En veldig enkel skatteberegning

Det er mange som lurer på det mest grunnleggende ved inntektsskatt. Derfor går jeg nå gjennom det mest elementære. De fleste vil se at de trekkes skatt av lønn og pensjon. Det er en forskuddsbetaling til kemneren. Beløpet som trekkes av arbeidsgiver sier ikke nødvendigvis hvor mye skatt du skal betale.

Nå begynner de fleste å få inn lønns- og trekkoppgaver og diverse årsoppgaver. Når du har fått alle slike oppgaver er det fullt ut mulig å regne ut hvor mye skatt du skal betale og om du eventuelt får penger tilbake.

For en som er enslig og bare har lønn, renteinntekter og renteutgifter er det egentlig veldig enkelt.

Det er egentlig bare tre typer inntektsskatt man trenger forholde seg til, toppskatt, trygdeavgift og skatt på nettoinntekt.

Toppskatt beregnes av lønn over 490.000. Satsen er på 9 %. For lønn over 796.400 er satsen 12 %
Trygdeavgiften er 7,8 % av lønn.
Det beregnes ikke toppskatt eller trygdeavgift av renteinntekter og annen kapitalavkastning.

Det skal også betales 28 % skatt på alminnelig inntekt. Denne skatten fordeles på kommunen, fylke og fellesskatt til staten. Fordelingen mellom disse tre endres ofte, men totalt har den ligget på 28 % siden 1992.

For å finne grunnlaget for å beregne denne skatten tar du lønnen din trekker fra minstefradraget, renteutgifter og andre fradrag før du legger til renteinntekter og andre kapitalinntekter.
De første 45.350 er skattefrie, resten beskattes med 28 %.

Et eksempel forklarer dette.

Med en lønn på 500.000, renteutgifter på 50.000 og 100 kr i renteinntekter på en sparekonto, blir oppsettet slik;

Trygdeavgiften på 7,8 % av 500.000 blir kr 39.000
Toppskatten på 9 % av 10.000 blir 900 kr (Det betales ikke toppskatt av de første 490.000)

For å beregne skatt på alminnelig inntekt må vi først finne riktig grunnlag. Det krever litt utregning, men for de fleste er det ganske enkelt.

Lønn 500.000
– minstefradrag 78150
– renteutgifter 50.000
+ renteinntekter 100
Alminnelig inntekt 371.950
Av alminnelig inntekt er de første 45.350 kr skattefrie, resten kr 326600 beskattes med 28 % som blir kr 91.448.

En oppsummering

Trygdeavgift kr 39.000
Toppskatt kr 900
Skatt på alminnelig inntekt kr 91.448
Sum kr 131.348
Dette er den skatten som skal betales. Dersom arbeidsgiver har trukket totalt 130.000 i skatt av din lønn må du betale de resterende 1348 kr.

Noen kommentarer til slutt.

Minstefradraget som i mitt eksempel er kr 78.150 skal settes til 38 % av lønnen, men kan ikke settes høyere enn 78.150 kr. Minstefradraget i lønn settes ikke lavere enn 31.800 kr
I tillegg til minstefradrag og renteutgifter som i mitt eksempel kan du også kreve noen andre fradrag, Dette kan være innbetaling til IPS, pensjonsinnskudd som trekkes av lønnen eller fagforeningskontingent. For fagforeningskontingent kan maksimalt 3.750 kr trekkes fra.

Dette er en veldig enkel beregningsmodell der mange forhold er utelatt, som spesielle regler i Finnmark, pensjoner, næringsinntekt og skatteklasse 2.

2 kommentarer til “En veldig enkel skatteberegning

  1. Bra! Liker at du forklarer tingene enkelt. Et spørsmål

    «Av alminnelig inntekt er de første 45.350 kr skattefrie» Hvordan kom du frem til dette? Hvor kommer disse 45.350 kronene fra, og hvorfor er de skattefrie?

    1. Alle satser er hentet på skatteetate.no Skattereglene oppererer med et person fradrag på 45.350 kr. Dette er ikke et fradrag du fører opp noe sted eller et fradrag du vil se.
      Det betyr bare at av alminnelig inntekt er det null skatt på de første 45.350 og 28 % skatt på det overskytende. Du har noe tilsvarende på toppskatt, der du betaler null på de første 490.000 av lønn og så 9 % på lønn over det. Begrepet personfradrag som skatteetaten oppererer med mener jeg bare er missvisende siden det ikke er et fradrag som blir spesifisert noe sted i selvangivelsen eller ved skatteoppgjøret.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *