter før de blir betalt. Det betyr at de som har inkasso saker ikke får fradrag for renter før de blir betalt. Inkassogebyrer er ikke fradragsberettiget, hvis ikke de er forretningskostnader. Enkelte inkassobyråer sender ikke ut årsoppgave og da må du ta kontakt for å få en oversikt over hvor mye du har betalt. Du betaler først inkassogebyrer, så renter og hel til slutt begynner du å betale ned på den opprinnelige gjelden. Har du forhandlet frem en avtale hvor de sletter renter som er påløpt tidligere slipper du å betale disse rentene og for da heller ikke fradrag.

En veldig enkel skatteberegning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *