Skattesatser for 2016

14. desember vedtok Stortinget skattesatser for 2016.

Skatt på alminnelig inntekt og for selskaper er 25 %.

Minstefradraget forblir 43 % med et minstebeløp på 31 800 et tak på 91 450. Personfradraget settes til 51 750

Toppskatten erstattes med en trinnskatt på personinntekt.

– 0,44 pst. for den delen av inntekten som overstiger 159 800 kroner,
– 1,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 224 900 kroner,
– 10,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 565 400 kroner, og
– 13,7 pst. for den delen av inntekten som overstiger 909 500 kroner.

Det skjer ingen endring i trygdeavgiften. Lønnstakere betaler fortsatt 8,2 %.

Formueskatten forblir 0,85 %. Fribeløpet økes til 1,4 millioner.

Stortingets skattevedtak.
Regjeringens sider om statsbudsjettet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *